Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Trzebnica wśród najlepszych gmin

Gmina Trzebnica w tegorocznym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” znalazła się w ścisłej czołówce. 8 miejsce w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie to prawdziwy sukces. 18 lipca br. w Warszawie. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima odebrał gratulacje od Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

W 2009 roku byliśmy na 61 miejscu, w 2010 na miejscu 15, w roku 2011 zajmujemy miejsce 8. Oznacza to, że w perspektywie 3 lat awansowaliśmy aż o 53 miejsca!– To jest naprawdę duży sukces. Kapituła konkursu doceniła styl i sposób zarządzania naszą gminą – mówi burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i dodaje: - To dla nas potwierdzenie, że idziemy we właściwym kierunku. Miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin w Polsce oznacza, że jesteśmy przedstawiani jako przykład stosowania rozwiązań korzystnych dla mieszkańców, właściwego wykorzystania pozyskanych pieniędzy unijnych i w końcu jako przykład dobrych inwestycji. W krótkim czasie udało mi się nadrobić zaległości ostatnich lat i dziś widać, że modernizacja miasta i całej gminy przebiega w sposób dynamiczny. Kapituła Rankingu „Rzeczpospolitej” dokonując oceny naszej gminy, potwierdziła ten sukces.
Od wielu lat z rankingiem związany jest Jerzy Buzek. - Polskie samorządy są najlepsze w Unii, są wzorem do naśladowania – mówił podczas wręczania wyróżnień przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Ranking „Rzeczpospolitej” jest jednym z najstarszych rankingów w Polsce. Oparty jest na niezależnych danych, które pochodzą z ministerstwa finansów. W rankingu uhonorowane zostały miasta i gminy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Wyróżnienia były przyznawane w trzech kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepszy okazał się Mszczonów (Mazowieckie). Jedynym miastem w województwie dolnośląskim, które uplasowało się wyżej niż Trzebnica, był Dzierżoniów na miejscu drugim, na trzeciej pozycji Dobczyce (Małopolskie). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły gminy: Szczawnica (Małopolskie), Witnica (Lubuskie), Kołobrzeg (Zachodniopomorskie), Sieradz (Łódzkie), Trzebnica (Dolnośląskie), Zelów (Łódzkie) oraz Gołdap (Warmińsko-Mazurskie).
Spośród miast zwycięzcą rankingu został Poznań, jedno z miast gospodarzy Euro2012. W kategorii gmina miejska zwyciężył Mszczonów, a w kategorii gmina wiejska na pozycję pierwszą wysunęła się Stępnica.


Jak powstał ranking?

Ranking przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Na tym etapie brano pod uwagę m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 – 2010, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 - 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2010, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2007 – 2010, a także relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 – 2010.

Z pierwszego etapu wyłoniono 564 samorządy, które zakwalifikowały się do etapu drugiego. Do wybranych samorządów skierowano ankietę, w której pytano m.in. o udział wydatków na organizacje pozarządowe, wydatki mieszkaniowe, czy liczbę podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

Zasady i kryteria wybory w Rankingu Samorządów zatwierdziła niezależna Kapituła. To przedstawiciele różnych instytucji i środowiska, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce: prof. Michał Kulesza, twórca reformy samorządowej, doradca społeczny Prezydenta RP, Hanna Majszczyk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marceli Niezgoda, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, koordynuje m.in. wdrażanie programów regionalnych, Dariusz Daniluk, p.o. Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, wcześniej wiceminister finansów, Zbigniew Berdychowski, współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich, które organizuje coroczne spotkania Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miasta Polskich (od 1991 r.), Adam Kowalewski, prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej", Łukasz Korycki, redaktor „Rankingu Samorządów"; Anna Cieślak-Wróblewska, dziennikarka działu ekonomicznej „Rzeczpospolitej".

Kopia DSC03382.jpeg
Burmistrz Marek Długozima odebrał gratulacje z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej i red.naczelnego "Rzeczpospolitej" Pawła Lisickiego.

Kopia DSC03398.jpeg
Zwycięzcy na Dolnym Śląsku: Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun i Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Kopia DSC03365.jpeg
Podczas wręczania wyróżnień przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podkreślał, że polskie samorządy są najlepsze w Unii.

Kopia DSC03390.jpeg
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w otoczeniu laureatów Rankingu Samorządów 2011.

DSC03406a.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Kopia DSC03402.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

rzeczpospolita dyplom 2011.jpeg
Wyróżnienie dla Gminy Trzebnica.