• EN
 • DE
 • UA

Ośrodek Pomocy Społecznej

Trzebnica dba o swoich mieszkańców. Również tych poszkodowanych przez los. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy realizuje wiele różnorodnych zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
Dyrektor – Ewa Brzegowska
pl. Piłsudskiego 1

tel. (71) 312 05 27

e-mail: ops@ops.trzebnica.pl

Więcej infromacji na temat Ośrodka Pomocy Społecznej i wnioski do pobrania

 

Zobacz także:

 

 • "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  www Opieka wytchnieniowa.jpeg

  Burmistrz Gminy Trzebnica pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 • "W dobrych relacjach siła rodziny"

  11.jpeg

  W dniu 7 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w sali obrad, odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny".  Projekt ten realizowany przez OPS w Trzebnicy ma na celu wypracowanie spójnych i skutecznych zasad współpracy lokalnych służb i instytucji w obszarze pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc tj. zbudowanie jednolitego gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  aktualności.jpeg

  Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023.

 • Spotkanie w ramach projektu - W dobrych relacjach siła rodziny

  347585047_671097758388866_5386535290994684546_n.jpeg

  Gmina Trzebnica i Środowiskowe Centrum Psychiatrii i Psychoterapii CALMA zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM specjalistycznym wsparciu dla rodzin patchworkowych.

 • W dobrych relacjach siła rodziny

  aktualności.jpeg

  "W dobrych relacjach siła rodziny" – to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy przy zaangażowaniu specjalistów między innymi psychologów, pedagogów, terapeutów. W efekcie realizowanych zadań projektowych zostanie wypracowany nowy model przeciwdziałania przemocy domowej i wsparcia dla naszych rodzin. Ten model możemy wypracować wspólnie, przy wspólnym zaangażowaniu. W tym celu, aby nam się to udało zachęcamy do zapoznania się z  cyklem artykułów projektowych. Pierwszy z jedenastu artykułów nosi tytuł "Rodzina w kryzysie - ogólne ujęcie" autorstwa Pani dr Katarzyny Delikowskiej oraz Pani Agnieszki Żebrowskiej. 

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  FB_bank żywności 2020-02.jpeg

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 Plus.

 • Powstanie Centrum dla Rodzin w Trzebnicy

  Konferencja OPS 022.jpeg

  W środę 7 czerwca w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy odbyła się I Konferencja w ramach projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”.

 • Spotkanie informacyjne  w ramach realizacji Gminnego projektu pn. „W dobrych relacjach siła rodziny”

  Zrzut ekranu 2023-04-28 o 09.30.18.png

  8 maja 2023 r. w Sali Urzędu Miejskiego w Trzebnicy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące  projektu pn. „W dobrych relacjach siła rodziny”.  

 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

  PLAKAT OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023.jpeg

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.54.2023 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej

  Zrzut ekranu 2023-04-28 o 09.30.18.png

  Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu profilaktyki przemocy domowej. Model będzie "narzędziem" służącym do zmniejszenia zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami/partnerami. W ramach modelu powstanie Centrum Dla Rodzin (CdR) które będzie opierać się głównie na aktualnym systemie pracy oraz współpracy i działań instytucji w gminie. Centrum Dla Rodzin skupi się na współpracy OPS, przedstawicielami zespołu szkół, przedszkoli, policji oraz oddziału caritasu.