• EN
  • DE

Ulica Teatralna wyremontowana

Zakończył się remont ulicy Teatralnej, jest ona już w pełni przejezdna. Prace prowadziła firma Gembiak-Mikstacki Sp.j. W skład prac wchodziły między innymi roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane takie jak: zerwanie starej nawierzchni drogowej i chodników, wymiana sieci wodociągowej wraz z przykanalikami, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej, wymiana słupów oświetleniowych oraz montaż energooszczędnego oświetlenia.

Remont był prowadzony w dwóch etapach. W etapie pierwszym remontowany był odcinek od ul. Polnej do ul. Wojska Polskiego, a w etapie drugim przebudowa była prowadzona od ul. Wojska Polskiego do ul. Prusickiej.

- Po raz kolejny przeprowadziliśmy kompleksową modernizację ulicy, czyli nie tylko wymieniliśmy nawierzchnię drogi i chodników, ale również zmodernizowaliśmy sieć wodno-kanalizacyjną oraz zamontowaliśmy nowe oświetlenie. Zyskaliśmy następną, całościowo odremontowaną ulicę, która z pewnością zmieni na lepsze oblicze tego fragmentu miasta – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Ważną informacją jest, że po remoncie ulica Teatralna, stała się jednokierunkowa – pojedziemy nią od ul. Prusickiej do ul. Polnej.

1.jpeg
Ul. Teatralna od ul. Wojska Polskiego do ul. Polnej.

2.jpeg
Ul. Teatralna od ul. Wojska Polskiego do ul. Prusickiej.