• EN
  • DE

Trwające inwestycje w Gminie Trzebnica

W Gminie Trzebnica trwa wiele inwestycji: budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji na ul. Czereśniowej i w Nowym Dworze, budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym czy remont Kaplicy w Szczytkowicach.

Boiska wielofunkcyjne przy SP nr 3

Trwają intensywne prace przy budowie boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację szkolnego kompleksu sportowego. Po jego zakończeniu uczniowie będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, obejmującego dwa pełnowymiarowe boiska wielofunkcyjne do gry: w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłkę ręczną.

Inwestycja ta jest swojego rodzaju zwieńczeniem rozwoju infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3. Stosunkowo niedawno powstała tam nowa hala sportowa oraz stołówka z kuchnią, a także nowoczesny i spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa nowy plac zabaw dla dzieci.

Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima wraz z Jadwiga Kalinowską dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przedstawicielem nauczycieli panem Dariuszem Bocianem. - Konsekwentnie i systematycznie przeprowadzamy różnego rodzaju remonty, modernizacje, rozbudowy, zakupujemy nowy sprzęt dla szkół, staramy się zapewnić dzieciom z Gminy Trzebnica jak najlepsze warunki nauki i rozwoju, bo inwestycja w rozwój dzieci jest także inwestycją w rozwój całego naszego społeczeństwa – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał – Oprócz powstającego boiska, podjąłem również decyzję o zakupieniu nowych szafek szkolnych dla uczniów SP 3.

Z kolei Dariusz Bocian, który od niedawna jest nauczycielem matematyki w SP nr 3 zauważa jak wiele zmian dokonało się w szkole od początku jego pracy – To naprawdę budujące widzieć jak bardzo rozwinęła się infrastruktura naszej szkoły, zbudowano nie tylko nową stołówkę, ale i halę sportową na miarę naszych marzeń. Teraz powstaje to wspaniałe boisko, na którym swoje pasje rozwijać będzie ponad 600 dzieci uczących się na co dzień w naszej placówce.

Oprócz wspomnianych wcześniej dwóch pełnowymiarowych ogrodzonych boisk wielofunkcyjnych, powstaje również nowoczesna bieżnia oraz rozbieg do skoku w dal. Prace prowadzi Budmel – Korty Boiska Sportowe, Tadeusz Molus z Trzebnicy. Wcześniej do użytku oddane zostały boiska wielofunkcyjne w Brzykowie, Szczytkowicach, Ligocie i Biedaszkowie Wielkim. Warto też wspomnieć, że wraz z powstaniem boiska przy SP 3, każda z gminnych placówek oświatowych posiadać będzie własne boisko wielofunkcyjne.

1.jpeg
Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima wraz z Jadwigą Kalinowską Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przedstawicielem nauczycieli panem Dariuszem Bocianem.

2.jpeg

3.jpeg
Prace na boisku postępują w szybkim tempie.

Kanalizacja na ul. Czereśniowej prawie gotowa

Trwają prace związane z zadaniem pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską i dzieli się na dwa zadania. Pierwsze, to dobiegająca końca budowa kanalizacji sanitarnej dla nowo powstającego osiedla na ulicy Czereśniowej, drugie to rozpoczęta właśnie budowa kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjne SYSTEM PLUS Mirosława Gajdy z Ujeźdźca Małego.

Zakończyły się prace ziemne na ulicy Czereśniowej, trwają roboty wykończeniowe, a ekipa budowlana oczekuje na pozwolenie zajęcia pasa ruchu drogowego, w celu wpięcia nowopowstałej nitki kanalizacji do sieci miejskiej od strony ul. Henryka Brodatego. W Nowym Dworze rozpoczęły się prace ziemne, mające na celu wpięcie nowopowstającej sieci do kolektora głównego.

- Ta inwestycja to potwierdzenie systematycznie realizowanej przeze mnie strategii rozwoju Gminy Trzebnica, w ramach której kolejne ulice oraz miejscowości uzyskują dostęp do sieci kanalizacyjnej. Wcześniej mieszkańcy ulicy Czereśniowej otrzymali nową sieć wodną - inwestycja ta zakończyła się w roku 2013. Wtedy też obiecałem im również doprowadzenie sieci kanalizacyjnej. Teraz, dotrzymuje danego im słowa – powiedział Burmistrz Marek Długozima i dodał – Również mieszkańcy Nowego Dworu zyskają dostęp do kanalizacji, co pokazuje, że w równym stopniu dbamy o rozwój terenów miejskich jak i sołectw. Co więcej, na prośbę sołtysa Marka Paszkota oraz mieszkańców postanowiłem, że Gmina Trzebnica przejmie drogę wiodącą między blokami w Nowym Dworze. Zostanie ona kompleksowo odremontowana – zakończył.

