• EN
  • DE

8 Wspaniałych Gminy Trzebnica – I etap

Są młodzi, pełni zapału i chęci pomocy innym. Działają na rzecz grupy rówieśniczej, klasy, szkoły i środowiska lokalnego. To Oni budują lepszy, bardziej humanitarny świat - „Świat na Tak”. O kim mowa? O laureatach Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. 25 lutego w Gimnazjum nr 1 odbyły się przesłuchania kandydatów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych do otrzymania tego wyróżniającego tytułu. Uroczysta Jubileuszowa Gala odbędzie się 20 marca.

W Gminie Trzebnica konkurs odbywa się od 2001 roku. W obecnej, jubileuszowej XV edycji do tej szczególnej rywalizacji stanęło 25 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

IMG_7951.jpeg

Ocenianiem młodzieży, ich osiągnięć i zaangażowania zajęła się Kapituła, która powołał burmistrz Marek Długozima.  W jej skład weszli: Agnieszka Moździerz - Dyrektor ZAPO, ks. dr hab. Bogdan Giemza - Superior Domu Zakonnego Salwatorianów, Bogusław Brud – Komendant Straży Pożarnej w Trzebnicy, Agnieszka Pawlaczek – Dyrektor TCKiS, Halina Bahryn-Kamińska - Honorowy Obywatel Trzebnicy, Ewelina Gładysz - przedstawiciel Wydziału Promocji UM w Trzebnicy, Anna Cisak - przedstawiciel Straży Miejskiej, Renata Braksator- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy oraz Iwona Mazur – Oficer Prasowy Policji w Trzebnicy.

IMG_7948.jpeg

Wszyscy uczestnicy konkursu wyróżniają się działalnością na polu charytatywnym i społecznym. Niezależnie od tego czy pracują pojedynczo, czy w ramach różnych organizacji, angażują się w akcje niosące pomoc i odnoszą liczne sukcesy. Trzeba przyznać, że kapituła miała trudny wybór. Ostatecznie udało się wytypować 8 Wspaniałych z naszej Gminy. Wśród laureatów znaleźli się: Ewa Górczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Bartłomiej Tokarski ze Szkoły Podstawowej nr 3, Izabela Putko ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, Maria Gaweł ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Dominik Świdziński ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie, Zuzanna Kaczmarek z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Karolina Oksińska z Gimnazjum nr 1 w Trzebnica i Karolina Szczepanik z Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim.

Inspiracją dla ogólnopolskiego konkursu Ośmiu Wspaniałych był znany western "Siedmiu wspaniałych", w którym siedmiu zwyczajnych mężczyzn wypowiada walkę złu w małym, meksykańskim miasteczku i ostatecznie wygrywa nierówną konfrontację. Od początku konkurs jest zachętą dla młodych ludzi, by w podobny sposób przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi w swoim środowisku szkolnym, koleżeńskim, rodzinnym. Kierując się przesłaniem, by budować „Świat na tak”, młodzież zaczęła podejmować liczne inicjatywy prospołeczne.

Poniżej prezentujemy sylwetki 8 Wspaniałych:

Zuzanna Kaczmarek Gimnazjum nr 1.jpeg

Kaczmarek Zuzanna - uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Od 3 lat wolontariuszka i harcerka. Aktywnie udziela się w życiu społecznym wsi, a także uczestniczy w licznych akcji charytatywnych, takich jak: Światełko Betlejemskie, Pole Nadziei, WOŚP, Dzień Babci i Dziadka.

Bartłomiej Tokarski SP 3.jpeg

Tokarski Bartłomiej - uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Przygotował z pomocą mamy słodkości i zabawy dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Caritas w Dobroszycach. Zorganizował zbiórkę pieniędzy dla kolegi, któremu 2 lata temu przed świętami Bożego Narodzenia w wyniku pożaru spłonął dach domu.

