• EN
  • DE
  • UA

Rzepotowice

Etymologia nazwy wsi (nieznana):
Dawne nazwy miejscowości: Repotovich - 1203, Repotpotovici - 1208, 1218, Wenig Mertinaw – 1410, parvum Mertinaw – 1417, Klein Mertenaw, Stepehoft – 1422, Rzepcyctaw – 1474, Klain Mertinau, Martinsdorf: 1753 – 1830, Klain Märtinau: 1845-1945, Rzepotowice – po 1945 r.

Historia:
Początkowo wieś biskupia. W 1205 r. nadana przez księcia Henryka Brodatego trzebnickiemu klasztorowi. Po 1266 r. utworzono w niej sołectwo i przeniesiono na prawo niemieckie. Założona jako kolonia Marcinowa (Klain Märtinau, Wenig Mertinaw…) - także należącego do dóbr klasztornych. Na terenie starszej części Rzepotowic znajdowały się w średniowieczu dobra należące do właścicieli sąsiednich Przecławic. Klasztorne włości były użytkowane jeszcze w 1718 r. W XVIII i XIX w. Rzepotowice były niewielką wsią zagrodniczą. Istniały tu: cegielnia, młyn, prasa służąca do wyciskania oleju; ponad wsią stał wiatrak.

Układ przestrzenny:
Nieregularny – czytelny obecnie, uzależniony od przebiegu dróg komunikacyjnych i koryta  cieku wodnego. Siedlisko również o nieregularnym zarysie, dość małe w XVIII w., powiększane do 1826 r., a następnie w latach 1887-1932 i obecnie redukowane na korzyść pól uprawnych i ograniczone do działek siedliskowych. Osiemnastowieczny układ dróg komunikacyjnych przed 1826 r. został wzbogacony o nowe lokalne drogi. Nowy układ dróg z charakterystycznym trójkątnym placem na północ od folwarku zachował się do dziś. Przed 1826 r. – na wschód od folwarku – założono kolonię domów folwarcznych, a na zachód od niego rozwijała się wieś. Skromne zabudowania miejscowości nigdy nie tworzyły charakterystycznych układów przestrzennych. Osiemnastowieczny folwark – powiększony i przebudowany przed 1826 r., założony na planie wydłużonego prostokąta – zachował ten kształt do dziś. Na jego terenie zachowały się trzy ceglane budynki z połowy XIX w.
Na zachód od folwarku znajduje się staw hodowlany z XVIII w.

Walory i osobliwości kulturowo – przyrodnicze:
Nieduża wieś malowniczo usytuowana w dolinie Pasterskiego Potoku.

Zabytki:
- pozostałości po osiemnastowiecznym folwarku, budynki, stodoła z XIX w.
- współczesny kościół filialny pw. Bożego Ciała (należący do Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebnicy).

Przez miejscowość przebiega 22.kilometrowy Czerwony Szlak Kocich Gór (Oborniki Śląskie, Masyw Grzybka – Dębowy Wąwóz – Kuraszków – Kozie Czuby – Piekary – Przecławice – Rzepotowice – Malczów – Farna Góra – Kapliczne Wzgórze - Trzebnica ) oraz 14. kilometrowa trasa rowerowo – piesza: Trzebnica – Marcinowo – Rzepotowice – Malczów – Złota Polana – Dębowy Wierch – Ciemna Góra – Farny Upłaz – Farna Góra – Trzebnica).

W 2013r. została zrealizowana nowa inwestycja - placu zabaw, która jest dobrą alternatywą dla mieszkańców wsi.  

Liczba mieszkańców - 89 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys - Dorota Pietrzak