• EN
  • DE

Otwarcie świetlicy i placu zabaw w Komorówce

Mieszkańcy Komorówki zyskali odnowioną przestrzeń spotkań i rozrywki w postaci odremontowanej świetlicy, poszerzoną o wybudowany nowoczesny plac zabaw. 26 października licznie zebrani mieszkańcy uczestniczyli w otwarciu obu obiektów. W ramach remontu świetlica przeszła kompleksową modernizację, wymieniono okna i drzwi, powstały sanitariaty, kuchnia, również elewacja budynku została wykonana od podstaw.

Uroczystego otwarcia świetlicy wraz z przyległym placem zabaw, poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi dokonali: burmistrz Marek Długozima, Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak, sołtys Adam Maliński, Tadeusz Cepiel sołtys Brzykowa, Mariusz Skaradziński dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz przedstawiciele dzieci.

Po przecięciu wstęgi burmistrz podziękował sołtysowi Adamowi Malińskiemu za dobrą współpracę. - Świetlica oraz plac zabaw to są akie miejsca, które łączą, gdzie można się spotkać, porozmawiać, podzielić się tym co nas codziennie spotyka. Ogromnie się cieszę, że udało się odremontować ten obiekt, który jest jednym z większych w naszej gminie, a który zapewne będzie teraz dobrze służył mieszkańcom. Od sołtysa słyszałem, że już macie zaplanowane tu imprezy, pokazuje to jak potrzebną i oczekiwaną była to inwestycja – mówił Burmistrz Marek Dlugozima - Brakuje tu jeszcze ogrodzenia placu zabaw, które już niedługo powstanie. Mam też na uwadze brakujące oświetlenie, którego projekt już został zlecony – zapewnił burmistrz.

Głos zabrał również sołtys Adam Maliński – Chciałem podziękować burmistrzowi za te dwa piękne obiekty, jak również złożyć zapewnienie, że będziemy z nich godnie korzystać. Również mieszkańcy wyrażali swoje zadowolenie - Cieszę się z odremontowanego placu zabaw oraz świetlicy. Szczególnie ta pierwsza inwestycja jest dla nas bardzo ważna, bo na co dzień z tego barwnego placu korzystać będzie około pięćdziesiątka dzieci zamieszkujących nasze sołectwo.

Burmistrz Marek Długozima złożył nam również obietnicę doświetlenia alei dębowej, którą nasza młodzież przemierza codziennie w drodze do przystanku. Idą tamtędy w zupełnych ciemnościach, podobnie jak ludzie podążający do kościoła. Ta inwestycja jest kluczowa dla rozwoju naszej miejscowości, a jeśli uda się też wybudować boiska wielofunkcyjne, to będziemy bardzo wdzięczni burmistrzowi – mówi nam Lidia Warian, mieszkanka Komorówka, która w podzięce za trud pracy włożony w rozwój sołectwa przekazała na ręce burmistrza kwiaty.

- Wcześniej wszyscy organizowali sobie czas na swoich podwórkach, teraz powstało to bardzo ciekawe miejsce, gdzie w bezpieczny sposób i w komfortowych warunkach mogą się bawić dzieci zarówno te młodsze jak i te starsze. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni, a fajnie by było, gdyby pan burmistrz wraz ze swoją drużyną postarali się jeszcze o ogrodzenie placu zabaw oraz o mini orlika dla nas starszych – powiedziała Aleksandra Stelmach i dodała - Jako jedna z ośmiu wspaniałych Gminy Trzebnica wiem, jak ważnym jest by było miejsce, gdzie można się spotykać i w świetnych warunkach napędzać się do działania. Wierzę, że teraz ja jak i inni mieszkańcy będziemy mieli takie centrum spotkań i rozrywki, w którym rozkwitną pomysły na dalszy rozwój naszej miejscowości – zakończyła.

- Inwestycje w sołectwach, to inwestycje w ludzi, bo to oni budują naszą gminę identyfikując się z miejscami, w których zamieszkują. Odremontowana infrastruktura wpływa na chęć podejmowania inicjatyw oddolnych przez mieszkańców. Dobrym przykładem mogą być tworzone koła gospodyń wiejskich, gdzie odświeżane są stare przepisy, a produkt tych działań wychodzi poza Gminę rozsławiając ją w innych regionach Polski, podobnie jak sławny już pasztet z selera produkowany w Głuchowie Górnym – mówi Daniel Buczak Sekretarz Gminy Trzebnica i dodaje – Budowa miejsc takich jak ta świetlica, to nie koniec procesu, a jego początek. Dajemy ludziom instrumenty do działania, które mam nadzieję zostaną mądrze wykorzystane – zakończył.

- Cieszę się bardzo, że kolejna miejscowość zyskała centrum rozrywki, gdzie dzieci i dorośli mogą się swobodnie bawić i uczyć. Nie pomyliłem się mówiąc o nauce dorosłych, bo przecież ta świetlica, podobnie jak i inne w Gminie Trzebnica jest wyposażona w sprzęt komputerowy, który pomoże nawet osobom już starszym odkryć coś nowego i ciekawego – mówi nam Mariusz Skaradziński dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim.

Na uroczystości był również sołtys Brzykowa Tadeusz Cepiel, pełniący funkcję radnego Trzebnickiej Rady Miejskiej – Jestem zbudowany widząc efekty remontu, o który zabiegałem u burmistrza. W imieniu mieszkańców chciałbym mu podziękować za trud pracy włożony w przemiany jakie tu zaszły oraz za obietnicę, dotyczącą brakujących lamp na głównej drodze prowadzącej do Kościoła w Komorówce - powiedział i dodał - W Brzykowie mamy wspaniały obiekt sportowy, za który również jestem wdzięczny, a w kolejnych latach niezależnie od zajmowanego stanowiska, również będę zabiegał, by takie obiekty powstały w większości sołectw, także i tu w Komorówce - zakończył.


1.jpeg
Uroczystego otwarcia świetlicy wraz z przyległym placem zabaw, poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi dokonali: burmistrz Marek Długozima, Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak, sołtys Adam Maliński, Tadeusz Cepiel sołtys Brzykowa, Mariusz Skaradziński dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz przedstawiciele dzieci.

2.jpeg
Plac zabaw oraz świetlice poświęcił ks. Proboszcz Artur Kochmański.

3.jpeg
Mieszkańcy miejscowości.

4.jpeg
Burmistrz Marek Długozima przekazuje upominki najmłodszym mieszkańcom.
 

Prace remontowe budynku świetlicy w Komorówku przeprowadzone zostały dzięki realizacji operacji pt. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ” objętego PROW na lata 2007-2013. Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu otrzymało dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

stopka ue.jpeg