• EN
  • DE
  • UA

Szkoły Ponadpodstawowe

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego
Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 71 312 09 76 
Dyrektor – Kamila Możdzeń-Berbeć
www.pzs1trzebnica.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica
Trzebnica, ul. Żeromskiego 25
tel. 71 312 04 88
Dyrektor – Janusz Górka
www.pzs2-trzebnica.pl

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
Trzebnica, ul. Nowa 1
tel. 71 312 07 40
Dyrektor - Lilia Zajączkowska
www.soswtrzebnica.edupage.org