• EN
  • DE

O cyberprzemocy w Gimnazjum w Krynicznie

 10 listopada w Gimnazjum Publicznym w Krynicznie odbyła się prelekcja profilaktyczna z zakresu cyberprzemocy dla uczniów. Wykład został przeprowadzony w klasach I-III przez Funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Trzebnicy.

W odpowiedzi na prośbę dyrektora Gimnazjum Publicznego w Krynicznie Ireneusza Osenkowskiego, burmistrz Marek Długozima oddelegował przedstawicieli Straży Miejskiej, w celu przeprowadzenia zajęć dla gimnazjalistów.

Prelekcja miała na celu edukację młodzieży w zakresie cyberprzemocy w sieci i grach komputerowych. Funkcjonariusze zdefiniowali zjawisko cyberprzemocy, a także uświadomili nieletnim jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą nierozważne korzystanie z Internetu.

Podczas prezentacji multimedialnej młodzi słuchacze poznali techniki obrony przed zjawiskiem cyberprzemocy, jak reagować i pomóc innym. Omówiono również przypadki przemocy, do których doszło w Polsce i za granicą. Dzięki temu gimnazjaliści mogli uświadomić sobie, że Internet, portale społecznościowe, poczta elektroniczna często wykorzystywane są do straszenia, szantażowania lub nękania osób. Sieć stwarza, bowiem warunki do zachowań antyspołecznych, często agresywnych, w których użytkownicy są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Trzebnicy prowadzą szereg zajęć prewencyjnych dla dzieci i młodzieży, by zapobiegać zachowaniom aspołecznym i uwrażliwić młodzież na specyfikę problemu cyberprzemocy.

DSC_0036.jpegPrelekcję na temat cyberprzemocy poprowadziła st.insp. Anna Cisak oraz strażnik Marlena Cielińska-Dziadosz.

DSC_0038.jpegNa zdjęciu uczniowie z Publicznego Gimnazjium w Krynicznie. 

DSC_0042.jpeg

DSC_0044.jpeg

DSC_0045.jpeg

DSC_0050.jpeg

DSC_0053.jpeg