• EN
  • DE

Współpraca przynosi kolejne korzyści mieszkańcom

Współpraca między samorządami – Gminą Trzebnica a Powiatem Trzebnickim przynosi kolejne wymierne efekty. Dzięki dobrej współpracy, jak przekazanie gminie działki na ul. Milickiej, możliwe będzie turystyczne wykorzystanie unikalnego stanowiska archeologicznego Homo Erectusa na Winnej Górze (Kociej Górze) w Trzebnicy. Teraz okazuje się, że na tym rozwiązaniu skorzystają również mieszkańcy osiedla sąsiadującego z przekazaną przez powiat nieruchomością.

Gmina Trzebnica wyremontuje drogę dojazdową do wspomnianego osiedla. Obecnie droga ta jest znacznie wyeksploatowana, co utrudnia dostanie się do domów wielu mieszkańcom, zwracają oni również uwagę na fakt zaniedbania sąsiadującej działki przez poprzednie władze powiatu.

- Cieszymy się, że ta droga będzie wyremontowana, bo czasami ciężko już tu przejść, takie są koleiny, nie wspominając już o przejechaniu tędy autem – mówi nam jedna z mieszkanek osiedla i dodaje – Mam też nadzieję, że Gmina zrobi porządek z tą działką obok nas, bo do tej pory tylko szpeciła ten rejon miasta. Poprzedni właściciele nie przejmowali się zbytnio jej losami, zawsze była tu otwarta brama, każdy mógł wejść, wszystko niszczało, biegały tu szczury stwarzając zagrożenie dla zdrowia naszego i naszych dzieci. W dodatku wybuchł pożar, który był dopełnieniem wszystkiego. Teraz jest dla nas nadzieja na przyjazne otoczenie, dzięki Gminie mają tu powstać parkingi, park archeologiczny dla turystów, plus ta nasza droga, może zrobi się tu bardziej przyjaźnie, będzie gdzie pospacerować, nasze osiedle zyska na uroku – zakończyła.

- Bardzo ważny jest dla nas zrównoważony rozwój całej gminy, tak by stopniowo poprawiać standardy życia naszych mieszkańców. Stąd inwestycje w infrastrukturę, drogi czy chodniki. Dlatego planując przeznaczenie i zagospodarowanie działki przekazanej nam przez powiat, jednocześnie myślimy o tym, w jaki sposób poprawić standard życia tych, którzy mieszkają w jej pobliżu – powiedział burmistrz Marek Długozima. Burmistrz zapewnił również, że do czasu rozpoczęcia inwestycji, Zarząd Dróg Powiatowych może korzystać z działki i składować na niej swój sprzęt.

Koncepcja zagospodarowania Kociej Góry przewiduje powstanie parku Homo Erectusa, który w nowoczesny i atrakcyjny sposób opowie o kulturowym dziedzictwie tego regionu i stanie się kolejnym turystycznym magnesem nie tylko dla samej Trzebnicy, ale również dla całego Powiatu Trzebnickiego. Na wspominanej działce powstać ma parking, który będzie służył gościom odwiedzającym park. 

IMG_7505.jpegBurmistrz Marek Długozima oraz starosta Waldemar Wysocki na przekazanej gminie działce przy ul. Piwnicznej.

DSC_0145.jpegDroga dojazdowa do osiedla i działki przekazanej przez Powiat obecnie znajduje się w bardzo złym stanie. Gmina Trzebnica podejmie działania naprawcze, a zyskają na tym między innymi mieszkańcy, których dojazd do posesji zostanie odremontowany.