• EN
  • DE
  • UA

Honorowi i Zasłużeni

Halina Bahryn- Kamińska.jpeg

Halina Bahryn-Kamińska - zasłużona nauczycielka i wychowawczyni kilku pokoleń trzebniczan, współtwórczyni drużyn harcerskich, gorąca patriotka, organizatorka pomocy Polakom z Kazachstanu i Litwy. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

  


Danuta Miszewska.jpeg

Danuta Miszewska - seniorka zasłużonego dla Trzebnicy rodu Miszewskich, wieloletnia wzorowa pracownica apteki, wykazująca wyjątkową życzliwość i troskę o chorych. Wraz z mężem Mieczysławem - poetą i członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej tworzyła i kształtowała kulturalny wizerunek Trzebnicy, była wzorem i przykładem życia godziwego na rzecz wspólnoty rodzinnej - pełnej poświęcenia i oddania. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 


Jadwiga Mroczek.jpeg

Jadwiga Mroczek - wzór nauczycielki, która dla wielu pokoleń trzebniczan swoim entuzjazmem i zapałem potrafiła zachęcić młodzież do umiłowania mowy i ziemi ojczystej. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 

 


Sara Ilona Rzewuska.jpeg

Sara Ilona Rzewuska - seniorka rodu Rzewuskich, kultywowała związki z kulturą polską i społecznością miasta, którego była barwną, znaczącą i wyjątkową Obywatelką, działała na rzecz ożywienia kontaktów polsko-węgierskich. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 

 


burdukiewicz.jpeg

Jan Michał Burdukiewicz - wybitny archeolog odkrywca unikalnych znalezisk archeologicznych na terenie Winnej Góry, które wpisały nasze miasto na listę najstarszych siedlisk ludzkich w Europie. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 

 


ks Kiełbasa.jpeg
 

Ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa - wybitny historyk, autor wielu prac naukowych i wielu książek o życiu i kulcie św. Jadwigi oraz o Salwatorianach, niestrudzony orędownik mostów pojednania wzorem św. Jadwigi pomiędzy narodami -  polskim i niemieckim, uczestnik inicjator i współorganizator wielu ważnych wydarzeń kulturalnych i religijnych w naszym mieście i w powiecie. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku. Tytuł Zasłużonego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.
 

 


Jerzy Przybylski.jpeg

Profesor Antoni Jerzy Przybylski - Honorowy Obywatel Trzebnicy, Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedycznego dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy (1963- 1996). Wypracował nowoczesne metody operacyjnego leczenia schorzeń narządu ruchu chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz bocznym skrzywieniem kręgosłupa (technika Cotrel- Dubousset). Autor 130 prac naukowych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych. Całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęcił problemom dziecka niepełnosprawnego. Laureat „Orderu Uśmiechu”, uhonorowany również odznaką „Przyjaciela Dziecka”. Trzebnica znana jest na świecie dzięki wielu pionierskim metodom leczenia chirurga i ortopedy prof. dr hab. Jerzego Przybylskiego. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2010 roku.


 


Jerzy Kos.jpeg

Jerzy Bogdan Kos - organizator ośrodków zdrowia w powiecie trzebnickim, lekarz oddany bez reszty pacjentom, twórca wielu rzeczy kulturalnych, sympozjów naukowych, przedsięwzięć wydawniczych, wystawienniczych i popularyzatorskich, animator wielu cennych inicjatyw społeczno-kulturalnych w Trzebnicy, które na trwałe zmieniły wizerunek naszego miasta. W latach 1960-2007r. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, poeta i pisarz, który potrafił na kartach książek pokazać uroki naszego miasta i okolicy. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 


Marian Kowalski.jpeg

Marian Kowalski - zasłużony kolekcjoner sztuki i kultury ludowej, twórca Małego Muzeum Ludowego, założyciel kapeli „Marciny”, badacz folkloru ludowego, poeta i muzyk, niezłomny budowniczy kolorowej, rozśpiewanej „Małej Ojczyzny” w Marcinowie. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 


Henryk Kulik.jpeg

Henryk Kulik - przedsiębiorca, właściciel prywatnej firmy, organizator praktycznego kształcenia zawodowego młodzieży, ofiarny sponsor wielu inicjatyw społecznych podejmowanych w Trzebnicy.
Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 


ks Kardynał Joachim Meisner.jpeg

Ks. Kardynał Joachim Meisner - niestrudzony propagator kultu św. Jadwigi i pojednania polsko-niemieckiego, animator wielu dzieł odbudowy i renowacji obiektów sakralnych Bazyliki, Klasztoru, Domu Pielgrzyma, Pustelni, Ołtarza Polowego, ze środków własnych i przy wpsarciu fundacji polsko- niemieckiej. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 


Władysław Zięba.jpeg

Władysław Zięba - Dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 w Trzebnicy, założyciel zespołu siatkarskiego „Gaudia”. Twórca nowatorskich rozwiązań w oświacie.
Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 

 


ks dragosz.jpeg

Ks. Jan Dragosz - salwatorianin, proboszcz, dziekan i Kustosz Sanktuarium w Trzebnicy w latach 1996-2004, odnowiciel Bazyliki św. Jadwigi, budowniczy Ołtarza Polowego i Placu Pielgrzymkowego, twórca ośrodków duszpasterskich w Szczytkowicach i Taczowie Małym. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2004 roku.

