• EN
  • DE

Najnowocześniejszy obiekt na Dolnym Śląsku

Magazyn Businessman.pl jest miesięcznikiem o tematyce biznesowej adresowanym do menedżerów wyższego i średniego szczebla. Na łamach wrześniowego numeru czasopisma ukazał się artykuł nt. sukcesu Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” – jednej z największych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Trzebnica na przestrzeni ostatnich lat. Zapraszamy do lektury.

businessman-pl-nr9-2011-o trzebnickim basenie.jpeg

 Źródło: Businessman.pl nr 9/2011