Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że w związku z wystąpieniem awarii sieci telefonicznej kontakt telefoniczny z urzędem jest utrudniony. Obecnie trwają prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Przepraszamy za utrudnienia  |  Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON. WT. CZW.: 7:30-15:30  ŚR.: 7:30-16:00  PT.: 7:30-15:00   

  • EN
  • DE
  • UA

Profilaktyka AA

 

Zgodnie z Zarządzeniem NR 0050. 65 .2015 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 8 lipca 2015 r. W skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Trzebnicy wchodzą następujące osoby:

1. Elżbieta Waruszyńska - przewodnicząca

2. Barbara Jezierska - sekretarz

3. Anna Cisak

4. Barbara Jachimowska

5. Krystyna Haładaj

6. Janik Aleksandra

7. Ewa Pęczkowska

8. Sławomir Jaworowski

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami/ .

 

Gminny Punkt Konsultacyjny w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

pok. nr 13 /poziom -1/

 

poniedziałek – godz. 15.00 -18.00

(konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych )

wtorek – godz. 13.00 – 16.00 (konsultacje dla ofiar przemocy)

wtorek – godz. 15.00 -18.00 (konsultacje psychologiczne)

 

telefon dla osób doznających przemocy: 71 387 06 06 – w każdy wtorek w godz. 13.00 -16.00

 

TELEFON ZAUFANIA:

(w godzinach wieczornych po 20.00): 71 312 16 21;

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Trzebnicy:

pełni dyżury w pok. nr 13 w budynku Urzędu :

poniedziałek w godz. 14.00-15.00

wtorek w godz. 12.00-13.00

środa w godz. 12.00-13.00

czwartek w godz. 17.00 -19.00

 

 

Grupy wsparcia działają w budynku przy ul. Żołnierzy Września 19 w Trzebnicy:

  • informacja pod nr. tel. 71/312-16-21 lub 71/388-81-42
  • codziennie – w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w pok. nr 13 lub nr 42 dyżuruje Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

Iwona Durbajło

tel. 71 388-81-42

 

PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica na 2020 rok.pdf (6,50MB)