Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Trzebnica dawniej i dziś według młodzieży

Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe w Trzebnicy przy wsparciu Burmistrza Marka Długozimy realizacje projekt E-Akademia Przyszłości. Czynny udział w przedsięwzięciu biorą klasy pierwsze gimnazjum. Projekt ma na celu rozwój zdolności oraz osobowości uczniów, a jednocześnie przygotowanie młodzieży do uczenia się oraz funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Lokalne zespoły projektowe realizują w tym roku szkolnym dwa projekty edukacyjne o tematyce ściśle związanej z naszym miastem: Trzebnica miastem zdrojowym – reaktywacja? oraz Trzebnicki homo-erectus odkrywany na nowo. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o regionie czytają książki, analizują mapy dawnej Trzebnicy, przeglądają przedwojenne zdjęcia, spotykają się z ważnymi osobami związanymi z historią miasta.
W lutym na ulicach Trzebnicy pojawili się uczniowie zadając przechodniom pytania związane z cennym odkryciem archeologicznym, którego tu dokonano. Chodziło oczywiście o znalezione miejsca pobytu homo-erectusa, na terenie gdzie dziś wznosi się Winna Góra. Uczniów interesowało, jaką wiedzą dotyczącą tego wydarzenie, dysponują mieszkańcy Trzebnicy i czy uważają, że odkrycie to przyniosło miastu popularność. Okazało się, że zaledwie około połowy pytanych mieszkańców Trzebnicy wiedziało, co oznacza termin homo-erectus. Tyle samo osób potrafiłoby wskazać miejsce wykopalisk archeologicznych, oraz wiedziało kto i kiedy dokonał tego interesującego odkrycia. Wszyscy ankietowani zgodnie przyznawali jednak, że takie wydarzenie powinno przynieść miastu rozgłos.

Młodzież uczestniczyła w dwóch spotkaniach (12. i 13. kwietnia), które miały formę warsztatów. Uczniowie rozmawiali ze specjalnie zaproszonymi gośćmi o najstarszych śladach człowieka na ziemiach polskich zlokalizowanych w Trzebnicy oraz o trzebnickim zdrojowisku. Spotkania odbyły się w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Dodatkowo grupa młodzieży, realizująca projekt o homo-erectusie została oprowadzona po trzebnickim stanowisku archeologicznym, gdzie prof. Jan Michał Burdukiewicz opowiadał o pracach przy wykopaliskach. Młodzież czynnie uczestniczyła w wizji terenowej, zadając bardzo wnikliwe pytania z zakresu pierwszych śladów człowieka na ziemiach polskich, które znajdują się właśnie przy „Kociej” Górze. Natomiast spotkanie z prof. Jerzym Bogdanem Kosem obfitowało w szereg pytań o działalność byłego uzdrowiska. Młodzież włączyła się organizację, zebranie niezbędnych materiałów, przygotowanie prezentacji oraz bardzo aktywne uczestnictwo w spotkaniach. Teraz uczniowie są zobligowani do sporządzenia raportów podsumowujących całą dotychczasową pracę nad projektami. Życzymy powodzenia.

IMG_3501.jpeg
Uczniowie pierwszych klas gimnazjum zebrani na sali w Urzędzie Miejskim.

IMG_3521.jpeg
Prof. Jan Michał Burdukiewicz podczas prezentacji na temat homo-erectusa.

IMG_3536.jpeg
Młodzież dziękuje prof. Janowi Michałowi Burdukiewiczowi za poprowadzenie prelekcji, a także Burmistrzowi Gminy Trzebnica - Markowi Długozimie za pomoc w organizacji spotkań i zaproszenie honorowych gości.

IMG_3561.jpeg
Uczniowie wraz z profesorem udali się w teren , gdzie odbył się dalszy ciąg prelekcji.

IMG_3571.jpeg

IMG_3604.jpeg
Profesor chętnie udzielał odpowiedzi na liczne pytania młodzieży, pokazując stanowisko archeologiczne, gdzie znaleziono najstarsze ślady człowieka pierwotnego w Polsce.

Obraz 033.jpeg
Burmistrz wraz z prof. Jerzym Bogdanem Kosem wysłuchali prezentacji przygotowanej przez członków projektu.

Obraz 061.jpeg
Uczniowie składali podziękowania na ręce profesora Kosa wręczając upominek. Profesor przekazał młodzieży kilka egzemplarzy swoich książek na potrzeby biblioteki szkolnej.

Obraz 076.jpeg
Profesor został poproszony o wpisanie dedykacji na pamiątkę spotkania.