Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Dotacja na remont Kościoła w Głuchowie Górnym

Burmistrz Marek Długozima podpisał kolejną umowę chroniącą zabytki Gminy Trzebnica. Tym razem wsparty został remont wieży kościelnej i konserwacje elementów drewnianych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Głuchowie Górnym. Umowa została zawarta z Proboszczem Parafii w Boleścinie, do której należy wspomniany obiekt – ks. Leszkiem Urbanem, w obecności sołtysa miejscowości Andrzeja Koziary.

 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany został przez ewangelików w 1853 roku i jest trzecią z istniejących na przestrzeni wieków we wsi świątyń murowanych, poprzednie były drewniane lub o konstrukcji szachulcowej. Jego skromne wnętrze jest typowe dla świątyń ewangelickich. Wewnątrz znaleźć można tablicę upamiętniającą Albrechta von Kessela, niemieckiego antyfaszysty, dyplomaty urodzonego w Głuchowie Górnym, którego działania w czasie II wojny światowej, były troską o wizerunek Niemiec. Kessel był współtwórcą idei niemieckiego otwarcia na wschód.

 - Dla nas to symbol Głuchowa, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego to centralny punkt naszej miejscowości, ale też historia naszego powstania, to wokół niego rozbudowywało się nasze sołectwo – powiedział Andrzej Koziara i dodał – burmistrz to wszystko rozumie, wspierając remont, wspiera też naszą lokalną społeczność. Wszyscy jesteśmy mu za to wdzięczni, bo bez pamięci o historii, nie można budować przyszłości.

IMG_4905.jpeg
Podpisanie umowy. Od lewej: Sołtys Andrzej Koziara, ks. Leszk Urban, Burmistrz Marek Długozima, Barbara Krokowska Skarbnik Gminy Trzebnica.

GluchowDSC_3255.jpeg
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Głuchowie Górnym