Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Powiat i gmina Trzebnica – pierwsze wspólne działania

Współpraca między samorządami – Gminą Trzebnica a Powiatem Trzebnickim przynosi pierwsze wymierne efekty. Dzięki dobrej współpracy możliwe będzie turystyczne wykorzystanie unikalnego stanowiska archeologicznego Homo Erectusa na Winnej Górze(Kociej Górze) w Trzebnicy. Stanie się tak dzięki przekazaniu przez Powiat Trzebnicki działki gruntu przy ul. Piwnicznej Gminie Trzebnica. W zamian za przekazaną nieruchomość burmistrz Marek Długozima zobowiązał się do przekazania powiatowi gminnej nieruchomości w Księginicach, dofinansowania remontu drogi powiatowej Trzebnica-Sułów oraz przekształcenia działki w Ujeźdźcu Małym pod zabudowę mieszkalno-usługową.


W ubiegłym tygodniu Powiat Trzebnicki na wniosek burmistrza Marka Długozimy przekazał Gminie Trzebnica działkę przy ul. Piwnicznej w Trzebnicy. Nieruchomość tą były starosta Robert Adach próbował bezskutecznie sprzedać od 2011 roku. W tym celu poprzedni starosta ogłosił trzy przetargi. W żadnym z nich nie zgłosił się oferent zainteresowany nabyciem działki, mimo że starosta obniżył cenę wywoławczą za omawianą nieruchomość z ponad 5,2 miliona złotych do 2,5 miliona złotych. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że trwała wówczas procedura określania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla między innymi tej nieruchomości. W jej wyniku 18 czerwca 2014 roku uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dla omawianej nieruchomości Powiatu Trzebnickiego przewiduje następującą funkcję: „tereny zabudowy usług innych- obsługa obiektów związanych z obsługą przyległych terenów ekspozycji rezerwatu archeologiczno- przyrodniczego obozowiska człowieka prehistorycznego homo erectus…” Tym samym po uchwaleniu omawianego planu zagospodarowania przestrzennego działka Powiatu Trzebnickiego mogła być zagospodarowana jedynie zgodnie z przywołaną powyżej funkcją. Tym samym stała się ona niesprzedawalna- żaden prywatny podmiot nie kupi bowiem nieruchomości, którą mógłby wykorzystać wyłącznie na realizację usług publicznych-budowę parkingów.


W związku z tym obecny starosta Waldemar Wysocki oraz nowy Zarząd Powiatu w składzie – Jerzy Trela, Sławomir Błażewski i Daniel Buczak zdecydowali się na inny wariant, który umożliwi rozwój zarówno Powiatowi Trzebnickiemu, jak i Gminie Trzebnica. Wariantem tym było przekazanie omawianej działki Gminie Trzebnica, która planuje zagospodarować unikalne stanowisko archeologiczne na sąsiedniej Winnej Górze na potrzeby turystyczne z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.


W zamian za tą nieruchomość burmistrz Marek Długozima zobowiązał się do przekazania powiatowi gminnej nieruchomości w Księginicach (która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług komercyjnych), dofinansowania remontu drogi powiatowej Trzebnica-Sułów (tzw. „schetynówka”) oraz zainicjowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica dla administrowanej przez Powiat Trzebnicki nieruchomości gruntowej w Ujeźdźcu Małym, o powierzchni 2 ha, która umożliwi jej sprzedaż.

IMG_7505.jpegBurmistrz Marek Długozima oraz starosta Waldemar Wysocki na przekazanej gminie działce przy ul. Piwnicznej.

Przechwytywanie.jpegJedna z proponowanych wizualizacji zagospodarowania Winnej Góry i stanowiska Homo Erectusa.


Majątek uszczuplony?

