Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Uroczystości w Marcinowie

8 listopada był wyjątkowym dniem dla mieszkańców Marcinowa, to właśnie wtedy oficjalnie otwarta została nowa remiza strażacka, a kluczyki do nowoczesnego wozu strażackiego przekazane przez Burmistrza Marka Długozimę na ręce komendanta Gminnej Ochrony Przeciw Pożarowej Kazimierza Grabowskiego odebrał Piotr Pastuszka Prezes OSP Marcinowo. Symbolicznie przecięto również wstęgę wybudowanego w bliskim sąsiedztwie remizy placu zabaw.

Uroczystość rozpoczął przemarsz, któremu powagi dodała towarzysząca Trzebnicka Orkiestra Dęta, zebrani goście przemaszerowali ulicami Marcinowa, kierując się do sołeckiej świetlicy gdzie odbyła się msza św. dziękczynna za trud pracy strażaków sprawowana przez ks. Dziekana Bogdana Grabnowskiego. Po niej, wszyscy zebrani udali się na plac przed remizą, gdzie odbywała się dalsza część otwarcia, orkiestra dęta zagrała hejnał Trzebnicy, wciągnięto polską flagę na maszt.

Wstęgę przecięli Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Daniel Buczak Sekretarz Gminy Trzebnica, Jadwiga Nogacka córka Franciszka Omieciny – nieżyjącego już założyciela jednostki w Marcinowie, Bogusław Brud Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Piotr Pastuszka Prezes OSP Marcinowo, Kazimierz Grabowski Komendant Gminnej Straży Ochotniczej, Mariusz Zarzeczny OSP Marcinowo oraz sołtys Nowego Dworu Marek Paszkot. Przecięcie wstęgi poprzedziło odsłonięcie tabliczki upamiętniającej wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę remizy.

Poświęcenia nowej remizy, wozu strażackiego oraz placu zabaw dokonali wspólnie ks. Dziekan Bogdan Grabowski oraz ks. Zdzisław Paduch.

- Dziś przekazujemy OSP w Marcinowie nowoczesny wóz strażacki, wcześniej oddaliśmy tu do użytku nową remizę, wszystko to umożliwi Strażakom szybkie i sprawne działanie. Z tego miejsca chciałbym podziękować również wszystkim pełniącym służbę za trud włożony w utrzymanie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wierzę, że ten nowy pojazd ułatwi im codzienny trud pracy, nie tylko podczas interwencji i gaszenia pożarów, ale również w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprez gminnych – powiedział Burmistrz Marek Długozima przekazując kluczyki do nowego auta w służbie OSP w Marcinowie.

- Działanie OSP w Marcinowie, ale także w innych miejscowościach gminnych jest dla nas dużym ułatwieniem i pomocą. Doceniam też to jak przykładne jest podejście Gminy Trzebnica do wyposażania oraz doposażania jednostek ochotniczej straży pożarnej, czego doskonałym przykładem jest ta poświęcona dziś remiza oraz oddany do użytku nowy wóz strażacki – powiedział Bogusław Brud Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. I dodał – ta inwestycja Gminy Trzebnica jest również ważna w kontekście mającej powstać drogi szybkiego ruchu S5, oraz węzła Trzebnica, gdzie jednostka w Marcinowie będzie pierwszą odpowiadającą na wezwania i pojawiająca się na miejscu zaistniałego wypadku.

Ogromna przyjemnością jest uczestnictwo w takiej uroczystości, widzieć zaangażowanie ludzi w sprawę pomocy drugiemu człowiekowi, że są wśród nas są tacy, którzy bezinteresownie niejednokrotnie ryzykując nawet własne życie, ruszają do działania. Ochotnicza Straż Pożarna dostaje dziś wspaniały sprzęt, a mieszkańcy poczucie zwiększonego bezpieczeństwa i świadomości, że w pobliżu jest ktoś, kto uratuje ich w trudnych sytuacjach. Wspaniałym jest również to, że tuż obok tej remizy, pod czujnym okiem strażaków powstał również nowy plac zabaw. To wszystko sprawia, że mamy tu do czynienia z takim punktem integracji mieszkańców, który posłuży zapewne do wielu ciekawych spotkań – powiedziała Trzebnicka Radna Krystyna Haładaj.

