Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Księginice

Etymologia nazwy wsi: Dawne nazwy miejscowości: Knegnitz, Cnegnice, Knygniz, Kniegnitz a od 1945 Księginice. Nazwa pochodzi od słowiańskich Knieźnic bądź Krzyżnic, tj. od słowa Kniaź, Kneź tj. Książe.

Historia wsi i dóbr:
Klasztor trzebnicki otrzymał Księginice w momencie uposażania w 1204r. Mieszkali w nich dotąd piekarze książęcy. Wieś założona na prawie niemieckim, nie jest jednak ustalone dokładnie kiedy. W 1410 tutejszy folwark znajdował się nadal w rękach klasztornych. W 1416r. wyodrębniły się dobra chłopskie a Klasztor zachował w stosunku do nich prawa sądownicze. Własność Klasztorna przetrwała do sekularyzacji. Od 1876 roku dobra chłopskie zostały własnością Heinricha Pache zaś w 1926 roku ich właścicielem staje się Treugottem Tauchen. Stan ten trwa do 1926 roku, kiedy to tutejsze dobra zostają rozdrobnione i podzielone między czterech właścicieli i w tej postaci przetrwają do 1945 roku.

Układ przestrzenny wsi:
Wieś o układzie tzw. ulicówki z zabudową sytuowaną swobodnie w stosunku do głównej drogi krajowej nr 15 oraz drogi lokalnej w kierunku Sułowa.  Ulice zachowały swój dawny przebieg z których dwie zasługują na uwagę: boczna w kierunku południowo-wschodnim wysadzana lipami – Lipowa  oraz niemal równoległa do niej w kierunku Jaszyc –Sportowa.

W wyniku napływu ludności wciąż powstają nowe osiedla przez co wieś dynamicznie się rozrasta i w konsekwencji Księginice stały się największym sołectwem gminy Trzebnica.

Walory i osobliwości kulturowo – przyrodnicze.
Na obszarze Księginic znajdują się domy mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku, które ze względu na swoją architekturę, wzbogacają walory estetyczne oraz kulturowe miejscowości. Ważnymi elementami są ponadto kamienny pomnik – Denkmal – miejsce pamięci o żołnierzach poległych w czasie I Wojny Światowej Księginicach oraz przedwojenny krzyż.

Na uwagę zasługuje również umiejscowione w tzw. Starej części Księginic jest wciąż bijące i prawie nigdy nie zamarzające źródełko wokół którego powstała pierwsza osada.
Księginice mogą pochwalić się także wychodowaną w tutejszych sadach odmianą czereśni – Lotka Trzebnicka, która niegdyś dominowała na tym terenie. Na obszarze sołectwa występuje bardzo ważny dla rozwoju ekosystemów gatunek: Bocian Biały Ciconia ciconia. Jego gniazdo usytuowane jest w centrum wsi przy drodze głównej. 

Liczba mieszkańców - 857 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys - Cyryl Czarzasty