- Cały czas się rozwijamy, intensywnie działamy na różnych polach, powstająca kanalizacja jest jednym z ważniejszych punktów, które jako sołtys postanowiłem zrealizować. Wierzę, że dzięki wsparciu burmistrza Marka Długozimy uda nam się wybudować również nową świetlice oraz boisko wielofunkcyjne – powiedział Marek Paszkot sołtys Nowego Dworu.

Oprócz wspomnianych powyżej inwestycji, w ramach współfinansowania została wymieniona również sieć wodociągowa wraz z przyłączami na ul. Teatralnej i ul. Daszyńskiego. W efekcie realizacji zadania, do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 175 mieszkańców Trzebnicy i 144 osób z Nowego Dworu. Projekt zostanie zakończony w 2015 roku.

kanalizacja (2).jpeg
Burmistrz Marek Długozima wraz Mirosławem Gajdą wykonawcą inwestycji na ul. Czereśniowej.

kanalizacja (1).jpeg
Burmistrz Marek Długozima wraz z sołtysem Markiem Paszkotem wizytuje początek prac inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji.

Świetlica w Ujeźdźcu Małym prawie gotowa

Pozostała już tylko kosmetyka i inwestycja polegająca na budowie największej gminnej świetlicy zostanie zakończona. Obiekt znajdujący się w Ujeźdźcu Małym będzie wyposażony w szatnię, kuchnię, salę spotkań, toalety, pomieszczenie gospodarcze, a także hol i wiatrołap. Warto również zauważyć, że przy świetlicy powstała wiata, a na zewnętrznej ścianie budynku znalazł się kominek grillowy.

W skład prowadzonych prac w ramach budowy świetlicy w Ujeźdźcu Małym wchodziły roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie prac budowlanych, montaż instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowa sanitariatów oraz ich wyposażenie, osadzenie okien i drzwi, docieplenie budynku oraz roboty wykończeniowe. Inwestycję przeprowadziła firma PPHU EKSPORT-IMPORT Władysław Skiba Usługi Ogólnobudowlane z Milicza. Powierzchnia inwestycji to łącznie ponad 170 m2.

- Jestem niezwykle szczęśliwa, że zyskamy tak wspaniałą, w pełni nową świetlicę. W Ujeźdźcu Małym, który wbrew nazwie wcale aż taki mały nie jest, mamy wielu mieszkańców, jest także liczna grupa dzieci. Teraz wreszcie będziemy mieli miejsce, w którym w świetnych warunkach będziemy mogli się spotykać, bawić – już podczas otwarcia ofert mówiła pani Sołtys Teresa Niechwiej. - Chciałabym bardzo podziękować panu Burmistrzowi Markowi Długozimie za pamięć o nas. W ubiegłym roku dostaliśmy nowy plac zabaw, odremontowaną drogę, teraz będziemy mogli tą drogą dojść do nowoczesnej świetlicy, w której, mam nadzieję, zgodnie z zapewnieniem Burmistrza, zorganizujemy już tegoroczną zabawę mikołajkową – zakończyła.

Powstająca świetlica, będzie największą w Gminie Trzebnica oraz jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji w regionie. Wcześniej w Ujeźdźcu Małym do użytku oddano nowy plac zabaw oraz nową drogę, wszystkie inwestycje w całości zostały sfinansowane z budżetu gminy.

ujeździec (1).jpeg
Burmistrz Marek Długozima wizytował plac budowy wraz z Stanisławem Koszałką z Wydziału TI. Na zdjęciu razem z Piotrem Skibą przedstawicielem wykonawcy omawiane jest umiejscowienie sceny.

ujeździec (2).jpeg
Nowoczesna i największa w gminie świetlica w Ujeźdźcu Małym.

ujeździec (3).jpeg
Przy świetlicy powstała wiata. Na zdjęciu widoczny również kominek grillowy.

Trwa Modernizacja Kaplicy w Szczytkowicach

Trwają prace związane z modernizacją kaplicy w Szczytkowicach. Na wniosek mieszkańców, burmistrz Marek Długozima podjął decyzję o jej remoncie, w ramach którego wymieniona została instalacja elektryczna, oraz akcesoria takie jak kinkiety i lampy oświetleniowe. Został również zamontowany podwieszany sufit, oraz wykonywano gruntowne malowanie pomieszczenia kaplicy.

Prace prowadzi trzebnicki przedsiębiorca Kazimierz Zając przy współpracy podwykonawcy elektryki Ryszarda Skowrona. Warto zauważyć, że w tym roku z części zakrystii wspomnianej kaplicy, wydzielona została przestrzeń służąca do stworzenia kuchni na potrzeby świetlicy, która również została zmodernizowana ze środków gminnych. W bliskim sąsiedztwie wyremontowanych obiektów znajduje się również boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw oddane do użytku także w tym roku.

kapilica (1).jpeg
Burmistrz Marek Długozima wizytuje remontowaną kaplice w Szczytkowicach. Na zdjęciu z pracownikiem wydziału TI Stanisławem Koszałką.

kapilica (2).jpeg
Wraz z wykonawcami Kazimierzem Zającem oraz Ryszardem Skowronem.