Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Nowe miejsca pracy. Wiosną ruszy budowa pierwszej fabryki w Gminnej Strefie Ekonomicznej!

Burmistrz Marek Długozima spotkał się z właścicielem firmy Perfand Andrzejem Trawińskim - właścicielem gruntu inwestycyjnego pod budowę przyszłej fabryki przy trzebnickiej obwodnicy. Spotkanie odbyło się na terenie inwestycji i dotyczyło szczegółowych ustaleń co do przebiegu drogi dojazdowej, którą do wspomnianej fabryki wybuduje Gmina Trzebnica wspólnie z inwestorem. Jak zapowiedział właściciel firmy Perfand – gdy wszystko będzie już przygotowane zgodnie z ustaleniami, wiosną przyszłego roku rozpoczyna budowę zakładu.

Przypomnijmy, że inwestor, po zakupieniu gruntu od Gminy Trzebnica, napotkał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad problemy proceduralne związane z uzyskaniem pozwolenia na włączenie wyjazdu i wjazdu do drogi krajowej nr 5. Gąszcz przeszkód proceduralnych i administracyjnych sprawił, że realizacja inwestycji musiała przesunąć się w czasie. Na szczęście po wybudowaniu drogi ekspresowej S-5, łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na wspomniany wjazd do trzebnickiej obwodnicy. Jednak nie czekając na kolejne proceduralne rozstrzygnięcia, burmistrz Marek Długozima – podjął decyzję o wybudowaniu drogi gminnej, która już teraz pozwoli na bezproblemowe dotarcie na teren inwestycji, a po wybudowaniu fabryki – umożliwi do niej odpowiedni dojazd.

Uważam, że nie może być tak, że jedna instytucja blokuje rozwój gminy i powstanie nowych miejsc pracy tylko dlatego, że nie chce zgodzić się na podłączenie wjazdu do drogi krajowej – komentuje burmistrz i dodaje – dlatego zdecydowałem, że wspólnie wybudujemy drogę, co jest częstą praktyką samorządów, którym zależy na rozwoju i pozyskiwaniu kolejnych inwestorów dających mieszkańcom pracę. Dwa lata temu – gdy okazało się, że pojawiają się problemy na linii GDDKIA – inwestor – szybko zareagowałem, by znaleźć alternatywne rozwiązanie tego problemu. Dlatego zleciłem opracowanie projektu drogi wewnętrznej, która obecnie wchodzi w fazę realizacji, z czego ogromnie się cieszę, bo w tworzonej przez nas gminnej strefie inwestycyjnej już w nowym roku powstanie pierwsza fabryka.

Droga będzie poprowadzona ul. Cichą od samego jej początku, czyli skrzyżowania z ul. Prusicką. Warto dodać, że przy okazji remontu tej drogi oraz dobudowania jej dalszego przebiegu, powstaną nowe miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie znajdującego się obok cmentarza oraz położona zostanie zupełnie nowa nawierzchnia.

Jak zapewnił Andrzej Trawiński - właściciel firmy Perfand, zanim powstanie droga dojazdowa, równolegle rozpoczną się prace kanalizacyjne i elektryczne, a wiosną, gdy tylko puszczą mrozy, rozpocznie się już budowa. Docelowo fabryka ma zatrudniać 800 osób. Wcześniej na działce został też postawiony transformator dostarczający prąd przyszłej fabryce.

IMG_9176_1.jpeg
Od prawej – Andrzej Trawiński – właściciel firmy Perfand, burmistrz Marek Długozima i sekretarz gminy Daniel Buczak. W tle – działka pod budowę fabryki oraz tereny inwestycyjne Gminne Strefy Ekonomicznej.

IMG_9188.jpeg
Spotkanie robocze w terenie w sprawie wspólnej budowy drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego. Z prawej – Stanisław Kędziora – trzebnicki przedsiębiorca – właściciel zakładu wulkanizacyjnego, która użycza część swojego terenu pod budowę wspomnianej drogi

IMG_9204.jpeg
Wspólna budowa drogi dojazdowej przyspieszy proces rozpoczęcia budowy fabryki, wstrzymywany i opóźniany przez zawiłe procedury uzyskiwania zgody na włączenie wyjazdu z fabryki do drogi krajowej nr 5.

mapa Perfand.jpeg