Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Gmina Trzebnica wspiera czynną resocjalizację więźniów

W środę 27 sierpnia Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej we Wrocławiu płk Ryszardem Godylą. Na jej mocy, więźniowie odbywający karę w zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, będą nieodpłatnie wykonywać prace zlecone im przez Gminę Trzebnica. Warto dodać, że taka forma odpracowania przez skazanych swojej kary znacznie pomaga w resocjalizacji, a taki model funkcjonowania więźniów w społeczeństwie od wielu lat z powodzeniem sprawdza się w krajach europejskich. W naszym kraju w dalszym ciągu jeszcze niewiele gmin decyduje się na tego typu współpracę.

Umowa ta jest kolejnym elementem wspólnych prób rozwiązania problemu współczesnego więziennictwa przez Gminę Trzebnica oraz organy nadzoru. Wcześniej, 21 maja br., na zaproszenie Burmistrza Marka Długozimy oraz Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu funkcjonariusze Dolnośląskiej Służby Więziennej wzięli udział w konferencji dotyczącej wykonywania kary ograniczenia wolności i roli samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. W trzebnickim urzędzie miejskim uczestnicy konferencji dyskutowali o polityce karnej państwa. Spotkanie, połączone z prezentacjami multimedialnymi, odbyło się z inicjatywy Grzegorza Miśty – Zastępcy Kuratora Okręgowego i miało na celu podjęcie debaty oraz wskazanie możliwości stosowania alternatywnych środków karnych względem kary pozbawienia wolności, które mogą przynieść wymierne korzyści w lokalnej społeczności. Dzięki temu skazani, którzy zawinili na swoim terenie, mogą w pewien sposób swoje przewinienia „odpracować”.

- Ta umowa pokazuje, że wychodzimy naprzeciw nowoczesnemu podejściu do tematu odbywania kary pozbawienia wolności. Już podczas zorganizowanej przez nas majowej konferencji daliśmy jasno do zrozumienia, że chcemy umożliwić prace skazanym wspomagając tym samych ich resocjalizację – powiedział Burmistrz Marek Długozima – uważam, ze każdy zasługuje na szansę odpracowania swoich złych uczynków. Taka forma readaptacji więźniów jest również burzeniem negatywnego stereotypu, który powoduje, że wszyscy więźniowie postrzegani są jako groźni przestępcy, którzy nie mają już żadnych szans w powrocie do społeczeństwa. Często jednak zapomina się o tych, którzy osadzeni zostali w zakładzie karnym, ponieważ np. splot skomplikowanych życiowych wydarzeń pokrzyżował ich normalne funkcjonowanie. My chcemy dać szansę powrotu do społeczeństwa każdemu, kto w ocenie ekspertów ze służby więziennej rokuje takie nadzieje przydziela do takiej formy ograniczenia wolności – zakończył burmistrz.

Warto dodać, że już teraz Gminna Spółka Komunalna ERGO skutecznie realizuje współpracę z zespołami kuratorskiej służby sądowej oraz przyjmuje do pomocy przy pracy osoby z wyrokiem ograniczenia wolności.

Jak czytamy w umowie: „Strony niniejszego porozumienia wyrażają wolę współpracy w podejmowaniu i realizowaniu działań w zakresie uspołecznienia wykonywania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji skazanych”

Cieszę się, że Gmina Trzebnica rozumie jak ważna w procesie resocjalizacji jest praca i jako jedna z pierwszych gmin w naszym regionie podjęła z nami współpracę, która mam nadzieję będzie bardzo owocna dla obydwu stron – powiedział płk Ryszard Godyla.

Pierwszym zadaniem, jakie otrzymają więźniowie w ramach zawartej umowy, będzie przygotowanie gminnego terenu pod budowę parku dla psów, który powstać ma w bliskim sąsiedztwie stawów trzebnickich.

źródło nie nasze.jpeg
Burmistrz Marek Długozima podpisuje umowę z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej we Wrocławiu płk  Ryszardem Godylą

IMG_6751.jpeg
21 maja br., na zaproszenie Burmistrza Marka Długozimy oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu funkcjonariusze Dolnośląskiej Służby Więziennej wzięli udział w konferencji dotyczącej wykonywania kary ograniczenia wolności i roli samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

IMG_4493.jpeg
Pierwszym zadaniem jakie otrzymają więźniowie w ramach zawartej umowy, będzie przygotowanie gminnego terenu pod budowę parku dla psów, który powstać ma w bliskim sąsiedztwie stawów trzebnickich.