Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Gmina Trzebnica likwiduje bariery

We wtorek 21 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. M. Konopnickiej w Trzebnicy. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy” wykona firma ZEMD-Technika Dźwigowa Wojciech Janicki, Marcin Janicki, Marta Janicka-Syrko z Trzebnicy.

W ramach prowadzonych prac powstanie zabudowana platforma, obejmująca swym zasięgiem wszystkie kondygnacje budynku, tak by osoby niepełnosprawne w łatwy sposób mogły przemieszczać się pomiędzy piętrami.  

- Konsekwentnie i systematycznie przeprowadzamy różnego rodzaju remonty, modernizacje, rozbudowy, zakupujemy nowy sprzęt dla szkół, staramy się zapewnić dzieciom z Gminy Trzebnica jak najlepsze warunki edukacji. Dbamy również o to, by likwidować wszystkie bariery mogące stać na drodze dostępu do wiedzy, bo inwestycja w rozwój dzieci jest także inwestycją w rozwój całego naszego społeczeństwa – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał – Stąd realizacja tego zadania, które sprawi, że przestrzeń Szkoły Podstawowej nr 3 stanie się w pełni przyjazna również dla uczniów niepełnosprawnych.

Inwestycja ta jest swojego rodzaju zwieńczeniem rozwoju infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3. Stosunkowo niedawno powstało tam nowe boisko wielofunkcyjne z bieżnią, nowa hala sportowa oraz stołówka z kuchnią, a także nowoczesny i spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa plac zabaw dla dzieci, zakupiono również szafki szkolne.

IMG_0054.jpegPodpisanie umowy. Od lewej: Marta Janicka-Syrko, Wojciech Janicki, Burmistrz Marek Długozima oraz Zastępca Naczelnika Wydziału TI Zbigniew Mroziński.