• EN
  • DE
  • UA

Szkoły Ponadpodstawowe

Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy
Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 71 312 09 76 
Dyrektor – Magdalena Bielec-Janusiewicz
https://www.lotrzebnica.pl/

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica
Trzebnica, ul. Żeromskiego 25
tel. 71 312 04 88
Dyrektor – Małgorzata Bogaczyńska
www.pzs2-trzebnica.pl

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych
Trzebnica, ul. Nowa 1
tel. 71 312 07 40
Dyrektor - Lilia Zajączkowska
www.soswtrzebnica.edupage.org