- Dziękujemy Burmistrzowi Markowi Długozimie za wybudowanie nam tego wspaniałego obiektu, który wraz z nowoczesnym wozem bojowym będzie służył mieszkańcom Gminy Trzebnica. Nowo zakupiony sprzęt jest to samochód lekki do 7, 5 tony, wyposażony w zbiornik mogący pomieścić tysiąc litrów wody oraz 100 litrów środa pianotwórczego. Planujemy jego dalsze doposażanie, choćby w nożyce służące do rozcinania wraków pojazdów podczas wypadku. Będą one szczególnie przydatne w momencie otwarcia nowej drogi ekspresowej S5, w której ochronie szczególną role odegra nasza straż ochotnicza. Cieszymy się z tego sprzętu, ale mamy też pełna świadomość tego, jaka odpowiedzialność na nas teraz spada, obiecuję, że nie zawiedziemy – mówi nam Kazimierz Grabowski Komendant Gminnej Straży Ochotniczej.

- To dla nas wielkie wyróżnienie, czujemy, że trud naszej pracy został dostrzeżony i wynagrodzony, bo ta nowa remiza i auto to dla nas spełnienie marzeń. Teraz będziemy jeszcze szybsi i skuteczniejsi, a i wezwań pewnie będzie więcej, skoro jeszcze posiadając naszego starego żuka byliśmy tak często wzywani przez Straż Powiatową do pomocy – skomentował Piotr Pastuszka Prezes OSP Marcinowo, którego dwaj bracia również pełnią służbę we wspomnianej jednostce.

Wśród licznie zebranych gości, nie brakowało również sołtysów ościennych miejscowości, którzy z zadowoleniem przyjęli fakt, powstania tak nowoczesnego obiektu w sąsiedztwie ich sołectw. – To dla nas duża sprawa, że w tak bliskim sąsiedztwie mamy tak nowoczesną jednostkę, teraz czujemy się bezpieczniej – powiedział Marek Paszkot Sołtys Nowego Dworu.

1.jpeg
Wstęgę przecięli Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Daniel Buczak Sekretarz Gminy Trzebnica,  Jadwiga Nogacka córka Franciszka Omieciny – nieżyjącego już założyciela jednostki w Marcinowie, Bogusław Brud Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Piotr Pastuszka Prezes OSP Marcinowo, Kazimierz Grabowski Komendant Gminnej Straży Ochotniczej, Mariusz Zarzeczny OSP Marcinowo oraz sołtys Nowego Dworu Marek Paszkot.

 2.jpeg
Oficjalne przekazanie kluczyków do nowego wozu bojowego. Burmistrz Marek Długozima wręcza je Komendantowi Gminnej Ochotniczej Straży Przeciwpożarowej Kazimierzowi Grabowskiemu.

3.jpeg
Zebrani goście podczas uroczystego otwarcia remizy.

4.jpeg
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wmurowanie kamienia węgielnego. Od lewej: Ks. Zdzisław Paduch, Jadwiga Nogacka, Burmistrz Marek Długozima, Kazimierz Grabowski.
     
5.jpeg
Otwarcie placu zabaw. Od lewej: Marek Paszkot Sołtys Nowego Dworu, Krystyna Haładaj Radna Rady Miejskiej, Burmistrz Marek Długozima, Mateusz Stanisz Przewodniczący Rady Miejskiej oraz dzieci.

6.jpeg
Pamiątkowe zdjęcie uczestników oficjalnego otwarcia.

Budowa placu zabaw w Marcinowie została wykonana dzięki realizacji operacji pt.: "Budowa placów zabaw w Skarszynie, Marcinowie, Świątnikach w Gminie Trzebnica" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Trzbenica otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

stopka ue.jpeg