Nie wszyscy jednak widzą pozytywny aspekt tej współpracy. Powiatowi radni opozycyjni, na czele z byłym starostą Robertem Adachem uważają, że w ten sposób powiat uszczupla swój majątek i co ciekawe - pisemnie wzywają Zarząd Powiatu do usunięcia naruszenia prawa. W piśmie czytamy także, że pozbawienie powiatu, w wyniku przekazania nieruchomości Gminie Trzebnica, wpływów do budżetu powiatu w znaczny sposób utrudni wykonywanie powierzonych mu zadań publicznych.
Robert Adach wielokrotnie podkreślał, że nieruchomość powiatowa przy ul. Piwnicznej warta jest wiele milionów, a pieniądze z jej sprzedaży mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje drogowe czy spłacenie części długu szpitala (obecnie jego dług wynosi 27 mln złotych). Okazuje się jednak, że hipotetyczne sprzedanie działki przy ul. Piwnicznej w niewielkim stopniu wspomogłoby powiat w realizacji jego zadań. Zadłużenie Powiatu Trzebnickiego wynosi obecnie 28 milionów złotych. Jeśli do długu powiatu dodamy dług szpitala powiatowego- zadłużenie jest niebagatelne i wynosi 55 milionów złotych.
Tymczasem rzeczoznawca majątkowy w lutym tego roku wycenił nieruchomość przy ul. Piwnicznej na 2,07 mln złotych. - Twierdzenie, że dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży tej działki da się zrealizować wielkie inwestycje w powiecie jest czystą demagogią – mówi burmistrz Marek Długozima. - Poprzedni Zarząd Powiatu i ówczesny starosta Robert Adach mieli osiem lat na to, by coś z nią zrobić. Warto w tym miejscu nadmienić, że działka została przekazana Powiatowi przez Agencję Nieruchomości Rolnych na cel publiczny, tj. budowę nowej siedziby Starostwa Powiatowego. Tymczasem dzisiaj mamy Starostwo Powiatowe rozlokowane w wielu budynkach, co jest niepraktyczne dla mieszkańców powiatu i utrudnia ich sprawną obsługę. Ponadto teren, o który były starosta kruszy kopie, był terenem od początku gminnym i powinien do gminy wrócić. Jest mi przykro, że były starosta Robert Adach jako mieszkaniec Gminy Trzebnica nie działa dla jej rozwoju i kieruje się dalej niechęcią wobec mojej osoby. Ja z mojej strony mogę zapewnić, że zamierzam nadal, wbrew nieładnym posunięciom opozycji, współpracować z nowym starostą i robić wszystko, by z naszej współpracy wynikały konkretne działania mające przełożenie na lepszą jakość życia – podkreśla burmistrz.

IMG_7187.jpegPrzekazanie przez starostwo działki pozwoli Gminie Trzebnica na kompleksową realizację długo oczekiwanego zagospodarowania Kociej Góry i utworzenia Parku Homo Erectusa. Ta inwestycja w znacznym stopniu uatrakcyjni ofertę turystyczną nie tylko Trzebnicy, ale również całego powiatu. Od lewej: Andrzej Podsiadło Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Daniel Buczak Sekretarz Gminy Trzebnica, Burmistrz Marek Długozima, Aleksandra Malec Notariusz, Waldemar Wysocki Starosta Powiatu Trzebnickiego, Jerzy Trela Wicestarosta Powiatu.

6.jpegJedna z proponowanych wizualizacji zagospodarowania Winnej Góry(Kociej Górze) i stanowiska Homo Erectusa


Kto nie wywiązuje się z obietnic?


Burmistrz przypomniał także, że zgodnie z obietnicą, w najbliższych latach Gmina Trzebnica rozpocznie realizację dużego przedsięwzięcia – zagospodarowania Kociej Góry wraz z utworzeniem parku Homo Erectusa, który w nowoczesny i atrakcyjny sposób opowie o kulturowym dziedzictwie tego regionu i stanie się kolejnym turystycznym magnesem nie tylko dla samej Trzebnicy, ale również dla całego Powiatu Trzebnickiego. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje włączenie tej działki w cały kompleks, więc próba jej sprzedaży od początku skazana była na niepowodzenie, bo nikt o zdrowych zmysłach nie zainwestuje w działkę 2 mln zł, by później nie móc nic na niej zbudować poza parkingami – wyjaśnia burmistrz.
Wracając do sprawy przekazywania nieruchomości między samorządami warto przypomnieć, że sam Robert Adach, będąc jeszcze starostą przekazał Gminie Trzebnica w ramach darowizny osiem działek. Ponadto były zarząd i były starosta przekazali w ramach darowizny dwie niezabudowane nieruchomości Gminie Żmigród oraz jedną Gminie Oborniki Śląskie. Co ciekawe, darowane wcześniej przez byłego starostę działki Gminie Trzebnica lub innym gminom Powiatu Trzebnickiego, przekazane były na tej samej podstawie prawnej, co przekazanie przez nowy Zarząd Powiatu działki przy ul. Piwnicznej na rzecz Gminy Trzebnica. Wcześniej dla byłego starosty przekazywanie działek gminom w formie darowizny nie stanowiło problemu i nie budziło jego wątpliwości. Dzisiaj zaś, kiedy nie jest już starostą takie samo zachowanie nazywa niegospodarnością i uszczuplaniem majątku powiatu.


Były starosta zamienił w ubiegłej kadencji z Gminą Trzebnica powiatową działkę przy ul. Kościuszki na zabudowaną działkę przy ul. Solnej. Według ustaleń obie nieruchomości miały zostać przeznaczone na realizację zadań własnych samorządów. Gmina Trzebnica wywiązała się ze zobowiązania i zagospodarowuje otrzymany teren na rozbudowę gminnej przychodni zdrowia. Starostwo natomiast, zamiast przenieść na ul. Solną Powiatowy Urząd Pracy - zgodnie z ustaleniami - sprzedało działkę, by podreperować budżet powiatu.


Winna Góra i Park Homo Erectusa


Przypomnieć też należy, że starostwo powiatowe działkę przy ul. Piwnicznej otrzymało z Agencji nieruchomości Rolnych. Według aktu notarialnego miał tam stanąć duży budynek starostwa, by siedziba powiatu i wszystkie jego wydziały znajdowały się w jednym miejscu. Niestety, budynek nie stanął. Mało tego, były starosta nie ubezpieczył znajdujących się na tej działce obiektów i pożar, który jakiś czas temu strawił jeden z budynków – tak naprawdę pomniejszył wartość nieruchomości, a tym samym powiatu. Znamienne jest również, że bałagan jaki panował na omawianej nieruchomości wskazywał, że brakuje tam dobrego gospodarza.


Praktyki przekazywania darowizn między samorządami lub Skarbem Państwa a samorządami nie należą do rzadkości. Wystarczy przypomnieć, że Skarb Państwa przekazał w latach 2000-2014 działki z terenu powiatu trzebnickiego różnym instytucjom i samorządom na łączną kwotę blisko 164 ml złotych. Wśród nich działki dla Województwa Dolnośląskiego, dla PKP, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, na rzecz Gminy Prusice czy na rzecz Gminy Wisznia Mała.


Wracając do działki przy ul. Piwnicznej. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta jest przeznaczona do usług związanych z obsługą obiektów zintegrowanych z rezerwatem archeologiczno-przyrodniczym „Obozowisko człowieka prehistorycznego” Homo erectus. Oznacza to, że miejsce to wkrótce zostanie przygotowane jako kolejny ważny punkt na mapie turystycznej w Trzebnicy. - Należy pamiętać, że przekazywanie majątku między samorządami służy mieszkańcom. Mieszkańców nie interesuje, czy dana nieruchomość należy do powiatu czy gminy. Interesuje ich natomiast rozwój i zwiększanie atrakcyjności miejsca, w którym żyją. To nie są prywatne tereny starosty. Zadaniem rządzących jest służba mieszkańcom i w tym kontekście należy rozpatrywać wzajemne przekazywanie sobie majątku publicznego – reasumuje burmistrz Marek Długozima. Burmistrz zapewnił, że do czasu rozpoczęcia inwestycji, Zarząd Dróg Powiatowych może korzystać z działki i składować na niej swój sprzęt.

Proponowane wizualizacjie zagospodarowania Winnej Góry(Kociej Góry) i stanowiska Homo Erectusa.

5.jpeg
(Kliknij, aby powiększyć!)

3.jpeg

2.jpeg

 Powyżej prezentujemy elementy trzech zwycięskich koncepcji na zagospodarowanie Winnej Góry(Kociej Góry), którą przygotowali studenci Instytutu Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ich zadanie polegało na stworzeniu kompleksowej koncepcji zagospodarowania Kociej Góry ze stanowiskiem Homo Erectus w zakresie utworzenia parku archeologicznego i rekreacyjnego oraz muzeum na terenie dawnej cegielni. Przygotowane przez studentów prace to tylko koncepcja-pomysły, które mogą zostać uwzględnione w przyszłych pracach projektowych.