Karolina Szczepanik Ujeździec.jpeg

Szczepanik Karolina - uczennica Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim. Pomaga odrabiać lekcje młodszym, organizuje gry i zabawy dla nich. Zainicjowała akcję pt. „Kartka na miły dzień” dla osób z Domu Opieki Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Angażuje się w życie swojej parafii, odwiedza chorych.

 Izabela Putko Masłów.jpeg

Putko Izabela - uczennica Szkoły Podstawowej w Masłowie. Jest wolontariuszką od 3 lat. W ramach programu edukacyjnego realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną „Szkoła globalna działa lokalnie!” przygotowała prezentację multimedialną na temat ludności zamieszkującej tereny Afryki. W ramach akcji „Marzycielska Poczta” pisała listy i kartki z życzeniami do chorych dzieci.

Karolina Oksińska Gimnazjum nr 1.jpeg

Oksińska Karolina - uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Od 6 lat prowadzi działalność wolontarystyczną. Aktywny członek Trzebnickiego Stowarzyszenia Jazdy Historycznej - zajmuje się rekonstrukcją rycerską różnych okresów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza. Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Maria Gaweł Kuźniczysko.jpeg

Gaweł Maria - uczennica Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Pomaga uczniom mającym trudności w nauce, organizuje zabawy młodszym dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej. Współorganizuje apele i imprezy szkolne.

P1100785.jpeg

Górczyńska Ewa - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Od najmłodszych lat angażuje się w prace na rzecz innych. Włącza się w wiele akcji charytatywnych, m.in. wizyty w Domach Dziecka i Spokojnej Starości, liczne kiermasze, z których zebrane pieniądze przekazywane są dzieciom w Afryce.

 Dominik Świdziński Boleścin.jpeg

Świdziński Dominik - uczeń Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Angażuje się we wszelkie prace na rzecz klasy i szkoły. Od 3 lat bierze udział w przedstawieniach, które odbywają się przy współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Były to: Maja nauczy nas, jak o swoje zdrowie dbać; Sąd nad niezdrowym odżywianiem; Zdrowo żyjemy, świat podbijemy.

 Pozostali nominowani:

 Marika Michnicka Gimnazjum nr 1.jpeg

Michnicka Marika - uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Zaangażowana w życie szkoły i miejscowości. Organizuje gry i zabawy dla najmłodszych. Godnie reprezentuje klasę i szkołę biorąc udział w licznych konkursach.

Karolina Nogacka Gimnazjum nr 1.jpeg

Nogacka Karolina - uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Od początku nauki w szkole działa w Szkolnym Wolontariacie. Swoim postępowaniem, stara się być wzorem dla innych.

Julia Szczepanik Ujeździec.jpeg

Szczepanik Julia - uczennica Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim. Zawsze znajduje czas, gdy ktoś prosi ją o pomoc. Należy do Kółka Artystycznego, razem z którym brała udział m.in. w przedstawieniu Mikołajkowym zorganizowanym dla dzieci ze Szkoły Specjalnej w Trzebnicy.

Ula Okońska Ujeździec.jpeg

Okońska Urszula - uczennica Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim. Zaangażowana we wszystkie akcje organizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu. Wraz z drużyną harcerską, do której należy zbiera pieniądze na cele charytatywne, pakuje zakupy w dużych sklepach, organizuje zbiórki pieniędzy dla osób chorych i cierpiących.

Maciej Janicki SP 2.jpeg

Janicki Maciej - uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Bierze udział w licznych akcjach organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu jak również jest pomysłodawcą własnych projektów: „Pomóż zwierzętom” czy „Akcja Loteria”. Pomaga kolegom i koleżankom w nauce. Dba i opiekuje się swoją niepełnosprawną babcią.

 Zosia Idzik SP2.jpeg

Idzik Zofia - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Z zaangażowaniem i pasją włącza się w życie społeczne klasy i szkoły. Jako harcerka brała udział w akcjach charytatywnych np. zbierając datki w ramach akcji „Stół Wigilijny” czy „Podziel się Posiłkiem”. Od 3 lat należy do Szkolnego Koła Wolontariatu.

