Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Relikwie błogosławionego Jana Pawła II w Trzebnicy

Tegoroczne uroczystości jadwiżańskie trwały od 14 do 16 października. Wyjątkowe momenty to odnowienie aktu zawierzenia Trzebnicy św. Jadwidze i wprowadzenie relikwii krwi błogosławionego Jana Pawła II do Sanktuarium. W sierpniu br. Salwatorianie otrzymali je od kardynała Stanisława Dziwisza.


Piątek. Odnowienie aktu zawierzenia Trzebnicy św. Jadwidze


Uroczystości odpustowe odbyły się pod hasłem: „W komunii z Bogiem na wzór świętych”. Wierni dziękowali za beatyfikację papieża Jana Pawła II, który został wybrany na Stolicę Piotrową w uroczystość Świętej w 1978 r. Kolejną okazją do szczególnego dziękczynienia była pierwsza rocznica ogłoszenia św. Jadwigi patronką Trzebnicy. Tę wdzięczność mieszkańcy wyrazili poprzez udział we Mszy św. i w procesji z relikwiami św. Jadwigi w piątkowy wieczór, 14 października. Tego dnia miało również miejsce uroczyste odnowienie aktu zawierzenia Trzebnicy św. Jadwidze, którego dokonali: burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska, a także mieszkańcy miasta. Burmistrz Marek Długozima podkreślał, że akt ten jest ważnym uregulowaniem zaległych zobowiązań lokalnego samorządu wobec św. Jadwigi Śląskiej: Ustanowienie św. Jadwigi Śląskiej Patronką Trzebnicy jest oddaniem należytego hołdu najbardziej zasłużonej mieszkance naszego miasta oraz wyrazem wdzięczności za dotychczasowy patronat nad Trzebnicą. Jest również znakomitym przyczynkiem do pogłębienia tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty samorządowej.

W piątek 14 października do Trzebnicy przybyła również pielgrzymka kandydatów do kapłaństwa i osób życia konsekrowanego.

Sobota. Pielgrzymka pod hasłem „Wystarczy Chrystus. Po co mi kościół?”

Natomiast w sobotę 15 października rano przed grobem św. Jadwigi modlili się ministranci, lektorzy, kantorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej i członkowie scholii liturgicznych z całej archidiecezji wrocławskiej oraz młodzież pracująca i studiująca. W godzinach popołudniowych przyszła piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy, której hasło brzmiało - „Wystarczy Chrystus. Po co mi kościół?” Jej przewodnik ks. Stanisław Orzechowski zaznaczał, że pielgrzymka jest przeżyciem żywego Kościoła w drodze. W sumie do Bazyliki św. Jadwigi tego dnia przybyło ok. 8 tys. Dolnoślązaków.

Niedziela. Procesja z relikwiami świętych: św. Jadwigi i bł. Jana Pawła II


Niedzielnej sumie odpustowej o godz. 11.00 w Bazylice przewodniczył Biskup Kopenhagi, Ks. Bp Czesław Kozon. Wyjątkowym momentem było wprowadzenie relikwii krwi błogosławionego Jana Pawła II, a potem procesja z relikwiami świętych: św. Jadwigi i błogosławionego Papieża. W homilii podczas Mszy św. bp Kozon podkreślał, że chrześcijanie należą już do wspólnoty świętych, ale nie może to być bierna przynależność.

Na uroczystościach odpustowych w Trzebnicy obecni byli przedstawiciele kościoła: o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski, ks. bp Andrzej Siemieniewski, arcybiskup senior, ks. Kard. Henryk Gulbinowicz.

W sobotę, 22 października, przypada pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12.00, a na jej zakończenie będzie okazja ucałowania relikwii Błogosławionego Papieża.

DSC03039_małe.jpeg
Prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS wprowadza biskupów

Obraz 592.jpeg
Burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima i zastępca burmistrza Jadwiga Janiszewska w imieniu władz samorządowych i wszystkich mieszkańców witają biskupa Kopenhagi, ks. bp Czesława Kozona

DSC03160.jpeg
Niedzielna Msza św. odpustowa, której przewodniczył Biskup Kopenhagi

Obraz 629.jpeg
Tłumy trzebniczan i pielgrzymów z całej Polski przybyły na uroczystości odpustowe

DSC03192_małe.jpeg
Procesja z relikwiami śwętych. Na zdjęciu relikwie św. Jadwigi Patronki Trzebnicy

Zdjęcia autorstwa Sylwestra Nowakowskiego i wspólnoty księży Salwatorianów