Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8:00 do 15:00.

  • EN
  • DE

Spółka zarządzająca basenem powołana!

W dniu 08.04.2011 r. miała miejsce historyczna chwila – powołano spółkę zarządzającą Trzebnickim Parkiem Wodnym „Zdrój”.

Oficjalne podpisanie aktu notarialnego w tej sprawie miało miejsce w trzebnickiej kancelarii notarialnej. Jak powiedział burmistrz Marek Długozima, podpisanie tego dokumentu daje zielone światło w powołaniu prezesa oraz zarządu nowej spółki ze 100% udziałem gminy. Jej zadaniem będzie sprawne zarządzanie największą gminną inwestycją – będącym na ukończeniu kompleksem basenowym przy ulicy Leśnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i treścią podpisanego przez burmistrza aktu założycielskiego Spółki, kompetencje Zgromadzenia Wspólników jako najwyższego organu w spółce pełnić będzie Burmistrz Gminy Trzebnica. Do uprawnień burmistrza należeć będzie m.in. powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki spośród osób mających uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek gminnych. Z kolei nowo powołana Rada Nadzorcza, w drodze konkursu wybierze Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, którzy kierować będą bieżącą działalnością spółki.

IMG_3351_2.jpeg
Podpisanie aktu notarialnego przez burmistrza Marka Długozimę w obecności notariusza – Doroty Belki z Trzebnicy.