Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Parkuj i jedź!

Instytutu Rozwoju Terytorialnego zorganizował konferencję podsumowującą projekt City Regions – Jak wspólnie tworzyć system Park&Ride (parkuj i jedź) we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym? Do zabrania głosu w dyskusji panelowej poświęconej możliwościom budowania trwałych form współpracy we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, jak przedstawiciel gmin, zaproszony został burmistrz Marek Długozima. Spotkanie odbyło się 15 grudnia w sali konferencyjnej Stadionu Wrocławskiego.

SAM_6459.jpeg

Panel dyskusyjny był jednym z głównych punktów programu spotkania. Rozmowę moderował Dyrektor Instytutu Terytorialnego Przemysław Malczewski (na zdjęciu pierwszy z prawej). Obok burmistrza Marka Długozimy w dyskusji udział wzięli (od lewej): Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Marek Żabiński Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia, Józef Muzyka Durektor Regionalny PKP, Grzegorz Roman Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. transportu aglomeracyjnego, Jacek Kowalski Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

Wcześniej przedstawiono informacje o projekcie City Regions, a także projekcie Park&Ride oraz wyniki prac studyjnych dotyczących projektu lokalizacji Park&Ride we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym oraz koncepcji kształtowania terenów otwartych i ich turystycznego wykorzystania. Omówiono także scenariusze modelu zarządzania we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym na przykładzie wyników projektu Park&Ride oraz plan działania i możliwości jego formalnego zatwierdzenia.

- Cieszę się, że mogłem wziąć udział w panelu dyskusyjnym i podzielić się swoim doświadczeniem. To wyróżnienie dla mnie oraz dla naszej gminy – powiedział Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i dodał – W trakcie dyskusji potwierdziłem, że jesteśmy w Trzebnicy zainteresowani sformalizowaniem pod szyldem Park&Ride nieformalnie działającego już u nas centrum przesiadkowego, jakie powstało przy dworcu kolejowym w Trzebnicy. Mieszkańcy miasta i gminy dojeżdżają do dworca swoimi autami, zostawiają je na tam na parkingu i przesiadają się w szynobus do Wrocławia. To w uproszczeniu idea projektu Park&Ride. Będzie on miał jeszcze większe znaczenie, gdy powstanie tu węzeł komunikacyjny, łączący dworzec kolejowy, komunikację miejską z dworcem autobusowym, który w to miejsce zostanie przeniesiony właśnie po to, by mieszkańcom i podróżnym wygodniej i łatwiej było korzystać z dostępnych środków transportu.

- Oczywiście dla sprawnego funkcjonowania projektu Prak&Ride w aglomeracji wrocławskiej konieczna jest współpraca samorządów. Mogłaby ona polegać m.in. na przyjęciu podobnych założeń projektowych planowanych parkingów, spójnego ich oznakowania, wspólnego aplikowania o środki unijne na ich budowę a być może nawet na wspólnym wyborze wykonawcy lub operatora obsługującego planowane parkingi. Efektem takiej współpracy będzie spójny dla gmin z terenu aglomeracji wrocławskiej system przesiadkowy, korzystny dla każdej ze stron planowanego porozumienia. Z jednej bowiem strony mieszkańcy podwocławskich gmin będą mogli w bezpiecznym miejscu zostawić swoje auta i dojechać do Wrocławia środkami komunikacji publicznej, z drugiej zaś strony we Wrocławiu zmniejszeniu ulegnie natężenie ruchu samochodowego – zakończył burmistrz Marek Długozima.
 
SAM_6461.jpeg
Uczestnicy panelu dyskusyjnego.

SAM_6456.jpeg
W konferencji udział wzięli także inni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.