Alicja Syrko Sp 2.jpeg

Syrko Alicja - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu od 3 lat. Od roku działa w Kole Historycznym, gdzie poprzez udział w wielu akcjach rozwija swój patriotyzm.

Julia Mazij SP 2.jpeg

Mazij Julia - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Chce i lubi pomagać potrzebującym. Działa na rzecz środowiska i społeczeństwa. Poprzez liczne akcje, w których bierze udział, stara się przeciwdziałać uzależnieniom wśród młodzieży.

Emilia Łapińska SP2.jpeg

Łapińska Emilia - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Bierze udział w licznych akcjach, których celem jest pomoc potrzebującym. Odwiedza podopiecznych sióstr Boromeuszek. Jest solistką szkolnego chóru, dzięki temu niejednokrotnie uświetniała swoim śpiewem ważne wydarzenia patriotyczne.

Weronika Garlińska SP 3.jpeg

Garlińska Weronika - uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Chętnie pomaga słabszym i potrzebującym. Regularnie robi zakupy chorej sąsiadce. Pomaga pozyskać środki finansowe na zakup szkolnej wyprawki dla potrzebujących pomocy uczniów.

Monika Duszyńska Masłów.jpeg

Duszyńska Monika - uczennica Szkoły Podstawowej w Masłowie. Chętnie bierze udział w licznych przedstawieniach i uroczystościach szkolnych. Jest inicjatorką akcji mających na celu utrzymanie czystości środowiska. Wspiera również akcje charytatywne.

Agnieszka Duszyńska Masłów.jpeg

Duszyńska Agnieszka - uczennica Szkoły Podstawowej w Masłowie. Od 3 lat jest aktywnym i zaangażowanym członkiem LOP. Systematycznie uczestniczy w zbiórkach karmy dla zwierząt ze schroniska. Organizuje pomoc dydaktyczną dla uczniów mających problemy i trudności w nauce.

Jagoda Łuczyszyn SP 2.jpeg

Łuczyszyn Jagoda - uczennica Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Pomaga bliskim i sąsiadom. Chętnie uczestniczy w życiu szkolnym i klasowym. Brała udział w Jasełkach organizowanych dla osób z Domu Opieki Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy.

Nikola Muszkiewicz Ujeździec.jpeg

Muszkiewicz Nikola - uczennica Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Pomaga w świetlicy szkolnej. Bawi się z młodszymi kolegami, organizuje im konkursy. Chętnie występuje w przedstawieniach szkolnych. Jest redaktorem w gazecie szkolnej „Plotkara”.

Wiktoria Modelska Boleścin.jpeg

Modelska Wiktoria - uczennica Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Nie pozostaje obojętna na krzywdę drugiego człowieka, co przejawia się w zaangażowaniu w liczne akcje charytatywne. Aktywnie przeciwdziała uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Od 5 lat uczęszcza na zajęcia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, podczas których chętnie służy pomocą młodszym.

Natalia Bartela Gimnazjum nr 1 Trzebnica.jpeg

Bartela Natalia - uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Jest członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu. Szczególną aktywność wykazała w organizowaniu szkolnych kawiarenek, z których dochód przeznaczano na cele charytatywne. Jest osobą pracowitą, chętną do działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. Główne zainteresowania Natalii to sport, muzyka i taniec.

Weronika Bruknicka Gimnazjum nr 1.jpeg 

Brukwicka Weronika - uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Wytrwała, uczciwa, pomocna, kreatywna, zawsze uśmiechnięta - tak można rozpocząć opowieść o Weronice. Jest zaangażowana w działania na rzecz klasy, szkoły i zastępu drużyny harcerskiej. Opiekuje się swoja 95-letnią prababcią. Mobilizuje zastęp i drużynę do wzięcia udziału w licznych akcjach organizowanych na terenie Gminy Trzebnica.