• EN
  • DE
  • UA

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy i Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego w sprawie petycji obywatelskiej oraz pism złożonych do nas w sprawie dotyczącej rozwiązania kontraktu z lekarzem Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej  w Trzebnicy.

W związku ze złożoną petycją obywatelską oraz innymi pismami w sprawie dotyczącej rozwiązania kontraktu z lekarzem Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy uprzejmie wyjaśniamy, że zarówno Starosta Powiatu Trzebnickiego, jaki i Burmistrz Gminy Trzebnica nie są organami, które w zakresie posiadanych kompetencji mogą decydować o zawieraniu lub rozwiązywaniu kontraktu z lekarzami Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej. Czynności takie winny być podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem, a odpowiedzialnymi za nie jest dyrekcja szpitala.

Z uwagi na fakt, że zarówno petycja jak i inne pisma w tej sprawie zostały złożone na nasze ręce czujemy się w obowiązku, aby dla dobra mieszkańców Powiatu Trzebnickiego odpowiedzieć na składane prośby i zająć wspólne stanowisko w sprawie.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jest bez wątpienia dobrem wspólnym nas wszystkich. Potrzeba uratowania naszej powiatowej chluby stała się podstawą zawiązania koalicji radnych z klubu Skuteczni dla Rozwoju Marka Długozimy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie radni koalicyjni a w ich imieniu Zarząd Powiatu Trzebnickiego podejmuje wszelkie starania, aby uratować przed bankructwem naszą renomowaną placówkę. Przyjęcie programu naprawczego oraz pokrycie straty za 2014 r. to pierwsze kroki na długiej drodze do uratowania Szpitala. Poprzednie władze Powiatu na czele z byłym Starostą Robertem Adachem oraz przy absolutnym braku zainteresowania byłego Marszałka Województwa Dolnośląskiego a następnie posła Marka Łapińskiego, doprowadziły do skrajnego zadłużenia szpitala. Ponad 32-milionowy dług szpitala uniemożliwia jego dalszą działalność. Zadłużony na ponad 30 milionów Powiat Trzebnicki pomimo zgody Zarządu Powiatu oraz części radnych na spłatę istniejącego zadłużenia nie jest w stanie samodzielnie przywrócić zdolności finansowej będącej na skraju bankructwa placówki medycznej. Dlatego też z wielką uwagą i wzajemnym zrozumieniem należy przychylić się do propozycji złożonej przez Gminę Trzebnica w sprawie przejęcia szpitala.

Na propozycję Burmistrza Gminy Trzebnicy dotyczącą przejęcia szpitala, zgodę wyraził już Zarząd Powiatu, który jak większość mieszkańców lokalnej społeczności oraz pracownicy szpitala uważa, że szpital powinien nadal służyć przede wszystkim potrzebom naszych mieszkańców. Jako alternatywę można oczekiwać na rozwiązania systemowe, które pozwolą oddłużyć i zapewnić nowe warunki dla działalności szpitali powiatowych. Jednakże takie rozwiązania, choć tak przez wszystkich oczekiwane wymagają szerokich zmian legislacyjnych, a co za tym idzie trudnego do określenia czasu na ich przyjęcie i wdrożenie. Szpital w Trzebnicy nie może czekać aż tak długo. W przeciwnym razie zbankrutuje i przestanie istnieć a wraz z nim zbankrutuje Powiat Trzebnicki. Zapewnienie płynności finansowej to jeden z problemów, z którym boryka się nasz szpital. Drugim i bardzo istotnym jest sprawa zarządzania kadrą medyczną i administracyjną. Tylko wzajemnie się szanujący i rozumiejący potrzebę głębokich zmian zespół przejdzie przez trudny i bolesny program naprawczy. Każdy z mieszkańców pragnie być obsługiwany przez lekarzy, którzy oprócz wiedzy specjalistycznej zaoferują nam właściwe, przez co godne przyjęcie.  Każda renomowana placówka medyczna winna posiadać lekarzy, którzy przynoszą jej sławę i gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. Rozwiązanie kontraktu z lekarzem, którego zasługi medyczne są niekwestionowane zasługują na szczególne rozpoznanie. Przed podjęciem tak trudnej decyzji należy rozważyć nie tylko podstawę merytoryczną jej podjęcia, ale i skutki dla zapewnienia dalszego sprawnego funkcjonowania szpitala.

Zarząd Powiatu Trzebnickiego na odbywającym się w dniu 12 listopada 2015 r. posiedzeniu w obecności zaproszonego kierownictwa i przy naszej wspólnej obecności  dokonał szczegółowego rozpoznania sprawy. Za istotne uznano złożone na piśmie przez pacjentów oraz personel szpitala liczne skargi na działalność lekarza. Przyjęto pisemne oświadczenia p.o. Dyrektora Szpitala Piotra Dytko w sprawie przyczyn rozwiązania kontraktu z dr n. med. Adamem Domanasiewiczem oraz oświadczenie zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Adama Chełmońskiego w sprawie zapewnienia ciągłości pracy zespołu medycznego po odejściu z pracy dr n. med. Adama Domanasiewicza. Zapoznano się również z niezgodną z prawem próbą wpływania na zapisy kontraktu przez zwolnionego lekarza. Złożone oświadczenia oraz szczegółowe rozpoznanie złożonych skarg w sposób merytoryczny pozwalają  uznać przez nas decyzję o rozwiązaniu kontraktu za zasadną.

Z ubolewaniem przyjmujemy fakt rozgłosu medialnego wobec zaistniałej sytuacji. Za szczególnie nieetyczne uznajemy działania Nowej Gazety Trzebnickiej oraz byłego posła Marka Łapińskiego i byłego starosty Roberta Adacha wraz z grupą radnych z PO i PSL. Granie na uczuciach i budowanie własnego wizerunku w obliczu trudnej personalnej decyzji  zasługują na stanowcze słowa krytyki.

Dr n. med. Adam Domanasiewicz zasługuje na szacunek za osiągnięcia medyczne. Przyczyny rozwiązania kontraktu dla dobra zarówno Pana doktora jak i Szpitala powinny zostać tylko i wyłącznie do wiadomości osób ich dotyczących. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej nie powinien być miejscem medialnej nagonki. To szkodzi zarówno  szpitalowi jaki osobom tam pracującym oraz obecnym i przyszłym pacjentom. Należy uczynić wszystko, aby uratować nasze wspólne dobro tak by mogło swą  jakością służyć nam wszystkim.

       Z wyrazami szacunku

                    

Waldemar Wysocki
Starosta Trzebnicki

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

 

 

 

 Trzebnica, 16.11.2015 r.

 

_DSC6816.jpeg

  • Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy

    Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy dotyczące nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego związanej z próbą odwołania Starosty Waldemara Wysockiego