 

 

 

 


siostra Justyna Zyzik.jpeg

Siostra Justyna Zyzik - jako Przełożona Klasztoru trzebnickiego, organizowała opiekę nad pielgrzymami i turystami z kraju i za granicy, ze względu na znajomość materiałów źródłowych dotyczących dziejów miasta i jego obiektów historycznych, cieszyła się dużym uznaniem wśród przybywających do Trzebnicy pielgrzymów i przyczyniła się do promocji Trzebnicy. Wraz z siostrą Teresą Nowacką, organizowała na zachodzie akcję wsparcia finansowego ratowania pocysterskiego zespołu klasztornego w Trzebnicy. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2005 roku.

 

 


siostra Teresa Bolesława Nowacka.jpeg

Siostra Teresa Bolesława Nowacka - stanęła na czele grupy, która podjęła się trudnej i odpowiedzialnej pracy ratowania od zawalenia części pocysterskiego obiektu, w którym mieścił się szpital i z dobrym skutkiem doprowadziła tę sprawę do końca. Dzięki ofiarnej pracy pocysterski klasztor - chluba naszego miasta, nadal może pełnić swoją rolę i jest przedmiotem zainteresowania. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2005 roku.

 

 


Edmund Kajdasz.jpeg

Profesor Edmund Kajdasz - wybitny pedagog i artysta, wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi, w tym złotym medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Założył i prowadził 27 chórów popularyzujących zarówno w kraju, jak za granicą polską i obcą muzykę chóralną. Zrealizował nagrania ponad 4 tysięcy utworów muzyki chóralnej dla fonoteki Polskiego Radia i Telewizji. Dyrygował ponad 3 tysiącami koncertów publicznych, 2,5 tysiącami koncertów transmitowanych przez Polskie Radio i 30 w programach telewizyjnych w kraju i za granicą. Także w Trzebnicy odbyło się kilka koncertów chóru pod Jego batutą. Pod koniec swojego pracowitego życia Profesor osiedlił się w naszym mieście, które zachwyciło go majestatyczną wzniosłością Bazyliki św. Jadwigi, swą urodą i malowniczym położeniem. Ten wybór nobilituje i promuje Trzebnicę.
Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.


ks Wawrzynirec Bochenek.jpeg

​Ks. Dziekan Wawrzyniec Bochenek - zasłużony dla Gminy Trzebnica - pierwszy po II wojnie światowej probosz Parafii pw. św. Bartłomieja
i św. Jadwigi w Trzebnicy. Odnowił i wzbogacił kult św. Jadwigi Śląskiej; zintegrował osadników, którzy po wojnie przybyli tu z różnych stron Polski; odbudował zniszczoną plebanię, odbudował i przystosował do kultu Bożego poewangelicki Kościół pw. św. Piotra i Pawła; zorganizował prace restauratorskie i konserwatorskie w Bazylice; wybudował Dom Pielgrzyma z Muzeum Kultu św. Jadwigi, kościół filialny w Rzepatowicach; odnowił pustelnię w Lesie Bukowym wraz ze stacjami Drogi Krzyżowej. W pamięci trzebniczan zapisał się jako utalentowany kaznodzieja, katecheta, administrator, wielki patriota, zasłużony Kustosz Bazyliki św. Jadwigi, człowiek niezłomnych zasad etycznych, 
zawsze wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, otwarty dla każdego, serdeczną troską otaczający chorych i ubogich.
Tytuł Zasłużonego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.

 

 


ksJerzy Czech.jpeg

Ks. Grzegorz Czech - zasłużony dla Gminy Trzebnica - wniósł duży i owocny wkład pracy w dzieło integracji osadników, którzy w pierwszych latach powojennych przybyli do Trzebnicy z rożnych rejonów Polski. Był katechetą o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie dydaktyki i wychowania, a także utalentowanym organistą trzebnickiej Bazyliki. Zorganizował i przez długie lata prowadził chór parafialny, zorganizował pierwszą trzebnicką Orkiestrę Dętą - przygotowywał jej występy dla uświetnienia uroczystości kościelnych i patriotycznych. Swą postawą dał świadectwo bezgranicznego umiłowania miasta. Był przykładem człowieka niezłomnych zasad etycznych, do końca wiernego Ojczyźnie i Kościołowi.
Tytuł Zasłużonego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.

 


Szczepan Siekierka.jpeg

Szczepan Siekierka - zasłużony dla Gminy Trzebnica - weteran II wojny światowej, partyzant Związku Walki Zbrojnej, żołnierz Armii Krajowej, działacz Ruchu „Solidarność”, współtwórca trzebnickiego Krzyża Katyńskiego. Założył w Trzebnicy Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz pierwszą na Dolnym Śląsku Jednostkę Strzelecką Związku Strzeleckiego „STRZELEC”, którą dowodził do końca swego życia. Wniósł duży wkład w rozwój i promocję Gminy Trzebnica - w dziedzinie życia społecznego, patriotycznego wychowania młodzieży, pielęgnowania tradycji i budowania tożsamości narodowej, przez całe swe życie bezgranicznie służył najwyższym wartością narodowym, którym są: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Tytuł Zasłużonego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.

 

 ks Zdzisław Paduch.jpeg

Ks. Dziekan Zdzisław Paduch - zasłużony dla Gminy Trzebnica - pierwszy proboszcz Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła – od 1999r.; niezwykle energiczny jej administrator dokonał kapitalnego remontu kościoła, wymiany instalacji elektryczej, instalacji systemu grzewczego, wzbogacił kościół o witraże, organy klawiszowe, nowe nagłośnienie i oświetlenie; wyremontował też kościół w Rzepatowicach; wybudował plebanię, która jest również miejscem spotkań i działalności licznych grup parafialnych: Rady Parafialnej, oddziału Stowarzyszenia Akcja Katolicka, Eucharystycznego Ruchu Młodzieży, koła żywego różańca, chóru parafialnego, scholi młodzieżowej. Wniósł duże zasługi w dziedzinie krzewienia kultu religijnego, ochrony dziedzictwa kultury, integracji i społecznej aktywizacji środowiska lokalnego.
Tytuł Zasłużonego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.

