• EN
  • DE
  • UA

Kobylice

W miejscowości znajduje się kościół rzymskokatolicki należący do parafii Nawiedzenia NMP (Dekanat Trzebnica). Znajdują się tam także zabudowania z końca XIX i początku XX wieku.

Dawne nazwy miejscowości: Cobelitz – 1224, 1408, 1409, 1410, Cobelitcz – 1224, Kobelitz – 1370, Kobilicz – 1399, Cobilwitz – 1463, Kobelwiz – 1785, Konrlwitz – 1830, potem do ok. 1845 – Stuttendorf, zaś do ok. 1845 do końca II wojny światowej – Kobelwitz. Od 1945 – Kobylice.

Etymologia nazwy wsi: nazwa pochodzenia starosłowiańskiego; Kobylice, ok. zwierzęcia tutaj – kobyły (niem. Stute- kobyłą, stąd też zapewne Stuttendorf w XIX w.).

Historia dóbr i wsi:
Kobylice wymieniane są w 1224 r. Być może były jeszcze osadą targową jeszcze przed Trzebnicą, tj. nim ta ostatnia odzyskała prawo targowe i prawdopodobnie były już wówczas lokowane, jednak w dokumentach z lat 1203 – 1218 oraz z r. 1226 – 1267 nie figurują pośród dóbr klasztornych. Składały się zapewne pierwotnie z folwarku. We władaniu dóbr była wówczas rodzina Roslipvo. Wg dokumentu z 1370 r. Klemens Roslipvo żył jeszcze w Kobylicach w 1399 r. jako sołtys. Po jego śmierci dobra uzyskała wdowa po nim – Hedwig i synowie – Georg i Johann. Potem znany jest dokumentarnie sam folwark, który przeszedł w 1463 r. z rąk niejakiego Nitzke Klobutaskiego we władanie trzebnickiego klasztoru. Kobylice były wsią klasztorną zapewne do sekularyzacji. Następnie wyodrębniła się tu stanowisko pokaźna, jak na lokalne warunki własność gminna. Niewielką wsią pozostały przez dalszą część XIX i XX w.

Układ przestrzenny wsi:
Jest to typowa wieś – ulicówka z zabudową mieszkalną usytuowana szczytowo do drogi wiejskiej wysadzanej jednostronnie lipami. Układ ten zachował się w niemal nienaruszonej formie, z zabudową zagrodową w czworobok, do chwili obecnej. Nieliczne nowe obiekty nie zakłócają go w sposób drastyczny. Przy szosie Trzebnica – Milicz, od której odnogą jest wspomniana droga wiejska – założenie szkoły z boiskiem i towarzyszącą zielenią z okresu międzywojennego. Układ wsi w granicach siedliska wraz z założeniem szkoły – zasługuje na ochronę. Dotyczy to zarówno lokalizacji nowych budynków, jak i ich gabarytów.

Liczba mieszkańców – 293 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys – Anna Majewska