• EN
  • DE
  • UA

Raporty z badań

Realizowane przez Gminę Trzebnica badania społeczne mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców przy współtworzeniu kierunków rozwoju gminy. Są cennym źródłem informacji o potrzebach, oczekiwaniach oraz ocenie realizowanych działań. Przeprowadzanie badań pogłębia zrozumienie i realizację idei samorządności. Badania i konsultacje społeczne mówią osobom odpowiedzialnym za rozwój gminy, które obszary w oczach mieszkańców są mocną stroną, a co należy jeszcze poprawić lub zmienić oraz pogłębiają dialog obywatelski. Prowadzenie badań i konsultacji społecznych jest podstawowym procesem tworzenia długofalowej i przemyślanej strategii gminy, która opiera się na uwzględnieniu oczekiwań mieszkańców i kierowana jest w taki sposób, by wskazane oczekiwania i potrzeby w miarę możliwości spełniać, dając tym samym mieszkańcom możliwość współuczestnictwa w kreowaniu przyszłości miejsca, w którym żyją.  Od 2007 roku Gmina Trzebnica działa w myśl tej idei, dzięki czemu udaje jej się zachować bardzo wysoki poziom zadowolenia mieszkańców (ok. 87%) z realizowanych kierunków rozwoju.

 

Raporty z badań:

PDFTrzebnica oczami mieszkańców - Podsumowanie 4. edycji badań wizerunkowych Trzebnicy - wrzesień 2021 (4,56MB)
PDFRaport z badań wizerunku Trzebnicy 2017.pdf (10,01MB)
PDFRaport z badań wizerunku Trzebnicy 2013.pdf (1,38MB) 
PDFRaport z badań wizerunku Trzebnicy 2011.pdf (800,68KB)


DOCRaport z Badania Satysfakcji Klienów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.doc (540,50KB) 
DOCRaport z drugiego badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.doc (807,00KB) 

 

 

  • Trzebnica oczami mieszkańców

    badanie.jpeg

    Przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w czerwcu 2017 roku, poświęconej wizerunkowi Trzebnicy wśród jej mieszkańców. Podobne badania odbyły się w sierpniu 2011 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2013 roku. Dlatego, przy analizie wyników tegorocznych badań, zestawiliśmy je również z wynikami i wnioskami z poprzednich edycji.