• EN
  • DE

Remont drogi w Kuźniczysku

Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi gminnej pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem oraz dróg do niej stycznych. Prace prowadzi firma Heilit Woerner z Wrocławia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w wysokości 665.174,08 zł. Warto przypomnieć, że w Kuźniczysku powstaną również chodniki zwiększające bezpieczeństwo dzieci przemieszczających się pomiędzy budynkami szkoły podstawowej.

W skład prowadzonych prac wchodzi między innymi wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych takich jak - odtworzenia rowów, przepustu pod koroną drogi, nawierzchni jezdni, mijanek i zjazdów, poboczy z kamienia łamanego; umocnienia skarp i dna rowu, robót wykończeniowych. Co warte podkreślenia, materiał ziemny uzyskany z korytowania, zostanie wykorzystany na potrzeby wioski, między innymi przy budowie miejsc parkingowych.

- Od trzydziestu lat czekałam na tą drogę. Myślałam, że już nie będzie mi dane chodzić tu bez mieszania tego błota, które powstaje po każdych opadach – mówi ucieszona mieszkanka remontowanego odcinka drogi – dziękuje, że pan Burmistrz zauważył nasz problem pośród spraw tych wszystkich 41 sołectw Gminy.

- Te drogi będą dla nas wielkim ułatwieniem – mówi Krzysztof Lewczak, wieloletni mieszkaniec Kuźniczyska – nie tylko dla mieszkańców, ale także dla służb takich jak straż czy pogotowie, przez co nasza wioska stanie się bezpieczniejsza – zakończył.

Remont wspomnianych dróg, budowa chodnika na głównej drodze, oraz montaż progów zwalniających, to wspólne elementy poprawiające komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, zarówno tych mieszkających w Kuźniczysku, jak i tych pochodzących z Pęciszowa.

IMG_7049.jpeg
Burmistrz Marek Długozima, Naczelnik Wydziału TI Zbigniew Zarzeczny, Ryszard Siwik pracownik wydziału TI oraz mieszkanka remontowanej ulicy.

IMG_7044.jpeg
Remontowana droga.