Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Lokalny Program Rewitalizacji 2015-2025

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 było tematem spotkania, które odbyło się 14 października w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, pracownicy oświaty, duchowieństwa,  reprezentanci poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego,  a także osoby prywatne zainteresowane programem. Spotkanie informacyjne poprowadził prezes firmy EffiCon Ireneusz Ratuszniak – wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego. Firma EffiCon jest współautorem opracowań strategicznych o charakterze lokalnym jak również subregionalnym takich jak, np. Strategie ZIT Aglomeracji Wrocławskiej i Wałbrzyskiej, a także autorami szeregu ekspertyz związanych z lokalnym i regionalnym rozwojem społecznym i gospodarczym.

- Lokalny Program Rewitalizacji to program inicjowany już od kilku lat przez Gminę Trzebnica. Służy przede wszystkim do wytyczenia obszarów, na których można dokonać tego procesu, i które wciąż można rozwijać. W ramach programu na lata 2007-2013 wiele udało się nam osiągnąć. Odnowiliśmy m.in. kamienice w Rynku, Park Solidarności, ścieżki w Lesie Bukowym oraz ulice: Stawową, Jana Pawła II i Daszyńskiego – powiedział burmistrz Marek Długozima. - Cieszy mnie fakt, że na spotkanie przybyło tylu zainteresowanych tym programem, bowiem prace przygotowawcze prowadzone będą przy udziale partnerów lokalnych, którzy poprzez swoją działalność mają istotny wkład w funkcjonowanie i rozwój Gminy. Ważna jest  zatem Państwa pomoc i liczę na życzliwość z Waszej strony – dodał burmistrz.

Celem spotkania było przedstawienie podstawowych informacji dotyczących Programu oraz omówienie wskaźników służących identyfikacji obszaru rewitalizacji. Informacje pozyskane podczas spotkania będą istotnym elementem pogłębionej diagnozy i stanowić będą podstawę do podjętego w przyszłości działania.

Rewitalizacja to proces złożony mający na celu ożywienie gospodarcze i społeczne, jak również wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego miasta. Działania te obejmują nadanie obiektom i terenom niewykorzystanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez rewaloryzację i odnowę tych obszarów w mieście.

4.jpegBurmistrz wyraził zadowolenie z licznego udziału przedstawicieli instytucji w spotkaniu, bowiem ich udział będzie miał ogromny wpływ na tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy.

1.jpegW spotkaniu uczestniczyli m. in. pracownicy Urzędu Miejskiego.

3.jpegNa zdjęciu m. in. Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Zasieczny, prezes EffiCon Ireneusz Ratuszniak, ks. dziekan Jerzy Olszówka, dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, dyrektor SP3 Jadwiga Kalinowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 

2.jpegWśród uczestników zebrania byli również: wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej Leontyna Gągało oraz prezes Zbigniew Lubicz-Miszewski, a także prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Irena Kahalik.