Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Przyjaźń na Ukrainie

Vynnyky – za czasów II Rzeczpospolitej miasto polskie. Dziś miasto na Ukrainie. Stąd do centrum Lwowa jest ok. 10 km. Z Trzebnicy do Vynnyk ponad 600. Ten dystans – w sensie metaforycznym, ale jednak - ulega zmniejszeniu. 24 sierpnia br. Burmistrza Gminy Trzebnica Marek Długozima i mer Vynnyk Siergiej Uwarow podpisali umowę o współpracy partnerskiej.

Współpraca po raz pierwszy

Kiedy tego dnia burmistrz Marek Długozima wręczał na Rynku w Vynnykach propozycję umowy o partnerstwie, nie spodziewał się, że mer Vynnyk przyjmie ten gest z taką otwartością i życzliwością. W obecności władz samorządowych, mieszkańców miasta i polskiej delegacji kilka minut później podpisano umowę o wzajemnym partnerstwie między ukraińskim miastem Vynnyky, a polskim miastem Trzebnica. Ta historyczna chwila wpisała się w uroczystą atmosferę miasta, które 24 sierpnia przeżywało Dni Vynnyk, a także 20 rocznicę odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Burmistrz Marek Długozima podkreśla rangę tej nowej, samorządowej przyjaźni: - Celem współpracy, którą zawiązaliśmy z miastem Vynnyky, jest budowanie przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu naszych samorządów. Zależy nam, aby poprzez wymianę doświadczeń, ale też poprzez nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami kultury, oświaty, sportu, nastąpiło zbliżenie tradycji obu narodów. Wielu mieszkańców Trzebnicy i okolic ma swoje korzenie rodzinne, właśnie tam - na Ukrainie. Często we wspomnieniach wracają do ludzi, wśród których żyli i do miejsc, w których wychowali się oni lub ich rodzice, dziadkowie. Wiem, że ta możliwość nawiązania kontaktu jest dla nich bardzo ważna. Z tego też powodu większość osób z naszej delegacji z ogromnym sentymentem zwiedzała te okolice.

Współpraca po raz drugi

Umowa o współpracy partnerskiej to nie jedyny dokument, jaki tego dnia strona polska wręczyła stronie ukraińskiej. Dyr. Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Jerzy Trela przekazał przedstawicielom władz samorządowych miasta Vynnyki pismo, w którym dyrektor Szkoły nr 2 w Trzebnicy Grażyna Kantecka wyraża chęć nawiązania współpracy międzynarodowej ze szkołą w Vynnykach. Dokument zwraca uwagę na fakt, że w obwodzie szkoły w Trzebnicy mieszka wielu Polaków, którzy zamieszkiwali na terenach obecnej Ukrainy, a po II wojnie światowej osiedlili się na obszarze Ziem Odzyskanych. Wielu uczniów ma więc wspólne słowiańskie korzenie i historię z ukraińskimi kolegami. Z wartości można czerpać w momencie budowania szacunku dla odmiennej tożsamości narodowej i kulturowej. W liście podkreślono również, że choć Polska i Ukraina żyją w nieco innej sytuacji politycznej, to ważne, aby wydobywać to, co łączy, a nie dzieli, zbliża a nie oddala.

Do zobaczenia w Trzebnicy

Czas pobytu polskiej delegacji na Ukrainie przypadał na szczególny moment świętowania obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości. 24 sierpnia burmistrz wraz z delegacją złożył kwiaty pod pomnikiem ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki, będącego dla Ukraińców uosobieniem dążenia do wolności. Delegacja wzięła również udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, podczas której wręczano dyplomy i odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców miasta. 25 sierpnia trzebniczanie mieli możliwość zobaczenia zabytków Lwowa, pobliskich Czyszek i okolic. Na koniec burmistrz Trzebnicy złożył na ręce mera Vynnyk Siergieja Uwarowa zaproszenie do Trzebnicy na Święto Sadów 18 września 2011.
Delegacja z Trzebnicy, w składzie: Marek Długozima, Daniel Buczak, Andrzej Łoposzko, Adam Marcinko, Jerzy Trela, Iwona Durbajło, Joanna Bębenek, Maciej Rataj, Bogdan Paterek, przebywała w Vynnykach w dniach od 23 do 26 sierpnia. Zgodnie z umową o wzajemnym partnerstwie strona zapraszająca pokryła koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zaproszonych gości, a strona zapraszana poniosła koszty podróży.

DSC04261.jpeg
Uroczysta procesja ulicami Vynnyk z okazji Dni Miasta i 20 rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę

DSC04290.jpeg
Chwila zadumy przed pomnikiem ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki

DSC04324a.jpeg
Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima wręcza merowi Vynnyk Siergiejowi Uwarow dokument o współpracy partnerskiej między miastami

DSC04369.jpeg
Pamiątkowe zdjęcie delegacji z Polski w sali posiedzeń Ratusza we Lwowie

DSC04373.jpeg
Spacer ulicami Lwowa

DSC04400.jpeg
Na każdym kroku można tu spotkać polskie akcenty