 


Ryszard Kocięba.jpeg

Profesor Ryszard Kocięba - zasłużony dla Gminy Trzebnica - pracował w Trzebnicy w latach 1971-2004. W 1971 r. wraz z zespołem przeprowadził pierwszą w Polsce, a ósmą na świecie replantację ręki. W 1973 r. zorganizował pierwszy w Europie Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ogólnej, w którym wykonał wiele nowatorskich operacji: replantacje kończyn górnych i dolnych, autotransplantacje, przeszczepy, dzięki którym rozsławił Trzebnicę, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W 1992 r. dzięki osobistej aktywności i ogromnemu zaangażowaniu Profesora rozpoczęła się budowa nowego szpitala w Trzebnicy. Był autorem wielu prac naukowych, należał do kilku towarzystw naukowych. Pozostawił po sobie ideę opartą na własnym logicznym rozumowaniu, uznaną przez autorytety światowe. Tytuł Zasłużonego Obywatela Trzebnicy nadany w 2009 roku.
 

 


gulbinowicz2 160x232.jpeg

JE ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz – Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy – troskliwy opiekun wielu obiektów sakralnych naszego miasta, gorliwy propagator kultu św. Jadwigi – animator wielu wystaw i publikacji, uczestnik i mecenas wielu wydarzeń kulturalnych i życzliwy rzecznik powołania do życia nowych dużych „Domów Zdrowia” w Trzebnicy.

 


 


pelc1 160x230.jpeg

Bogdan Pelc – Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy – Rozwiązał problemy komunikacyjne Trzebnicy przez budowę trzebnickiej obwodnicy.  

 

 

 

 

 


fot.Andrzej kędzierski.jpeg

Śp. Andrzej Kędzierski - Przez 38 lat nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Przez wiele lat Przewodniczący Gminnego Szkolnego Związku Sportowego – organizator wielu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej. Przez wiele lat trener i wychowawca w trzebnickiej Gaudi. Przez 20 lat sędzia główny Ulicznego Biegu Sylwestrowego. Oddany swojej pracy i działalności społecznej. Otwarty na wszelkie inicjatywy służące propagowaniu kultury fizycznej.

 

 

 


fot.Siostra_Hilga_Brzoskaa.jpeg

Siostra Hilga Brzoska - zasłużona pracownica służby zdrowia. Pielęgniarka i instrumentariuszka bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego. Wzór wyjątkowej ofiarności i poświęcenia dla dobra i zdrowia człowieka. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 

 


fot.janusz_zaleski.jpeg

Janusz Zaleski - profesor Politechniki we Wrocławiu. Organizator działań na rzecz budowy Szpitala   Powiatowego  w Trzebnicy. Mecenas podejmowanych działań kulturalnych, m.in. Trzebnicki Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Tytuł Honorowego Obywatela Trzebnicy nadany w 2000 roku.

 

 

 

 


Śp. Józef Wacław Kikut.jpeg

Śp. Józef Wacław Kikut -  Od 1980 roku należał do NSZZ Solidarność. Choć być pasjonatem i nauczycielem historii po wprowadzeniu stanu wojennego nie mógł jej wykładać. W 1989 roku został przewodniczącym „S” w trzebnickiej oświacie oraz członkiem Prezydium Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. Został także na krótko wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2. następnie pracował w SP 3 w Trzebnicy. W maju 1990 roku w pierwszych w pełni wolnych wyborach został wybrany przez mieszkańców do władz lokalnych, a ówczesna Rada Miasta i Gminy w Trzebnicy powierzyła mu funkcję pierwszego burmistrza Trzebnicy III RP.

 

 


Siostra Teodozja Winnicka, 1971 r..jpeg

Siostra Teodozja Teresa Winnicka -  urodziła się w 1941 roku w Mulowiczach. Przez dwa lata podbierała prywatna naukę krawiectwa. Do zakonu wstąpiła mając 19 lat. Będąc w zakonie uczęszczała do szkoły asystentek pielęgniarskich, skończyła liceum ogólnokształcące i studium pielęgniarskie. Od 1963 do 1992 roku pracowała jako pielęgniarka operacyjna w trzebnickim szpitalu. Siostra Teodozja jako pielęgniarka instrumentariuszka uczestniczyła w pamiętnej operacji pierwszego w Polsce przyszycia ręki, która odbyła się 21 października 1971 roku w trzebnickim szpitalu powiatowym, który znajdował się wówczas w budynku klasztoru Sióstr Boromeuszek. Operacja ta dała początek sławnemu trzebnickiemu ośrodkowi replantacji kończyn, który jest chlubą Trzebnicy oraz jednym z jej znaków rozpoznawczych. Osiągnięcia te były możliwe również dzięki ofiarnej pracy siostry Teodozji.


dr piotr mozalewski.jpeg

Dr Piotr Mozalewski - urodził się w Siwicy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Dyplom lekarza uzyskał w 1960 roku. Od 1968 roku aż do śmierci w 1986 roku był zastępcą ordynatora Oddziału Chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy. W latach 1971- 1986 przeprowadził wiele udanych operacji transplantacji kończyn górnych i dolnych. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych w zakresie mikrochirurgii ręki. Swoimi osiągnięciami wniósł znaczący wkład nie tylko w budowę wysokiego prestiżu trzebnickiego szpitala, a także tworzenie podwalin kolejnych nowatorskich operacji.

