• EN
  • DE
  • UA

Koczurki

Etymologia nazwy wsi:
Dawne nazwy miejscowości: In Kotzerka – 1651/52, Kocerka – 1666/67, Katzercke – 1743, Kotzerke – 1845 r., Koczurki – od 1945 r.. Stanisław Rospond (językoznawca) wywodzi nazwę wsi od śląskiego nazwiska „Kocerka”, wskazując na najwcześniejsze znane formy; Damroth z kolei wywodzi nazwę od zdrobniałej formy kota – kotka.

Historia:
Folwark wraz z owczarnią należał do biskupich dóbr stołowych. Po sekularyzacji dobra biskupie przejmuje skarb państwa. Przekazany w dzierżawę folwark zostaje rozbudowany. Około połowy XIX w. powstaje dom dla zarządcy domeny. W tym samym czasie na północny wschód od wsi rozbudowano owczarnię.

Układ przestrzenny:
Niewielka wieś ulicowa zlokalizowana wzdłuż drogi obsadzonej szpalerem lip - zakręcającej z Trzebnicy do Brzezia. W północnej części układ wzbogacony został przez zespół kościoła parafialnego z plebanią i zabudowę folwarku z domem zarządcy i browarem. Dom zarządcy zamyka wschodnią stronę majdanu gospodarczego z czytelnym podjazdem. Za domem w kierunku zachodnim rozciąga się park z drzewostanem o leśnym charakterze. Park zachował granice z początku XX w. Czytelny układ stawów w połowie XVIII w. uległ nieznacznej redukcji. Zachowane są niecki wszystkich stawów. Bryła kościoła parafialnego z sygnaturką stanowi dominantę architektoniczną w równinnym krajobrazie w tej części gminy. Zabudowę mieszkalną tworzą przeważnie budynki jedno- i dwukondygnacyjne z dwuspadowymi dachami ceramicznymi.

Osobliwości kulturowo – przyrodnicze:
-Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP z XIX w.; plebania, mur kościelny, cmentarz  z końca XIX w.; przydrożna figura św. Jana Nepomucena; schola „Jordan”
- park dworski z XIX w.; folwark: gorzelnia, mur z pocz. XX w.
- domy mieszkalne: nr 8, 19, 21 z końca XIX w. i pocz. XX w.
-
 tradycje, obrzędy: odpust parafialny, dożynki parafialne; pielgrzymka miłośników koni do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie zaduszki jeździeckie
- szlak Pielgrzymki Konnej do Lichenia; dwa Dęby Katyńskie
- Oaza Tadeusza Mrozińskiego
- wody powierzchniowe: Czarna Woda, Głęboki Rów, Sąsiecznica
- mieniak strużnik (w dolinie Głębokiego Rowu), płomykówka (ścisła ochrona gatunkowa), bocian biały
- projektowany użytek ekologiczny „SĄSIECZNICA” (od granicy Gminy na wysokości wsi Kuźniczysko do mostu przy Koczurkach).

Liczba mieszkańców –123 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys – Katarzyna Tarnawska