• EN
 • DE
 • UA

Profilaktyka AA

 

SPECJALISTA RODZAJ UDZIELANEJ POMOCY MIEJSCE | GODZINY
BARBARA JEZIERSKA

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY AA
ORAZ POMOC W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

RYNEK - RATUSZ
WTORKI
13.30-17.00

 

SPECJALISTA RODZAJ UDZIELANEJ POMOCY MIEJSCE | GODZINY
PIOTR PORANEK PSYCHOLOG RYNEK - RATUSZ
WTORKI 16.00-19.00
PIĄTKI 11.00-13.00
EWA SOJDA

KONSULTACJE DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

RYNEK - RATUSZ
ŚRODY
12.00-19.00
BOGUMIŁA ŁUKANIEC COACH RODZINNY

RYNEK - RATUSZ
WIZYTY UMAWIANE TEL.
71 388 81 42

BARTOSZ GŁOWACKI

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
DLA DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH

RYNEK - RATUSZ
PIĄTKI
15.00-18.00
DR. TOMASZ CIBA PSYCHIATRA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
  KONSULTACJE DLA UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH  
RYNEK - RATUSZ
  WIZYTY UMAWIANE TEL.  
71 388 81 42

 

 

GRUPY WSPARCIA - w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Trzebnicy

PROWADZĄCY RODZAJ UDZIELNAJE POMOCY MIEJSCE | GODZINA
EWA PĘCZKOWSKA   GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,  
DOTKNIĘTYCH ZJAWISKIEM PRZEMOCY
RYNEK - RATUSZ
PONIEDZIAŁKI
18.00-20.00
MARIAN WARUSZYŃCKI

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

TRZEBNICA
  UL. ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 19  
CZWARTKI
18.00-20.00

WIESŁAW ZAWADZKI GRUPA AA "JADWIGA" DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
TRZEBNICA
  UL. ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 19  
PIĄTKI
18.00-20.00
SPOTKANIA
ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW
GRUPA AA "JADWIGA"
MITYNG OTWARTY

 
TRZEBNICA
  UL. ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 19  
NIEDZIELE
18.00-20.00

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 • Anna Cisak
  71 388 81 42
  pon.-pt. 7.30-15.00
  Urząd Miejski w Trzebnicy p. nr 33  (pl. Piłsudskiego 1)

 

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 • czwartki 16.00-17.30
  pokój nr 12 lub 33
  Urząd Miejski w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1)

Zgodnie z Zarządzeniem NR 0050.213.2022 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 2 listopada 2022 r. W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Trzebnicy wchodzą następujące osoby:

 1. Elżbieta Iżewska - przewodnicząca
 2. Barbara Jezierska - sekretarz
 3. Anna Cisak
 4. Barbara Jachimowska
 5. Ewa Pęczkowska
 6. Elżbieta Nowak
 7. Aleksandra Janik
 8. Sylwia Urbańczyk
 9. Sławomir Jaworski

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami.

 

Informacje o grupach wsparcia działających w budynku przy ul. Żołnierzy Września 19 w Trzebnicy

 • nr tel. 71 312 16 21 | 71 388 81 42
 • Anna Cisak - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  codziennie
  p. nr 33 lub 12
  Urząd Miejski w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1)

 

Telefon zaufania (w godzinach wieczornych po 20.00)

 • 71 312 16 21

 

Telefon dla osób doznających przemocy (w każdy wtorek w godz. 13.00-16.00)

 • 71 387 06 06

 

Gminny Punkt Konsultacyjny w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

 • poniedziałki 15.00-18.00 (konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych)
 • wtorki 13.00-16.00 (konsultacje dla ofiar przemocy)
 • wtorki 15.00-18.00 (konsultacje psychologiczne)