Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ważny testament. 75-Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego ''Niedźwiadka'' odbyła się uroczystość upamiętniająca 75-rocznice powstania Polskiego Państwa Podziemnego. – Patron szkoły - jeden z przywódców stojący na czele Polskiego Państwa Podziemnego, nasza troska o tradycję i pamięć przeszłości, które kultywujemy w Gminie Trzebnica, zadecydowały o tym, że jako jedni z nielicznych w rejonie zdecydowaliśmy się obchodzić te uroczystości – mówi burmistrz Marek Długozima.

Na zaproszenie burmistrza oraz dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyny Kanteckiej przybyło wielu gości, w tym ostatni świadkowie tamtych wydarzeń i uczestnicy heroicznej walki o wolną Polskę, którzy mieszkają w Gminie Trzebnica – prezes trzebnickiego obwodu ŚZŻAK kpt. Adam Kempa, prezes zarządu trzebnickiego koła sybiraków Lucjan Tać oraz por. Wojska Polskiego Adam Broniecki.

- Gdy tylko otrzymałem pismo od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego, zachęcające do zorganizowania tych uroczystości, od razu podszedłem do tego pomysłu entuzjastycznie. Wierzę, że ważne jest, by wśród najmłodszych krzewić pamięć o bohaterach tamtych dni – mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje: – Nie wyobrażałem sobie również lepszego miejsca na zorganizowania tych uroczystości jak Szkoła Podstawowa nr 2 nosząca imię jednego z przywódców stojących na czele Polskiego Państwa Podziemnego – gen. Leopolda Okulickiego pseudonim „Niedźwiadek”. Stąd moja propozycja, na którą pozytywnie odpowiedziała dyr. Grażyna Kantecka.

Piękny program sobotnich uroczystości, które przygotowały panie Krystyna Janowska, Bożena Sadownik i opiekująca się szkolnym chórem Halina Bolisęga, rozpoczął się od wysłuchania hymnu Polskiego Państwa Podziemnego. Ze słowem wstępu do zebranych zwróciła się dyr. Grażyna Kantecka oraz Krystyna Janowska. Częścią programu była m.in. improwizowana konferencja prasowa. Uczniowie wcielili się w rolę dziennikarzy i ekspertów opowiadających o funkcjonowaniu Polskiego Państwa Podziemnego. W trakcie występu można było dowiedzieć się wielu ciekawostek, w tym między innymi tego, jak przebiegała nauka w ukryciu i ilu studentów osiągnęło wykształcenie wyższe. W kolejnym punkcie programu miała miejsce prezentacja ukazująca dowódców Armii Krajowej. A jednym z ważniejszych elementów całej uroczystości było wystąpienie świadka historii kpt. Adamy Kempy, który podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami. Tuż po jego wystąpieniu głos zabrał burmistrz Marek Długozima. Podziękował swojemu przedmówcy, a w ramach wdzięczności za zasługi na rzecz walki o wolność wręczył kpt. Kempie symboliczną kotwicę - znak Polski Walczącej.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu Polskiego Państwa Podziemnego. Oraz zapaleniem znicza pod portretem patrona szkoły.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. Uchwalone zostało 11 września 1998 r. przez Sejm RP. Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr, a następnie sformowanie jednostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia przeciw okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

Treść przemówienia okolicznościowego burmistrza Marka Długozimy

Szanowni Zebrani!

              Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, wychowuje pokolenia bez powiązań historycznych, podcina korzenie własnego istnienia – nauczał nas wybitny rodak – św. Jan Paweł II.
               Dzisiaj po raz kolejny możemy przekonać się o tym, że pełną świadomość tego faktu ma dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy, czego dowodem jest konsekwentna realizacja programu wychowawczego placówki – opartego m. in. na priorytecie patriotycznego wychowania młodego pokolenia.
Jestem zbudowany poruszającym wszystkie struny serca hołdem oddanym bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego, wśród których bardzo ważną rolę odegrał też Patron tej szkoły. Chylę czoła także przed obecnym wśród nas żołnierzem heroicznej Armii Krajowej – kapitanem Adamem Kempą, świadkiem historii naszej Ojczyzny sprzed 75 lat.
                  Z całego serca dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz uczniom szkoły za piękne przygotowaną uroczystość i życzę kolejnych sukcesów dydaktyczno-wychowawczych.

Foto:

IMG_8245.jpeg Uczniowie w pięknie przygotowanym programie artystycznym.

IMG_8251.jpeg Dyr. Grażyna Kantecka dziękowała przybyłym gościom za obecność.

IMG_8306.jpeg Kapitan Adam Kempa odznaczony przez burmistrza Marka Długozimę kotwicą - znakiem Polski Walczącej.

IMG_8265.jpeg

IMG_8268.jpeg Krystyna Janowska była jedną z trzech nauczycielek, które czuwały nad programem artystycznym tego dnia.

IMG_8275.jpeg

IMG_8284.jpegNa uroczystość zostali zaproszenie trzebniczanie - uczestnicy heroicznej walki o wolną Polskę.