 

 

 


claus lux.jpeg

Claus Lux - Dzięki  postawie  i zaangażowaniu Clausa Luxa,   władze samorządowe, dyrekcje szkół i uczniowie, sportowcy, artyści oraz mieszkańcy obu miast partnerskich współpracują, ucząc się wzajemnego szacunku i pojednania. Pan Claus Lux od samego początku współtworzył i rozwijał partnerskie relacje pomiędzy Trzebnicą i Kitzingen. Nawiązał pierwsze kontakty z przedstawicielami Trzebnicy w 1995 roku podczas wizyty w Kitzingen pielgrzymki z Trzebnicy, która wyruszyła śladami świętej Jadwigi Śląskiej. Wówczas to Pan Claus Lux nawiązał serdeczne i przyjacielskie relacje ze śp. ks. prof. Antonim Kiełbasą.  Pan Claus Lux stał się odtąd stałym uczestnikiem wszystkich oficjalnych spotkań przedstawicieli Kitzingen i Trzebnicy po obu stronach granicy. Na wszystkich bardzo już jak dotąd licznych spotkaniach Pan Claus Lux nawołuje do dalszego pogłębienia partnerskich relacji pomiędzy naszymi narodami oraz zachęca do rozwijania partnerstwa naszych miast na kolejne dziedziny życia oraz kolejne grupy mieszkańców. Również społeczność miasta Kitzingen docenia zaangażowania Pana Clausa Luxa w proces pojednania pomiędzy naszymi narodami oraz we współpracę pomiędzy miastami Kitzingen i Trzebnicą. Pan Claus Lux pełni bowiem od lat społeczną funkcję koordynatora współpracy z Trzebnicą Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich w Kitzingen. Można z całym przekonaniem stwierdzić, że Pan Claus Lux pełni również funkcję ambasadora Trzebnicy w Kitzingen, niejednokrotnie zjednując naszemu miastu przyjaciół w Niemczech.

Claus Lux pochodzi z miasta Nysa na Dolnym Śląsku. W wyniku II Wojny Światowej Claus Lux musiał wraz z rodziną opuścić swoją ojczyznę. Jego nową ojczyzną lokalną stało się miasto Kitzingen w Bawarii. Pan Claus Lux związał swoją przyszłość z zawodem piekarza- z biegiem lat Pan Claus Lux rozbudował swoją piekarnie do jednej z najlepszych w Kitzingen, czego dowodem było otwarcie aż trzech filii. Przez 21 lat Pan Claus Lux pełnił funkcję nadmistrza cechu piekarzy w Kitzingen, a od roku 2010 pełni on funkcję honorowego nadmistrza piekarzy. Pan Claus Lux pełnił również przez 11,5 roku funkcję radnego miasta Kitzingen. Od 1981 roku pełni on funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Śląskiego w Kitzingen, zaś od roku 1990 jest on przewodniczącym lokalnego oddziału Związku Wypędzonych. Pan Claus Lux od lat angażuje się w proces polsko- niemieckiego pojednania. Dlatego też był on jednym z inicjatorów nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Trzebnicą i Kitzingen w 1995 roku. W dniu 15 stycznia 2016 roku Pan Claus Lux za swoją dotychczasową działalność społeczną odznaczony został srebrnym medalem zasługi miasta Kitzingen.

 


jabłecki.jpeg

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki - Urodzony w 1953 roku. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1978 pracuje w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy (obecnie Szpitalu Powiatowym im. św. Jadwigi Śląskiej). Umiejętności chirurgiczne nabywał pod kierunkiem prof. Ryszarda Kocięby w Ośrodku Replantacji, a następnie na Oddziale Chirurgii Ogólnej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej: 1986 – doktorat, 2003 – habilitacja, 2012 – tytuł profesora. Od 2003 roku jest profesorem Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, Członkiem Komisji  Biomechaniki PAN i ordynatorem Oddziału Chirurgii, oraz Kierownikiem Pododdziału Replantacji Kończyn (wchodzącego w skład Oddziału Ortopedyczno-Urazowego). Wraz z zespołem jest twórcą Polskiego Programu Przeszczepiania Kończyn Górnych. Członek zarządu kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Arcybiskupiej Społecznej Rady Konsultacyjnej.

 


chełmoński.jpeg

 Dr n. med. Adam Chełmoński - Urodzony w 1965 roku. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1994 roku zatrudniony na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 1997 roku uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, w 2000 II stopień, a w 2010 roku tytuł doktora nauk medycznych. W całym okresie pracy zawodowej czynnie uczestniczy we wszystkich sferach aktywności oddziału. Będąc koordynatorem transplantacyjnym Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jest jednym z głównych animatorów realizacji polskiego programu transplantacji kończyn górnych. Autor i współautor wielu prac naukowych, podręczników i doniesień naukowych, kierownik międzynarodowego programu badawczego. Od 2009 roku jest wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 


