• EN
  • DE

Otwarcie palcu zabaw w Skarszynie

Sobota 25 października dla mieszkańców Skarszyna była dniem wyjątkowym - otwarto i poświęcono trzy kluczowe dla rozwoju miejscowości lokalizacje. Ogrodzenie pod krzyżem w Skarszynie, plac zabaw znajdujący się w bliskim sąsiedztwie bloków, gdzie mieszka najwięcej dzieci oraz ziemię pod nowy, mniejszy plac zabaw, a także miejsce ze sceną, gdzie odbywają się lokalne imprezy.

Uroczystość rozpoczęła się pod krzyżem, gdzie z pieniędzy sołeckich powstało ogrodzenie. - Brakowało nam tego, teraz krzyż odpowiednio się prezentuje, miejsce nabrało powagi. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym za przeprowadzone prace - mówił sołtys Skarszyna Kamil Ankier. Warto nadmienić, że ogrodzenie w całości zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego. Uroczystości uświetnił występ zespołu parafialnego Mozaika.

IMG_0874.jpegIMG_0869.jpeg

Później uroczystości przeniosły się na duży plac zabaw w Skarszynie. Burmistrz Marek Długozima podziękował za lata pracy na rzecz rozwoju Skarszyna oraz ościennych miejscowości Janowi Janusiewiczowi, który przez dwie kadencje był Radnym Rady Miejskiej. – Bez zaangażowania takich ludzi jak Jan, nie było by tego wszystkiego co tutaj widzimy, to ludzie tacy jak on, oddani sprawie, dbają o to by mieszkańcom ich miejscowości żyło się lepiej. I co prawda pan Jan Janusiewicz żegna się z funkcją radnego, ale wierzę, ze znajdą się jego godni następcy. Są tutaj Andrzej Koziara i Renata Bisikiewicz sołtysi z Głuchowa Górnego i Taczowa Wielkiego, którzy swoim działaniem pokazują, jak bardzo zależy im na lokalnych społecznościach – powiedział burmistrz i dodał – otwieramy kolejny plac zabaw. Miejsce, w którym dzieci spełniają swoje marzenia, w którym zawiązują się nowe przyjaźnie. To miejsce ma integrować, tworząc nowe pokolenia zadowolonych mieszkańców Gminy Trzebnica.

IMG_0913.jpeg

- Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie tego terenu wokół placu zabaw, a panu burmistrzowi złożyć szczególne podziękowanie za to, co do tej pory w naszej miejscowości zrobił. Za ten plac zabaw za moimi plecami, za zaangażowanie w działanie naszego klubu sportowego, za poprawę infrastruktury na boisku. Dzięki wsparciu burmistrza mamy jeden z ładniejszych obiektów w gminie! Nie można też zapominać o kanalizacji, o oczyszczalni ścieków, jednej z droższych inwestycji jakie przeprowadzono w sołectwach Gminy Trzebnica – powiedział sołtys i dodał. – Mamy jeszcze marzenia, o których spełnienie będę zabiegał u pana burmistrza, jak nowoczesna świetlica, bo obecny obiekt choć spełnia nasze potrzeby jest jedynie przez nas wynajmowany. A w sąsiedztwie trawiastego boiska marzy nam się również boisko wielofunkcyjne, tak by w pełni rozwijać sportowe pasje naszych młodych sportowców, którzy dumnie reprezentują barwy Sparty Skarszyn i Gminy Trzebnica.

IMG_0939.jpegIMG_0901.jpeg

Uroczystego poświęcenia placu zabaw dokonał ksiądz proboszcz parafii w Boleścinie Leszek Urban. Następnie głos zabrali mieszkańcy, których przedstawicielka wręczyła burmistrzowi kwiaty dziękowała – Dziś nasze dzieci mają się gdzie bawić, mamy również na świetlicy sprzęt komputerowy zakupiony przez Gminę, będziemy mieć drugi plac zabaw, wszystko to sprawia, że czujemy rękę dobrego gospodarza – mówiła mieszkanka Małgorzata Skóra.

IMG_0920.jpegIMG_0926.jpeg

Myślę, że takie place zabaw to jest coś wspaniałego dla dzieci mieszkających w danych miejscowościach. Mają miejsce gdzie mogą się bezpiecznie bawić, gdzie pod okiem rodziców mogą szaleć, a sami rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy i również miło spędzać czas w pięknym otoczeniu integrując się z innymi rodzicami. Tworzą się w ten sposób takie małe miejsca spotkań, a gdy dodamy do tego świetlice, to mamy wszelkie instrumenty do tego, by mieszkańcy podejmowali inicjatywy, takie jak nasz zespół parafialny czy nawet organizowali imprezy, dzięki którym zżywamy się ze sobą – powiedział Jan Janusiewicz Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy i dodał – trzeba oddać słowa wdzięczności burmistrzowi Markowi Długozimie, który widzi wagę takich miejsc, zapewnia odpowiednie środki na powstawanie kolejnych, ta cała infrastruktura przyniesie długofalowe korzyści dla rozwoju całej Gminy Trzebnica – zakończył.

IMG_0965.jpegIMG_0976.jpeg

Wśród zaproszonych gości był również Andrzej Koziara, sołtys Głuchowa Górnego – Takie place zabaw, boiska, świetlice to wspaniałe miejsca, w których budujemy swoją sołecką samoświadomość. Tworzymy w nich jedność, a z tej jedności rodzą się wspaniałe rzeczy, takie jak nasze koło gospodyń wiejskich, klub szachowy czy zajęcia ZUMBy organizowane w Skarszynie. Sam jestem po rozmowach z panią dyrektor TCKiS Agnieszką Pawlaczek w sprawie organizowania takich zajęć u nas w Głuchowie Górnym.  Staram się również o powstanie u nas skateparku, tak by młodsi mieszkańcy mieli również miejsce dla szalonej, ale bezpiecznej zabawy. A skoro jesteśmy dziś w Skarszynie to mogę obiecać, że w najbliższym czasie będę wspierał również pomysł budowy nowej świetlicy i boiska wielofunkcyjnego w tej miejscowości, tak by w obok obecnego boiska trawiastego mógł powstać kompleks rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców, także z okolicznych wiosek.  To wszystko spaja społeczność, a kolejne inwestycje są jak kolejne cegiełki w budowie zjednoczonych w dumie ze swej Gminy mieszkańców.

IMG_0878.jpeg

IMG_0953.jpeg

Budowa placu zabaw w Skarszynie została wykonana dzięki realizacji operacji pt.: "Budowa placów zabaw w Skarszynie, Marcinowie, Świątnikach w Gminie Trzebnica" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

stopka ue.jpeg