#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Projekt utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej

Chcąc budować i wspierać społeczeństwo obywatelskie oraz włączyć młodzież w życie lokalnej ojczyzny, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima zainicjował projekt powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spotkanie w Urzędzie Miejskim, na którym obecni byli Dyrektor ZAPO Jerzy Trela, Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzież oraz przedstawiciele Gminy Trzebnica, było bardzo owocne.

Na spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym w Urzędzie Miejskim przedstawiono dyrektorom szkół oraz uczniom uchwałę powołującą Młodzieżową Radę Miejską, którą omówił Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak. Zaproszeni goście chętnie zadawali pytania, wyrażali swoje opinie oraz zgłaszali nowe propozycje.

Młodzieżowa Rada będzie miała charakter konsultacyjny, w tym: opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy - w sprawach dotyczących młodzieży. Do jej kompetencji należeć będzie m. in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz Burmistrza Gminy Trzebnica z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, a także przedstawianie opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży. Kolejnym wymiarem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej byłaby możliwość współpracy zagranicznej z jej odpowiednikiem z Kitzingen - miastem partnerskim Gminy Trzebnica. Opiekunem młodych osób oraz pośrednikiem z Radą Miejską będzie Mateusz Stanisz – obecny radny.

Działalność Młodzieżowej Rady niesie ze sobą wiele korzyści - edukację młodych osób odnośnie zasad i procedur działania władzy samorządowej, jak również zwrócenie uwagi na wielopoziomowość spraw i problemów, z którymi muszą zmierzyć się radni, a przede wszystkim zaangażowanie młodzieży w życie lokalnej społeczności i przygotowanie obecnie młodych osób do przejęcia w przyszłości odpowiedzialności za dobro lokalnej wspólnoty. Dla obecnych przedstawicieli władzy niezwykle cenne będzie także spojrzenie na sprawy oczami młodszych.

„Od samego początku mocno wspierałem inicjatywę powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dzięki niej młodzież z naszej Gminy w sposób praktyczny i bezpośredni pozna zasady funkcjonowania władzy samorządowej. Takie doświadczenia powinny w przyszłości zaowocować zaangażowaniem społecznym i odpowiednią postawą obywatelską, co osobiście uważał będę za ogromny sukces. Na tym przecież opiera się demokracja. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu dzisiejszego spotkania, mam nadzieję, że już w grudniu odbędą się w szkołach wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, wtedy jej pierwsze obrady rozpoczęłyby się w nowym roku.”– powiedział Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

DSC05885small.jpeg
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak, Radny Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, Dyrektor ZAPO Jerzy Trela oraz Dyrektorzy szkół gimnazlajnych i ponadgimnazlajnych z terenu gminy i uczniowie

DSC05887small.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima z nadzieją wyrażał się o przyszłej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej

DSC05892small.jpeg
Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w spotkaniu i z zainteresowaniem wysłuchali propozycji powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej