Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

 • EN
 • DE
 • UA

Ośrodek Pomocy Społecznej

Trzebnica dba o swoich mieszkańców. Również tych poszkodowanych przez los. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy realizuje wiele różnorodnych zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
P.o. Dyrektor – Zofia Kaczmarek
pl. Piłsudskiego 1

tel. (71) 312 05 27

e-mail: ops@ops.trzebnica.pl

Więcej infromacji na temat Ośrodka Pomocy Społecznej i wnioski do pobrania

 

Zobacz także:

 

 • Nabór zgłoszeń do pomocy żywnościowej z Banku Żywności - PODPROGRAM 2023

  aktualności.jpeg

  Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że do dnia 21.06.2024 r., będzie prowadzony nabór zgłoszeń do pomocy żywnościowej z  "Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"- Podprogram 2023.

 • Otwarty nabór wniosków na opiekę wytchnieniową - edycja 2024

  aktualności.jpeg

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel Wojewoda Dolnośląski przekaże Gminie Trzebnica środki w łącznej wysokości 252 144,00 zł całkowity budżet na realizację zadania wyniesie 267 200,00 zł.

 • Opieka wytchnieniowa

  aktualności.jpeg

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.96.2024 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  www Opieka wytchnieniowa.jpeg

  Burmistrz Gminy Trzebnica pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 • "W dobrych relacjach siła rodziny"

  11.jpeg

  W dniu 7 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w sali obrad, odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny".  Projekt ten realizowany przez OPS w Trzebnicy ma na celu wypracowanie spójnych i skutecznych zasad współpracy lokalnych służb i instytucji w obszarze pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc tj. zbudowanie jednolitego gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  aktualności.jpeg

  Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023.

 • Spotkanie w ramach projektu - W dobrych relacjach siła rodziny

  347585047_671097758388866_5386535290994684546_n.jpeg

  Gmina Trzebnica i Środowiskowe Centrum Psychiatrii i Psychoterapii CALMA zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM specjalistycznym wsparciu dla rodzin patchworkowych.

 • W dobrych relacjach siła rodziny

  aktualności.jpeg

  "W dobrych relacjach siła rodziny" – to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy przy zaangażowaniu specjalistów między innymi psychologów, pedagogów, terapeutów. W efekcie realizowanych zadań projektowych zostanie wypracowany nowy model przeciwdziałania przemocy domowej i wsparcia dla naszych rodzin. Ten model możemy wypracować wspólnie, przy wspólnym zaangażowaniu. W tym celu, aby nam się to udało zachęcamy do zapoznania się z  cyklem artykułów projektowych. Pierwszy z jedenastu artykułów nosi tytuł "Rodzina w kryzysie - ogólne ujęcie" autorstwa Pani dr Katarzyny Delikowskiej oraz Pani Agnieszki Żebrowskiej. 

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  FB_bank żywności 2020-02.jpeg

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 Plus.

 • Powstanie Centrum dla Rodzin w Trzebnicy

  Konferencja OPS 022.jpeg

  W środę 7 czerwca w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy odbyła się I Konferencja w ramach projektu „W dobrych relacjach siła rodziny”.