Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8:00 do 15:00.

 • EN
 • DE

Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy

Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy dotyczące nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego związanej z próbą odwołania Starosty Waldemara Wysockiego.

 

OŚWIADCZENIE

W dniu 23.11.2015 roku odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Trzebnickiego, na której radni opozycyjni Robert Adach, Adam Gubernat, Marzanna Jurzysta- Ziętek, Ewa Pasek, Damian Sułkowski, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski, Alicja Żywiec (wybrani z list Platformy Obywatelskiej), Małgorzata Matusiak i Paweł Oleś (wybrani z list Razem w Powiecie) oraz Jan Hurkot próbowali bezskutecznie odwołać Starostę Trzebnickiego Waldemara Wysockiego. Sytuacja ta oraz okoliczności przeprowadzenia głosowania są według mnie bulwersujące, dlatego postanowiłem zabrać głos w tej sprawie. Poczuwam się w obowiązku skomentowania działań opozycji w Radzie Powiatu Trzebnickiego również z uwagi na fakt, że tworząc koalicję radnych z mojego komitetu wyborczego Skuteczni dla Rozwoju z Prawem i Sprawiedliwością wziąłem współodpowiedzialność za Powiat Trzebnicki i z tej odpowiedzialności chcę się wywiązać.

Zbulwersowały mnie przede wszystkim metody, jakimi radni opozycyjni z PO i PSL próbowali przekonywać do odwołania starosty Waldemara Wysockiego. Przypomnę tylko, że do skutecznego odwołania starosty wymagana jest zgodnie z prawem kwalifikowana większość 3/5 głosów, czyli 13 radnych. Tak więc radni opozycyjni (11 radnych) potrzebowali przekonać do odwołania starosty dwóch radnych z koalicji rządzącej powiatem. I właśnie to w jaki sposób próbowali przekonać do odwołania starosty jest dla mnie szczególnie oburzające. Za poparcie wniosku o odwołanie starosty radni z PO i PSL obiecywali bowiem radnym koalicyjnym funkcje publiczne przewodniczącego rady, wicestarosty a nawet starosty. Prym w składaniu takich ofert w imieniu radnych opozycyjnych wiódł były poseł Marek Łapiński, który w nieoficjalnych rozmowach przedstawiany był jako kandydat na nowego starostę. Jako drugiego kandydata na funkcję starosty z ramienia opozycji wymienia się Pana Jana Hurkota z Prusic. Propozycje głosowania za odwołaniem starosty w zamian za stanowiska publiczne mogły mieć w moim odczuciu znamiona korupcji politycznej. Pokazuje to również, że opozycyjni radni nie są zainteresowani pracą na rzecz mieszkańców Powiatu Trzebnickiego, ale ich jedynym celem wydaje się być walka o stołki i stanowiska. Takie metody uprawiania polityki zdecydowanie odrzucamy i piętnujemy, czego dowodem jest fakt, że nikt z radnych koalicyjnych z mojego komitetu wyborczego oraz Prawa i Sprawiedliwości nie przyszedł na omawianą sesję i nie poparł wniosku opozycji o odwołanie starosty. Dlatego właśnie radni koalicyjni nie przyszli na omawianą sesję Rady Powiatu, aby nie brać udziału w żenującym spektaklu politycznym. Kolejnym niepowodzeniem nie zraził się kandydat na nowego starostę Marek Łapiński, który zadeklarował, że będą próbowali do skutku odwołać obecnego starostę.