ahmed.jpeg

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy - Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2006 rozpoczął współpracę ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, oraz Oddziałem Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Replantacji Kończyn, Chirurgii Ręki i Mikrochirurgii Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Chirurg ręki i członek Głównego Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Jeden z niewielu europejskich specjalistów chirurgii ręki w Polsce, autor i współautor wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, oraz wielu prezentacji na polskich i zagranicznych kongresach, z dużym doświadczeniem w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej kończyn górnych w tym replantacji kończyn. Jeden z niewielu chirurgów na Dolnym Śląsku zajmujących się artroskopią nadgarstka. Autor nowych procedur i operacji w zakresie chirurgii nadgarstka. Członek wielu towarzystw polskich i zagranicznych. W 2014 roku za osiągnięcia w dziedzinie transplantacji kończyn górnych odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 


janusz kaczmarzyk.jpeg

Dr n. med. Janusz Kaczmarzyk - Urodzony w 1946 roku. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracował w I Klinice Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1971 roku zatrudniony w Szpitalu Powiatowym im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, gdzie doświadczenie zawodowe zdobywał pod kierunkiem prof. Ryszarda Kocięby. Od 1973 roku jest zastępcą kierownika Ośrodka Replantacji – po przekształceniu szpitala w 2004 roku zastępcą Ordynatora Oddziału Chirurgii i Pododdziału Replantacji Kończyn. Uczestnik prawie wszystkich pionierskich operacji w tutejszym szpitalu, autor i współautor licznych publikacji naukowych. Uzyskał odznaczenia: Zasłużony Dla Dolnego Ślaska (1995) i Srebrny Krzyż Zasługi (2014) wręczony przez Prezydenta RP.

 


leszek kaczmarzyk.jpeg

Lek. med. Leszek Kaczmarzyk - Urodzony w 1953 roku. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1979 roku pracuje w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy. W trakcie pracy uzyskał I stopień (1981), a następne II stopień (1986) specjalizacji z chirurgii ogólnej, oraz specjalizacji z mikrochirurgii. Od kilkunastu lat bierze czynny udział w zabiegach m.in. replantacyjnych, autotransplantacji, a od 2006 roku transplantacji kończyn górnych odznaczonych przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

 


domanasiewicz.jpeg

Dr n. med. Adam Domanasiewicz - Urodzony w 1963 roku. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1990 roku związany z Ośrodkiem Replantacji Kończyn w Trzebnicy. W 1991 odbył roczny staż w Klinice Chirurgii Plastycznej, Oparzeniowej i Rekonstrukcyjnej RWTH w Aachen w Niemczech. Od 1992 na stałe zatrudniony w Szpitalu Powiatowym im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty z medycyny ratunkowej i objął ordynaturę zorganizowanego przez siebie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 2 kwietnia 2006 roku został współautorem pierwszego w Polsce alloprzeszczepu ręki. W 2009 roku wziął udział w medycznej misji pokojowej w sierra Leone w Afryce Zachodniej. W latach 2009 – 2012 był wykładowcą (jednego w Polsce) przedmiotu Wilderness Medicine – medycyny wyprawowej, górskiej i morskiej na wydziale English Division Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2011 w Oslo zdobył europejski tytuł specjalisty chirurgii ręki Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH). Autor i współautor wielu prac naukowych, oraz nowych metod operacyjnych, wykładowca na wielu zjazdach, sympozjach i kongresach krajowych i zagranicznych, członek wielu towarzystw naukowych, także międzynarodowych. Członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Alloprzeszczepów Ręki i Tkanek złożonych (IHCTAS). Współorganizator światowego zjazdu IHCTAS we Wrocławiu w 2013 roku. Laureat I Nagrody Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Chirurgii Urazowej za pracę doktorską. Za zasługi dla Dolnego Śląska otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jest kawalerem orderu Ecce Homo i Złotego Krzyża Zasługi. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 


orzechowski.jpeg

Lek. med. Paweł Orzechowski - Urodzony w 1965. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1990 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy kierowanym przez prof. dr hab. Ryszarda Kociębę. Od początku swojej kariery zawodowej współuczestniczył, w licznych zabiegach rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii i mikrochirurgii kończyn, w szczególności w zabiegach replantacji kończyn. Od 2004 roku, po restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy pracuje na stanowisku starszego asystenta Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W dalszym ciągu, wraz z zespołem chirurgów trzebnickiego szpitala pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Jabłeckiego, sprawuje opiekę śród i okołooperacyjną  między innymi nad pacjentami poddanymi zabiegom replantacji i transplantacji kończyn. W 2014 roku został uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce, za osiągnięcia w rozwijaniu i propagowaniu zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji.

 


paruzel.jpeg

Lek. med. Maciej Paruzel - Urodzony w 1970 roku. Absolwent Pomorskiej Akademii w Szczecinie. W Ośrodku Replantacji Kończyn rozpoczął pracę w 1997 roku. W 2011 r. ukończył kurs z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii w Durham (Anglia). Zainteresowania zawodowe: mikrochirurgia, hirudoterapia (leczenie pijawkami). Autor dwóch podręczników na temat hirudoterapii, wykładowca na kursach hirudoterapii. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Hirudoterapii. Przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Hirudoterapii. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

 


syrko.jpeg

Dr Marcin Syrko - Urodzony 16-go stycznia 1974r. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1999 roku pracuje w Szpitalu Powiatowym im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na oddziałach Chirurgii Ręki i Ortopedii. W roku 2009 po obronie rozprawy doktorskiej uzyskał tytuł doktora. Od 2011 roku jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku fizjoterapii w jednej z wrocławskich uczelni. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących usprawniania ręki, uczestnik wielu konferencji naukowych o tematyce chirurgii i rehabilitacji ręki. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

