• EN
  • DE

Drogi powiatowe w Gminie Trzebnica załatwione

Od dłuższego czasu w Radzie Powiatu Trzebnickiego trwała patowa sytuacja, w której radni opozycyjni Robert Adach, Adam Gubernat, Marzanna Jurzysta- Ziętek, Ewa Pasek, Damian Sułkowski, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski, Alicja Żywiec (wybrani z list Platformy Obywatelskiej), Małgorzata Matusiak i Paweł Oleś (wybrani z list Razem w Powiecie) oraz Jan Hurkot blokowali wszystkie inicjatywy Zarządu Powiatu w sprawie remontów dróg powiatowych. Sytuacja ta stanowiła poważne zagrożenie dla mieszkańców tych miejscowości naszego powiatu i gminy, którzy korzystają z dróg powiatowych znajdujących się niejednokrotnie w fatalnym stanie technicznym.

Z myślą o tych właśnie mieszkańcach Gminy Trzebnica Burmistrz Gminy Marek Długozima w dniu 23.09.2015 roku złożył wniosek do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Trzebnickiego- Starosty Waldemara Wysockiego w sprawie przeprowadzenia remontów następujących dróg powiatowych w Gminie Trzebnica: Trzebnica- Węgrzynów, drogi do Malczowa, Taczów Wielki- Brochocin, Ujeździec Wielki- Janiszów oraz budowy chodnika w Ujeźdźcu Wielkim. Do remontu wymienionych powyżej dróg w Gminie Trzebnica Pan Burmistrz przekonał Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5.10.2015. Na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 6.10.2015 przyjęta została dzięki temu uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego w której zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 1 000 000 zł na remonty omawianych dróg. Dzięki inicjatywie Burmistrza poprawione zostanie bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania na terenach wiejskich Gminy Trzebnica. Aby ustalić szczegóły remontów dróg powiatowych w Gminie Trzebnica Pan Burmistrz Marek Długozima wraz z sekretarzem Danielem Buczakiem spotkali się w dniu 7.10.2015 z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Pawłem Kaźmierczakiem. Na spotkaniu tym ustalono, że Zarząd Dróg Powiatowych ogłosi lada chwila przetargi na wykonanie remontów drogi do Malczowa, drogi z Trzebnicy do Węgrzynowa oraz drogi Taczów Wielki- Brochocin. Natomiast na remont drogi z Ujeźdźca Wielkiego do Janiszowa niezbędne będzie wcześniejsze wykonanie stosownego projektu. Radości ze skutecznego zaangażowania Burmistrza w remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica nie ukrywają sołtysi miejscowości, przez które przebiegają drogi planowane do remontu. Na spotkaniu z sołtysami Taczowa Wielkiego Renatą Bisikiewicz, Brochocina Barbarą Świdzińską, Malczowa Anną Pałką oraz Janiszowa Andrzejem Janikiem oraz Magorzat Kralka sotysem Wgrzynowa w obecnosci sekretarza Daniela Buczaka Burmistrz przedstawił koncepcję przeprowadzenia remontów, stan nawierzchni omawianych dróg oraz orientacyjny czas ich realizacji. Obecni na spotkaniu sołtysi podkreślali, że nie spodziewali się tak szybkiej po zmianie władz Powiatu Trzebnickiego realizacji remontów dróg o które bez powodzenia zabiegali za czasów starosty Roberta Adacha. Wymienione inwestycje drogowe są możliwe dzięki dobrej współpracy Starosty Waldemara Wysockiego z Burmistrzem Gminy Trzebnica oraz radnych koalicyjnych z Prawa i Sprawiedliwości oraz radnych Marka Długozimy w Radzie Powiatu Trzebnickiego.

Podczas spotkania na prośbę sołtys Taczowa Wlk. Renaty Bisikiewicz oraz sołtys Brochocina Barbary Świdzińskiej burmistrz zmienił godziny odjazdu dzieci do szkół na godzinę 7:30.

IMG_6007.jpegDzięki inicjatywie Burmistrza poprawione zostanie bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania na terenach wiejskich Gminy Trzebnica.

 

IMG_6015.jpegW spotkaniu udział wzięli sołtysi miejscowości, przez które przebiegają drogi planowane do remontu. Na zdjęciu od lewej: burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak, Anna Pałka sołtys Malczowa, Barbara Świdzińska sołtys Brochocina, Renata Bisikiewicz sołtys Taczowa Wlk. oraz Andrzej Janik sołtys Janiszowa.

 

Węgrzynów.jpegDroga do Węgrzynowa.

 

Malczów.jpegDroga do Malczowa.

 

Biedaszków-Janiszów.jpegDroga między Biedaszkowem a Janiszowem.

 

Taczów Wielki- Brochocin.jpegDroga między Taczowem Wielkim a Brochocinem.