• EN
  • DE
  • UA

Trzebnica. Bogactwo historii, potencjał przyszłości

Hasło promocyjne Trzebnicy oddaje w pełni jej charakter. Obrazuje rzeczywistość. Trzebnica jest miejscem, gdzie bogata historia regionu łączy się z nowoczesnością i dynamizmem, które charakteryzują współczesność.

Przeszłość reprezentuje m.in. Międzynarodowe Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej oraz Pocysterski Klasztor. To miejsca kultu i cel licznych pielgrzymek. W Trzebnicy spotkamy bowiem wiele śladów życia i działalności Świętej oraz Piastów Śląskich. Z nieco nowszych dziejów Trzebnicy pochodzą tradycje uzdrowiskowe związane z obszarem Lasu Bukowego i Stawami Trzebnickimi.

Nowoczesność i dynamiczny rozwój gminy obrazuje m.in nowopowstały kompleks basenów – Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ, Gminną Halę Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich Olimpijczyków oraz pozostałe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach, które potwierdzają dobrze wykorzystywany potencjał przyszłości. Wśród nich należy wymienić: Trzebnicki Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, Park Solidarności, Szkołę Podstawową nr 2 wraz z nowym skrzydłem szkoły oraz podziemnym łącznikiem z halą sportową, Szkołę Muzyczną I Stopnia im. prof. E.Kajdasza, Gminny Obiekt Sportowo-Rekreacyjny - Squash, liczne boiska wielofunkcyjne, place zabaw, świetlice, zmodernizowany Rynek i Ratusz, a także zrewitalizowane ścieżki w Lesie Bukowym i wokół Stawów Trzebnickich.

Zobrazowaniem hasła są także miejsca wzajemnego przenikania się historii i nowoczesności. Jednym z nich jest obszar Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich ze zrewitalizowanymi ścieżkami spacerowymi na wzór alejek przedwojennego uzdrowiska. W tym temacie należy również wymienić licznie organizowane w Gminie Trzebnica wydarzenia, których przykładem może być koncert muzyki współczesnej zorganizowany na poddaszu trzebnickiego Klasztoru w ramach Międzynarodowego Festiwalu Musica Polonica Nova.

Ponadto wszelkie realizowane obecnie inwestycje, jak choćby dwie największe: przebudowa i remont Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ i Gminnego Centrum Kultury i Sztuki przeprowadzane są z zachowaniem troski o lokalne dziedzictwo historyczne. 

Wszystkie te dane potwierdzają kierunek rozwoju, jaki został obrany z myślą o Gminie Trzebnica – dbając o bogactwo przeszłości, odpowiadając na potrzeby współczesności, tworzy się tu przyszłość.