 


arendarska-maj.jpeg

 Mgr Aneta Arendarska – Maj - Urodzona w 1970 roku. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 1993 r. do chwili obecnej zatrudniona w Ośrodku Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki w Trzebnicy, później Szpitalu im. Św. Jadwigi Śl. W Trzebnicy. W roku 2011 ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia. Autorka i współautorka kilku publikacji naukowych. Uczestniczka wielu kursów zawodowych, zjazdów i konferencji naukowych poświęconych tematyce transplantacji, chirurgii i rehabilitacji ręki. W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

 


Kamińska 145x203mm.jpeg

 Danuta Kamińska - Zasłużona dla Gminy Trzebnica
 Danuta Kamińska
- urodzona 2 kwietnia 1946 roku w Dębicy. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1958 roku z przerwami związana z Trzebnicą. Nauczycielka języka polskiego w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznym w Trzebnicy. Miłość okazaną miastu wyraża w utworach, które składają się na piękną i nastrojową poezję. Autorka licznych tomików, m.in.: Trzebnica piórem i piórkiem (2009), Marzy nam się Uzdrowisko. O Trzebnicy – mieście z bajki (2012), Trzebnickie Impresje. Trebnitzer Impressionen (2014). W 2017 roku ukazała się książka Koty Trzebnickich Wzgórz, której współautorem jest dr Paweł Orzechowski, na co dzień wybitny anestezjolog. Liczne wzmianki o Trzebnicy odnajdziemy także w tomikach Mój Mikrokosmos, Z całego serca życzę Ci oraz W kolorach tęczy. Jest również autorką bajek Pimpuś nauczycielem, Motylek Bazylek, czy Urodziny Zuzi.

 


Moskwa 145x203mm.jpeg

 Śp. Edward Moskwa – Zasłużony dla Gminy Trzebnica

 Śp. Edward Moskwa
– urodzony 10 października 1946 roku w Trzebnicy. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Trzebnicy, a w latach 2006-2010 radny Powiatu Trzebnickiego. W latach 1998-2003 oraz 2006-2011 pełnił funkcję prezesa Trzebnickiego Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Polonia”. Zaangażowany w działalność parafialnego zespołu „Caritas”, Rady Wspólnoty Parafialnej powołanej przy Parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. oraz grupy „Starszych Ministrantów”. Przez lata udzielał wsparcia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci i młodzieży „Maciejki” prowadzonej przez siostry Boromeuszki. Zmarł 29 grudnia 2016 roku.  Pożegnały go tłumy trzebniczan. W sercach wielu zapisał się jako osoba wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka, autentyczna w tym, co robi i co mówi.

 


 

Jagiełło 145x203mm.jpeg

 Elżbieta Jagiełło - Zasłużona dla Gminy Trzebnica
 Elżbieta Jagiełło
- urodzona 1 maja 1941 roku w Przyszowej, powiat Limanowa. Żona śp. Tadeusza Jagiełło odznaczonego Krzyżem Partyzanckim AK. Ma dwóch synów. Śp. Krzysztof Jagiełło, kapłan, salwatorianin, zmarł w 2013 roku. Drugi syn, Piotr mieszka w Hamburgu. 1 września 1960 roku pani Elżbieta Jagiełło przybyła do Trzebnicy. Podjęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4, która działała przy Sanatorium Rehabilitacyjnym przy ul. Leśnej w Trzebnicy. Przez 47 lat pracowała z dziećmi   i młodzieżą niepełnosprawną. Ponadto od lat z niezwykłym oddaniem angażuje się w życie Parafii Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Szczególnym rodzajem posługi jest jej praca w Kole Radia Maryja, które działa przy parafii. Na uznanie i podziw zasługuje również wiele inicjatyw podejmowanych przez panią Elżbietę Jagiełło m.in. organizacja spotkań przy Pomniku Jana Pawła II, a także organizacja innych wydarzeń o charakterze religijnym, w których udział biorą mieszkańcy Gminy Trzebnica. Jest fundatorką licznych obrazów, które znalazły swoje miejsce w Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śl., m.in. obrazu Jana Pawła II, obrazu „Jezu, ufam Tobie” i wielu innych.

 


Swędzioł 145x203mm.jpeg

 Jadwiga Jezioro-Swędzioł-  Zasłużona dla Gminy Trzebnica

 Jadwiga Jezioro-Swędzioł
- wybitna lekarka - internista i dermatolog. Urodzona 15 października 1935 roku w Stanisławowie (obecnie tereny Ukrainy). Przez ponad 32 lata była związana z trzebnicką przychodnią. Pracowała również w Szpitalu Zakaźnym w Będkowie. Jest lekarzem, który cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem wśród lokalnej społeczności. Pani Jadwiga Jezioro-Swędzioł wniosła duży wkład w podniesienie poziomu jej zdrowotności. Przez dwie kadencje pełniła również mandat radnej Rady Miejskiej w Trzebnicy służąc swoim doświadczeniem i mądrością lokalnej społeczności. Wzór człowieka kierującego się zasadami etyki i wiary – zarówno w wymiarze życia rodzinnego, zawodowego, jak i społecznego.

