Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ulicami miasta ze Świętymi

Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi odbyły się pod hasłem „Ze świętymi na drodze wiary” i były dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II. Dla trzebniczan ważnym punktem świętowania była pielgrzymka do grobu Świętej.

 

2.jpeg
 Na trzebnickim Rynku pątników przywiatali: burmistrz Marek Długozima i JE. ks. bp. Andrzej Siemieniewski.
 
16 października burmistrz Marek Długozima witając pątników na trzebnickim Rynku zaznaczył: - Dzisiejszego pielgrzymkowego szlaku nie odliczamy w setkach kilometrów. Miarą tej pątniczej drogi jest siła naszych uczuć i naszego przywiązania wobec Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego – Świętej, którą od wieków czuwa nad naszym miastem – nad Trzebnicą. Dodał również, że od wielu lat, w miesiącu październiku, trzebniczanie goszczą pielgrzymów z całego kraju, a szczególnie tych, którzy przybywają z Archidiecezji Wrocławskiej. - Otwieramy dla nich nasze domy i nasze serca. Cztery lata temu do tradycji pielgrzymowania do grobu Świętej – my współcześnie żyjący trzebniczanie dopisaliśmy piękny kontekst. Zainicjowaliśmy Pielgrzymkę trzebniczan do groby naszej Patronki – mówił gospodarz miasta.

1.jpeg
Akt Zawierzenia miasta św. Jadwidze Śląskiej odczytali (od prawej) burmistrz Marek Długozima, Ewelina Trela z parafii św. Jadwigi i św. Bartłomieja, Jadwiga Janiszewska – zastępca burmistrza Gminy Trzebnica, Czcigodna Siostra Agata – Przedstawicielka Sióstr Boromeuszek, Marcin Tas i Aleksandra Niebudek z Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, Marek Paszkot – sołtys Nowego Dworu, Mateusz Stanisz – przewodniczący Rady Miasta, ks. proboszcz Jerzy Olszówka SDS.

4.jpeg

3.jpeg


Trzebniczanie swoje pielgrzymowanie rozpoczęli spod Ratusza, gdzie oprócz burmistrza przywitał ich ks. Bogdan Giemza i bp. Andrzej Siemieniewski, który zachęcił do dziękczynienia za św. Jadwigę, ale i za kanonizację Jana Pawła II – w dniu kolejnej rocznicy jego wyboru na Stolicę Apostolską. W bazylice pątników przywitał ks. Jerzy Olszówka. Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosił o. Kazimierz Lubowicki OMI. Mówił m.in. o roli kobiecości we współczesnym świecie: „Całe jej życie (św. Jadwigi) wołało: warto i cudownie jest być kobietą”. Ważnym punktem Mszy św. było po raz kolejny już powierzenia miasta i mieszkańców św. Jadwidze poprzez odczytanie specjalnego Aktu Zawierzania przez przedstawicieli władzy, duchowieństwo i mieszkańców miasta.

5.jpeg
 Pątników u progu Bazyliki św. Jadwigi witał ks. proboszcz Jerzy Olszówka SDS.


Tegoroczne uroczystości odpustowe trwały od 16 do 19 października. Przez kilka dni Sankturaium św. Jadwigi Śląskiej nawiedzali pielgrzymi z całej Polski, a szczególnie z archidiecezji wrocławskiej. Największa grupa dotarła w sobotę 18 października wraz z Pieszą Pielgrzymką Wrocławską, w której udział biorą licznie trzebniczanie. Mszy św. przewodniczył wówczas JE. Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski. Natomiast w niedzielę 19 października podczas głównych uroczystości na placu pielgrzymkowym przy Bazylice zgromadziły się tłumy gości. Msza św. pod przewodnictwem abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, była zwieńczeniem uroczystości. Słowa powitania do uczestników odpustowej Eucharystii skierował abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas oraz gospodarz miasta burmistrz Marek Długozima. Mszę św. oprócz abp. Mokrzyckiego odprawili, metropolita wrocławski, abp Józef Kupny, abp Marian Gołębiewski, metropolita senior wrocławski oraz biskup pomocniczy archidiecezji Andrzej Siemieniewski. Abp M. Mokrzycki w kazaniu nawiązał m.in. do tego, sprawowana Eucharystia była jednocześnie dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II. Przyznał, że św. Jadwiga stała się szczególną patronką papieża.

6.jpeg
Podczas niedzielnej Mszy św., która była zwieńczeniem uroczystości jadwiżańskich burmistrz Marek Długozima w imieniu całej wspólnoty samorządowej przywitał bp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego.

7.jpeg
 W procesi z darami jako przedstawiciele trzebnickich rodzin pięknie wypieczony chleb przyniosła rodzina Gładyszów.
---
30 czerwca 2009 roku, że z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, Rada Miejska podjęła specjalną uchwałę ustanawiającą św. Jadwigę Śląską patronką Trzebnicy. Prośbę tę zatwierdził Metropolita Wrocławski - Arcybiskup Marian Gołębiewski oraz Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów. Decyzję ogłosił Arcybiskup Marian Gołębiewski podczas uroczystej Mszy, która odbyła się w trzebnickiej Bazylice w październiku 2010 roku w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców oraz zaproszonych gości. Jak niejednokrotnie podkreślał burmistrz Marek Długozima: Ustanowienie św. Jadwigi Śląskiej Patronką Trzebnicy jest oddaniem należytego hołdu najbardziej zasłużonej mieszkance naszego miasta oraz wyrazem wdzięczności za dotychczasowy patronat nad Trzebnicą. Jest również znakomitym przyczynkiem do pogłębienia tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty samorządowej. Coroczne odczytanie Aktu Zawierzenia Miasta św. Jadwidze Śląskiej jest potwierdzeniem tej przynależności.