• EN
  • DE
  • UA

Raszów

Sołectwo Raszów zajmuje powierzchnię 282,34 ha.


Po 1351 r. wieś Raszów stanowiła uposażenie klasztoru cysterek z Trzebnicy, w XVIII w. we wsi powstał folwark klasztorny, a w pierwszej połowie XIX w.  pałac, na miejscu zburzonej starej siedziby prawdopodobnie z XVIII w, przebudowa miała miejsce w latach 1905-1910. Budowla reprezentuje typ dużej podmiejskiej willi o formach neobarokowych, otoczona jest małym parkiem ogrodowym, z pawilonem ogrodowym z pocz. XX w. i ozdobną neobarokową kutą bramą parkową. W sąsiedztwie pałacu znajdują się zabudowania folwarku.
Obecnie pałac podzielony jest na mieszkania.

Na uwagę zasługuje zespół budynków folwarcznych z końca przełomu XIX/XX wieku. Folwarki były wielkimi gospodarstwami rolnymi lub rolno-hodowlanymi, które funkcjonowały na ziemiach polskich od XII wieku do 1944 r., kiedy to zniesiono gospodarkę folwarczną w ramach reformy rolnej dekretem PKWN. Po tym okresie pozostały budynki, które częściowo zostały zagospodarowane na mieszkania lub niezamieszkałe niszczeją. Zabudowa folwarczna charakteryzuje się również tym, iż pałac, dworki, zabudowa gospodarcza były ze sobą połączone funkcjonalnie i kompozycyjnie tworząc jednorodny zespół budynków. W skład zabudowy zalicza się: zespół pałacowy - pałac z lat 1826-30, 1905-10; pawilon pałacowy z początku XX wieku; 2 oficyny pałacowe z pierwszej połowy XIX wieku; budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, stodoły, brama wjazdowa z początku XX wieku, park pałacowy z początku XX wieku oraz domy mieszkalne z początku XX wieku - są pozostałościami po dawnych mieszkańcach narodowości niemieckiej. Budynki są zbudowane z cegły, kryte dachówką.  
Zabudowa zagrodowa - domy mieszkalne w Raszowie są w dużej mierze pozostałościami po niemieckich mieszkańcach sprzed okresu II wojny światowej.  Zbudowane z cegły, pokryte dachówką, podpiwniczone z budynkami gospodarczymi otaczającymi dom liczą obecnie ok. 100 lat.

W miejscowości Raszów występują następujące pomniki przyrody:
Dąb błotny
Lipa drobnolistna – przy wjeździe do parku od strony bramy;
Lipa drobnolistna – w parku przed pałacem;
Lipa drobnolistna –  w parku przed pałacem;
Żywotnik zachodni – za pałacem przy drodze do boiska;
 
Liczba mieszkańców – 245 (na dzień 23.09.2020)
Sołtys – Bożena Durbajło