 

 

 


 

ks. Olszówka 145x203mm.jpeg

 Ks. Jerzy Olszówka SDS -  Zasłużony dla Gminy Trzebnica

 Ks. Jerzy Olszówka SDS
- urodzony 26 czerwca 1963 r. w Mikołowie. Kustosz Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej przebywa w Trzebnicy od 2004 roku pełniąc funkcję proboszcza parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej, a od 2015 r. również dziekana Dekanatu Trzebnica. Od lat, przeprowadzając liczne remonty dba o największe dziedzictwo trzebniczan – Bazylikę św. Jadwigi Śląskiej, perełkę Trzebnicy. We współpracy z Gminą Trzebnicy wspólnie organizuje liczne wydarzenia o charakterze religijnym, kulturalnym, społecznym i patriotycznym. Ks. Jerzy Olszówka SDS jest wzorem kapłana, duszpasterza, utalentowanym kaznodzieją i administratorem, który od wielu lat promuje w Polsce i w świecie największy nasz skarb - Bazylikę św. Jadwigi Śląskiej.

 

 


s. Olimpia 145x203mm.jpeg

 Siostra Olimpia Teresa Konopka SMCB - Zasłużona dla Gminy Trzebnica

 Siostra Olimpia Teresa Konopka SMCB - W 1951 roku wstąpiła do Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Od wielu lat nieprzerwanie pełni funkcję kustosza w Historycznym Muzeum Pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Kierowane przez nią muzeum każdego roku przyciąga licznych turystów z całego świata, ale także mieszkańców miasta. Na szczególne uznanie zasługuje heroiczny wręcz trud podejmowany przez s. Olimpię Teresę Konopkę SMCB dotyczący prac związanych z archiwizacją dokumentów i zabytków klasztoru, jej dbałość o renowację cennych obrazów oraz umiejętność pozyskiwania środków finansowych na ratowanie dóbr. Ponadto s. Olimpia Teresa Konopka SMCB jest autorką licznych prac naukowych, publikacji i artykułów, które potwierdzają jej miłość i przywiązanie do duchowego dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej, ale także do Trzebnicy.

 


ekran-11.jpeg

Adam Kempa – Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Adam Kempa - urodzony 15 maja 1929 roku w miejscowości Szklarska Myśleniewska. Dzieciństwo spędził w Czyszkach koło Lwowa. Trafił w szeregi 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i pełnił rolę łącznika. Od 1960 roku mieszkaniec Trzebnicy. Doświadczenie zdobywał w zawodzie leśnika, tramwajarza czy elektryka na kolei. W latach 80-tych działał w Solidarności. Pełni funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Trzebnica. W 2014 roku został mianowany na stopień kapitana. Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Obrony Lwowa, Medalem „Pro Memoria”. Posiada Odznakę Weterana Walk o Niepodległość i Złotą Odznakę za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wspierał akcję mającą na celu odbudowę polskiego cmentarza w Czyszkach. Był jednym z inicjatorów postawienia przed trzebnicką bazyliką Krzyża Katyńskiego, zaangażował się w budowę Krzyża Katyń-Smoleńsk. Chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami i jako świadek historii zawsze jest obecny na spotkaniach z uczniami trzebnickich szkół i z lokalną społecznością. Od wielu lat towarzyszy uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Generała Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek w Trzebnicy. Szkoła należy do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK. Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebnica nadano w styczniu 2020 roku.

 


ekran-14.jpeg

Jadwiga Janiszewska - Zasłużona dla Gminy Trzebnica

Jadwiga Janiszewska - urodzona 5 października 1947 roku w Trzebnicy. Przez 32 lata pracowała jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy, w tym – 15 lat na stanowisku wicedyrektora szkoły. Organizowała dla młodzieży edukację prawną, konsumencką i samorządową; wypracowała model samorządności uczniowskiej na wzór modelu samorządności terytorialnej. W 1999 roku powołała Młodzieżową Radę Powiatu Trzebnickiego. Inicjatorka gminnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego „Ośmiu Wspaniałych”. Powołała Szkolny Klub Europejski. W 2002 roku założyła i przez wiele lat opiekowała się Szkolnym Klubem Wolontariuszy. Otrzymała w tym czasie wiele nagród i wyróżnień: trzykrotnie Nagrodę Dyrektora Szkoły, Nagrodę Inspektora Oświaty, a także sześciokrotnie Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi.W latach 1994-1998 była wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Trzebnicy, w latach 2002-2006 radną Powiatu Trzebnickiego, a od 2007 do 2015 roku pełniła funkcję zastępcy burmistrza Gminy Trzebnica. Była przewodniczącą Komitetu Społecznego, który sprowadził z Kazachstanu do Trzebnicy rodzinę polską. Współorganizowała Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Była członkinią komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy. Przez lata pełniła funkcję prezesa Parafialnego Zespołu „Caritas, była również opiekunem projektu realizowanego w Gminie Trzebnica pod nazwą: „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Tytuł Zasłużona dla Gminy Trzebnica nadano w styczniu 2020 roku.

 


ekran-12.jpeg

Śp. Jan Janusiewicz - Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Jan Janusiewicz - urodzony 2 września 1950 roku w Głuchowie Górnym, zmarł w 2019 r. Dzieciństwo spędził w rodzinnej atmosferze, otoczony miłością wielopokoleniowej rodziny. W latach 1972-2010 pracował w Jednostce Wojskowej 1053 – Regionalny Węzeł Łączności - jako pracownik cywilny. Od 1991 roku był członkiem, a w dalszych latach przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. Był współorganizatorem wielu uroczystości i spotkań w swoim zakładzie pracy. Był Radnym III, IV, V i VI kadencji Rady Miejskiej w Trzebnicy, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej V i VI kadencji, członkiem licznych komisji. Współorganizator dożynek: wiejskich, kościelnych, festynów, zabaw i kiermaszów. Nigdy nie działał sam, zawsze współpracował z innymi. Jego żona napisała: Wsłuchiwał się w bolączki ludzi, dla Jana każdy człowiek był ważny – dziecko, dorosły, bogaty, biedny. Już jako młody chłopak pan Jan interesował się sportem, grał w piłkę nożną w lokalnych klubach. Potem przez wiele lat w strukturach LZS Skarszyn pełnił różne funkcje. Był Wieloletnim Przewodniczącym Klubu Sportowego Sparta Skarszyn, Honorowym Prezesem tego Klubu i jego aktywnym działaczem, Przewodniczącym Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia LZS w Trzebnicy i bez wątpienia – nie tylko wielkim miłośnikiem piłki nożnej, ale i społecznikiem. Tytuł Zasłużony dla Gminy Trzebnica nadano pośmiertnie w styczniu 2020 roku.