Bulwersują mnie również argumenty, jakich używają opozycyjni radni w celu uzasadnienia wniosku o odwołanie starosty. Szczególnie krzywdzące i nieprawdziwe są argumenty, jakoby obecny starosta Waldemar Wysocki zaprzestał inwestycji powiatowych. Radny Robert Adach podczas sesji zarzucał, że poza mostkiem w Gminie Trzebnica koło Biedaszkowa Małego obecny starosta Waldemar Wysocki nic nie zrobił dla naszego powiatu. Chciałbym w związku z tym sprostować te nieprawdziwe informacje. Mianowicie obecny zarząd powiatu ze starostą Waldemarem Wysockim na czele zrealizował i jest w trakcie realizacji następujących inwestycji: przebudowa drogi powiatowej Powidzko- Żmigród (o wartości 2 mln zł), budowa mostu w Biedaszkowie Małym (600 tyś zł), drogi powiatowej Osolin- Morzęcin Mały (około 400 tyś zł), budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko, Gmina Żmigród (dofinansowanie w kwocie 150 tyś zł), przebudowa drogi Kaszyce- Prusice (dofinansowanie w kwocie 700 tyś. zł), termomodernizacja szkoły specjalnej w Trzebnicy (niespełna 300 tyś zł), termomodernizacja Liceum w Obornikach Śląskich (niespełna 300 tyś. zł), remont drogi powiatowej Zawonia- Budczyce (niespełna 150 tyś zł). Ogłoszone zostały również przetargi na remonty dróg do Węgrzynowa i Malczowa w Gminie Trzebnica. Zabezpieczone są również środki finansowe na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami do ćwiczeń siłowych przy Szkole Specjalnej w Żmigrodzie, remont drogi powiatowej do Brochocina oraz budowę chodników w miejscowościach Kotowice- Paniowice w Gminie Oborniki Śląskie. Poza tym Zarząd Powiatu Trzebnickiego podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu Gminie Żmigród hotelu melioracyjnego wraz z hektarową działką w Żmigrodzie (o wartości ponad miliona złotych). Gdyby radni opozycyjni z PO i PSL nie blokowali przez niespełna rok czasu projektów uchwał Rady Powiatu zaproponowanych przez koalicję rządząca i zarząd powiatu, to wymienionych powyżej inwestycji byłoby zdecydowanie więcej. Poza tym docierają do mnie liczne sygnały, że zdecydowanej poprawie uległa obsługa klientów urzędu Starostwa Powiatowego, w którym sprawy załatwiane są obecnie terminowo. Jest to niewątpliwie zasługa pracowników Starostwa kierowanych przez nowy Zarząd Powiatu w składzie Waldemar Wysocki, Jerzy Trela, Sławomir Błażewski i Daniel Buczak.

W kontekście wymienionych powyżej inwestycji powiatowych szczególnie dziwi mnie fakt krytyki starosty Waldemara Wysockiego przez Burmistrza Gminy Żmigród Pana Roberta Lewandowskiego. Jak wynika z powyższego zestawienia wiele z inwestycji powiatowych przeprowadzanych jest na terenie Gminy Żmigród, za co burmistrz Żmigrodu powinien być obecnemu staroście wdzięczny. Zamiast tego Burmistrz Żmigrodu angażuje się w próby odwołania starosty ze Żmigrodu. Uzasadnieniem tej sytuacji jest chyba tylko strach Burmistrza Żmigrodu przed porażką ze starostą Waldemarem Wysockim w kolejnych wyborach samorządowych. Jak pokazują ostatnie wybory parlamentarne, w których kandydujący na posła Burmistrz Żmigrodu otrzymał jedynie 560 głosów w swojej gminie, obawy te nie są bezpodstawne. Poza tym w zdecydowanej większości stanowiska funkcyjne w Radzie Powiatu sprawują osoby z Gminy Żmigród- oprócz Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego, również Małgorzata Matusiak (Przewodnicząca Rady), Damian Sułkowski (Wiceprzewodniczący Rady) oraz Paweł Oleś (Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu). Warto nadmienić, że Rada Powiatu pod kierownictwem przewodniczącej Małgorzaty Matusiak często nie przestrzega prawa, czego dowodem jest bardzo duża liczba uchwał podejmowanych z inicjatywy i głosami radnych opozycyjnych, które są następnie uchylane przez nadzór Wojewody, Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wiele z sesji Rady Powiatu zostało przez Panią Przewodniczącą przerwanych i nie zakończonych. Zaangażowanie burmistrzów ze Żmigrodu i Prusic związanych z PSL i PO w odwołanie starosty Waldemara Wysockiego pokazuje, że dalej chce rządzić układ prusicko- żmigrodzki, który czerpał najwięcej korzyści pod względem inwestycji powiatowych podczas dwóch ostatnich kadencji Starosty Roberta Adacha z PO.

