• EN
  • DE
  • UA

Wydziały Urzędu Miejskiego i Gminne Jednostki Organizacyjne

Urząd Miejski w Trzebnicy

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 
55-100 Trzebnica                       

Godziny przyjęć:
poniedziałek - 7.30-15.30
wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-16.00
czwartek - 7.30-15.30
piątek - 7.30-15.00 

W sprawie skarg i wniosków burmistrz przyjmuje w środy: 15.00 - 16.00   

tel.: (71) 312-06-11, 312-06-12
tel.: (71) 312-01-45
fax: (71) 312-12-48

Wydziały Urzędu Miejskiego


Wydział Techniczno-Inwestycyjny
tel. 71 388 81 81 
tel. 71 312 06 11 wew. 281

 

Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu
tel. 71 388 81 82


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 71 388 81 54
tel. 71 312 06 11 wew. 254


Wydział Architektury i Urbanistyki
tel. 71 388 81 51
tel. 71 312 06 11 wew. 251


Wydział Organizacyjny 
tel. 71 388 81 75
tel. 71 312 06 11 wew. 275


Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
tel. 71 388 81 37
tel. 71 312 06 11 wew. 237


W skład wydziału wchodzi:
1. Stanowisko ds. dowodów osobistych
tel. 71 388 81 87 / 71 312 06 11 wew. 287

2. Stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 71 388 81 99 / 71 312 06 11 wew. 299

3. Stanowisko ds. działalności gospodarczej
tel. 71 388 81 86 / 71 312 06 11 wew. 286
 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 71 388 81 77
tel. 71 312 06 11 wew. 277


Wydział Finansowy
tel. 71 388 81 55
tel. 71 312 06 11 wew. 255
 

Wydział Pozyskiwania Funduszy
tel. 71 388 81 41

 

Wydział Oświaty
tel. 71 388 81 03


Wydział Promocji
tel. 71 388 81 90
tel. 71 312 06 11 wew. 402

 

Wydział Egzekucji i Windykacji
tel. 71 388 81 79
tel. 71 388 81 06
 

Referat Kultury i Sportu
tel. 71 388 81 69

 

Referat  Galeria Trzebnicka
tel. 71 388 81 88

 

Pełnomocnik Burmistrza  ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Uzależnień
tel. 71 388 81 42

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej
tel. 71 388 81 40 wew. 213

Samodzielne Stanowisko ds. Jakości Powietrza i Gospodarki  Niskoemisyjnej
tel. 71 388 81 84

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 15 92  
Nr. pok: 106-107

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 14
poniedziałek-piątek: godz. 7:00 - 16:30
Nr. pok: 2 (poziom -1, wejście od ul. Witosa)

 

Gminne spółki i jednostki organizacyjne:

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1
tel. 71 312 02 59

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Sp. z o.o.

ul. Milicka 23
55-100 Trzebnica
e-mail :  
tel. (71) 3109956 , 3109992
faks : 71 3123864

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:00
piątek: 7:30-15:00   

strona internetowa: www.ergo.trzebnica.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 05 27
Informacje na stronie internetowej


Gminne Centrum Kultury i Sztuki

ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 09 47

strona internetowa: www.gckis.trzebnica.pl
 

Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ

Ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica

Rejestracja:
71 312 05 10
71 312 03 75

lub


71 308 45 01
71 308 45 02
71 308 45 03

Rahabilitacja:
71 312 03 20
71 308 45 10

Okulista:
71 308 45 43

Ginekologia (Poradnia "K"):
71 308 45 70

Administracja:
tel. 71 387 28 38
e-mail: sekretariat@gcm.trzebnica.pl

strona internetowa: www.gcm.trzebnica.pl

 

Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ

ul. Leśna 5
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 14 38

strona internetowa: www.trzebnicazdroj.eu

Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Dolnośląskich Olimpijczyków

ul. 3 Maja 6
55-100 Trzebnica
 

Gminny Obiekt Sportowo-Rekreacyjny

ul. 3 Maja 2
55-100 Trzebnica
tel. 605 051 204,
 

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-ZDRÓJ

ul. Kościelna 9
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 11 71

 

Straż Miejska w Trzebnicy

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel/fax: 71 388 81 14 (całą dobę)
e-mail: strazmiejska@um.trzebnica.pl

strona internetowa: www.strazmiejska.trzebnica.pl