 


ekran-13.jpeg

Mieczysława Gruba - Zasłużona dla Gminy Trzebnica

Mieczysława Gruba – urodzona 6 grudnia 1952 r. w Szklarskiej Porębie. Od ponad pięćdziesięciu lat mieszka w Trzebnicy. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1973 roku w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Trzebnicy jako nauczyciel - pedagog specjalny. W 1989 roku została dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebnicy. Tę zaszczytną funkcję pełniła do 31 sierpnia 2019 roku. Przez 30 lat pracowała jako dyrektor, a przez 46 jako oligofrenopedagog. W latach 2002-2006 była pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Trzebnicy. Jest założycielką i organizatorką Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, jednej z największych placówek tego typu na Dolnym Śląsku, w której opieką, edukacją i rehabilitacją objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od trzeciego do 25 roku życia.

Zrealizowała szereg projektów, w sumie na kwotę powyżej 3,5 mln złotych, wykorzystując m.in. środki Unii Europejskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozostawiła placówkę nowoczesną, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażoną w profesjonalny sprzęt i urządzenia służące do kształcenia, rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami. Jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia „Troska”, które mając status organizacji pożytku publicznego od roku 2006, działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Za wybitny dorobek i osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł Zasłużona dla Gminy Trzebnica nadano w styczniu 2020 roku.

 


ekran-09.jpeg

Śp. Kornel Morawiecki – Honorowy Obywatel Trzebnicy

Kornel Morawiecki - urodzony 3 maja 1941 roku w Warszawie, zmarł w 2019 r. Był działaczem opozycji demokratycznej w PRL-u. W 1968 roku po raz pierwszy wystąpił przeciwko władzom, uczestnicząc w tzw. „wydarzeniach marcowych”. W końcu lat 70. związał się z opozycją demokratyczną we Wrocławiu, był redaktorem drugoobiegowego "Biuletynu Dolnośląskiego". Po 1980 roku działaczem Solidarności we Wrocławiu. Po wybuchu stanu wojennego musiał się ukrywać. Zasłynął jako przywódca „Solidarności Walczącej”, którą powołał do życia w 1982 r. Odważnie i bezkompromisowo walczył z ustrojem komunistycznym. W latach 80. był jednym z najbardziej poszukiwanych przez SB działaczem podziemia. Był też działaczem, któremu udało się najdłużej ukrywać - aresztowano go dopiero w listopadzie 1987 roku. Podstępem zmuszony do wyjazdu za granicę, po kilku miesiącach potajemnie wrócił do kraju. Jako lider Solidarności Walczącej krytykował rozmowy Okrągłego Stołu, wzywał też do bojkotu wyborów 4 czerwca 1989 r. Jego ugrupowanie domagało się wtedy całkowicie wolnych wyborów. Po 1990 roku stanął na czele Partii Wolności. W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku został posłem. Był marszałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. W 2016 założył ugrupowanie Wolni i Solidarni. W 1988 roku został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Panu Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego. Tytuł Honorowy Obywatel trzebnicy nadano pośmiertnie w styczniu 2020 roku.

 


ekran-10.jpeg

Siegfried Müller - Honorowy Obywatel Trzebnicy

Siegfried Müller - urodzony 11 listopada 1955 roku w Kitzingen, gdzie mieszka do dziś. Ma żonę Elisabeth, dwóch synów, a także dwoje wnucząt. Początkowo związany był z sektorem bankowym w Sparkasse Kitzingen, a od 1990 roku działa w lokalnym samorządzie. Przez 30 lat był członkiem Rady Miejskiej powiatowego miasta Kitzingen, w latach 1990-2002 referentem do spraw sportu, następnie - w latach 2002-2008 referentem do spraw przemysłu i handlu. 16 marca 2008 roku został wybrany na Nadburmistrza Kitzingen. Po raz pierwszy odwiedził nasze miasto jako Radny Miejski w 1996 roku. 13 lat później - w 2009 roku, Pan Siegfried Müller i burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisali dokument, na mocy którego zostało zawiązane partnerstwo między Kitzingen i Trzebnicą. Postawa i zaangażowanie Nadburmistrza Siegfrieda Müllera w rozwój partnerstwa między naszymi miastami zasługują na podziw i szacunek. Troszczy się o wymiar naszego partnerstwa, m.in. poprzez wzmacnianie współpracy naszych szkół, organizację wymian młodzieży, udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i religijnych ważnych dla naszych miast i lokalnych. Partnerstwo między Trzebnicą a Kitzingen ma też ten wymiar szczególny - jest częścią duchowego dziedzictwa zostawionego nam przez św. Jadwigę Śląską łączącą nasze narody. Tytuł Honorowy Obywatel Trzebnicy nadano w styczniu 2020 roku.