Jak już wielokrotnie zapewniałem koalicja mojego komitetu wyborczego z Prawem i Sprawiedliwością w Powiecie Trzebnickim została zawiązana po to, aby inwestycje powiatowe były lokowane sprawiedliwie i równomiernie we wszystkich gminach naszego powiatu. Dlatego zaproponowaliśmy projekt zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego, na który nie zgadzają się radni opozycyjni. Ze swojej strony zapewniam o chęci utrzymania koalicji z Prawem i Sprawiedliwością do końca kadencji. Niezależnie od tego uważam, że wszyscy radni Rady Powiatu powinni współpracować ze sobą dla dobra gmin i mieszkańców którzy ich wybrali. Apeluje zatem do radnych opozycyjnych o zgodę i wzniesienie się ponad podziałami i wolę podjęcia współpracy dla dobra mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.

burmistrz podpis.jpeg

 

 

 

 

 

Zobacz także:
 • Wojewoda wstrzymuje uchwałę o wyborze Marka Łapińskiego na Starostę

  uchwała_2_slider.jpeg

  Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka- organu nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał dolnośląskich samorządów, wstrzymane zostało wykonanie uchwały o wyborze Pana Marka Łapińskiego na Starostę Trzebnickiego. Potwierdziły się zatem formułowane wcześniej poważne wątpliwości co do sposobu, jakim radni opozycyjni z PO i PSL próbowali pozbawić funkcji starosty Pana Waldemara Wysockiego.

 • Zarząd powiatu zgodził się na przejęcie szpitala przez gminę Trzebnica

  _DSC6816.jpeg

  Wszyscy chcą ratować szpital?

  Głośno zrobiło się ostatnio na temat ratowania trzebnickiego szpitala. Kwestię tę poruszano nawet we wrocławskich Faktach. Tymczasem burmistrz Marek Długozima prowadzi intensywne rozmowy w tej sprawie. Spotkał się już z kierownictwem szpitala, a Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję przejęcia go przez Gminę Trzebnica.

 • Propozycja burmistrza Marka Długozimy w sprawie ratowania szpitala!

  _DSC6816.jpeg

  Nasz nowy szpital!

  Bardzo głośnym i ważnym tematem ostatnich dni jest sytuacja szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Podlega on Powiatowi Trzebnickiemu i od lat boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Ważą się jego losy, grozi mu bankructwo, możliwe jest także przejęcie przez inny szpital lub wdrożenie programu naprawczego. W obliczu potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu trzebnickiego podjąłem decyzję o złożeniu propozycji ratowania Szpitala – przejęcia go przez Gminę Trzebnica. Jestem przekonany, że jest to najlepszy sposób wyprowadzenia Szpitala z problemów w jakich się znalazł. Poniżej chciałbym przedstawić mieszkańcom powiatu trzebnickiego moje stanowisko w tej niezwykle istotnej sprawie.

   

   

 • Trzebnicki szpital akredytowany przez Ministra Zdrowia

  IMG_8953.jpeg

  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej przeszedł pozytywnie przegląd akredytacyjny, który miał miejsce w dniach 16-18 września i otrzymał prestiżowy status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że dołączył do elitarnego grona szpitali gwarantujących jakość świadczonych usług.

 • OŚWIADCZENIE

  _DSC6816.jpeg

  Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy i Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego w sprawie petycji obywatelskiej oraz pism złożonych do nas w sprawie dotyczącej rozwiązania kontraktu z lekarzem Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej  w Trzebnicy.

 • Oświadczenie w sprawie ratowania Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy.

  propozycja KWW MD i PIS dla ratowania szpitala.jpeg

  Oświadczenie Klubu Marka Długozimy „Skuteczni dla Rozwoju” oraz Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ratowania powiatowego Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy.