• EN
  • DE

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica

OŚWIADCZENIE
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
po ogłoszeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podczas rozprawy w dniu 29.01.2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzył skargę nowych władz Powiatu Trzebnickiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego uchylające uchwałę Powiatu Trzebnickiego o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Szkaradzińskiego. Przypomnę, że w dniu 19.12.2014 roku Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego, co w razie braku odwołania mogło doprowadzić do późniejszego unieważnienia wyboru nowego starosty i zarządu Powiatu Trzebnickiego, którego większość stanowią radni wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Długozimy „Skuteczni dla Rozwoju”.

Próbę wniesienia skargi na niesprawiedliwe i błędne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody uniemożliwić chcieli radni Platformy Obywatelskiej i „Razem w Powiecie” poprzez gremialną nieobecność na sesji Rady Powiatu radnych z tych ugrupowań. Takie nieodpowiedzialne, politycznie inspirowane działanie obliczone było na brak kworum i uniemożliwienie Radzie Powiatu przegłosowania uchwały o skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Jak pokazuje postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opozycja w powiecie na czele z byłym starostą Robertem Adachem była w błędzie. Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego Mariusz Skaradziński został wybrany prawidłowo, tym samym mógł zwołać i prowadzić sesję Rady Powiatu w dniu 18.12.2014 roku, podczas której wybrany został nowy starosta i zarząd powiatu.

Od samego początku przekonany byłem, że wybór przewodniczącego Rady Powiatu był dokonany zgodnie z prawem, a rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody unieważniające wybór Przewodniczącego należy rozpatrywać w kategoriach politycznych, czego potwierdzeniem jest moje poprzednie oświadczenie z dnia 23.12.2014 roku. Mając takie przekonanie oraz poczucie odpowiedzialności za zainicjowaną przeze mnie koalicję mojego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością, poleciłem swoim służbom prawnym - kancelarii mecenasa Andrzeja Górala przygotowanie skargi na niesprawiedliwe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego. Wczorajsza decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pokazuje, jak słuszna była to decyzja.

Żywię nadzieję, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchylająca rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zakończy spekulacje na temat legalności wyboru nowych władz Powiatu Trzebnickiego. Spekulacje te podsycała redakcja lokalnego tygodnika reklamowego NOWej Gazety Trzebnickiej, na której łamach niejednokrotnie poddawano w wątpliwość skuteczność wyboru nowych władz Powiatu Trzebnickiego. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po raz kolejny dowiodła, że nie warto zbyt wcześnie ferować wyroków i rozpowszechniać nieuprawnionych spekulacji.

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 29.01.2015 obecny był były starosta Robert Adach, który próbował dyskutować z argumentami przedstawionymi przez sędziego. Sytuacja ta pokazuje, że były starosta nie pogodził się ciągle z utratą władzy oraz wynikiem demokratycznych wyborów. Były starosta z pewnością nie straciłby władzy, gdyby w poprzedniej kadencji pozytywnie odpowiedział na moje wielokrotne apele do konstruktywnej współpracy ponad politycznymi podziałami dla dobra Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego. Jako twórca nowej koalicji rządzącej powiatem deklaruję współpracę z nowymi władzami Powiatu Trzebnickiego dla zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego. Współpraca ta jest moim zdaniem konieczna dla utrzymania dalszego dynamicznego rozwoju gmin z terenu Powiatu Trzebnickiego.

 

                                                             Marek Długozima
                                                            Burmistrz Gminy Trzebnica