#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

XI Edycja Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

„Ośmiu Wspaniałych” to konkurs mający swoją długoletnią tradycję. Mogą się do niego zgłaszać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Trzebnica. Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, która działając na rzecz grupy rówieśniczej, klasy, szkoły bądź środowiska lokalnego buduje lepszy, bardziej humanitarny świat: „Świat na Tak”.

Kapituła zwracała uwagę na pomoc potrzebującym, działania kandydatów na rzecz społeczeństwa i środowiska, zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, a także postawę, zachowanie i stosunek do ludzi i życia. Aby zostać wpisanym w Poczet Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica kandydaci musieli przejść przez szkolny i miejsko-gminny etap konkursu, gdzie prezentowali swoje sylwetki, osiągnięcia i podejmowane działania.

W czwartek, 31. marca w sali kinowej Trzebnickiego Ośrodka Kultury odbyło się rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, na której wszystkich zebranych śpiewem powitał chór ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy pod kierownictwem Haliny Bolisęgi. Dyplomy za uczestnictwo w konkursie i odznaki wręczali Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima oraz Dyrektorzy Szkół, natomiast rodzice otrzymali z rąk burmistrza listy gratulacyjne z wyrazami uznania. Na scenie zasiadła ósemka uczniów, która otrzymała medale oraz dyplomy świadczące o wpisaniu w Poczet Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, a sylwetki laureatów przedstawiali nauczyciele.

Burmistrz, podsumowując tegoroczną salę konkursu, podziękował na początku głównym inicjatorom konkursu – zastępcy burmistrza – Jadwidze Janiszewskiej oraz dyrektorowi Zespołu Administracyjnemu Placówek Oświatowych – Jerzemu Treli. Wyraził również zadowolenie, że trzebnicka gmina jako jedyna w powiecie włączyła się w ogólnopolską edycję konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Na koniec zwrócił się do samych nagrodzonych – „Jesteście naszym gminnym skarbem, który musimy pielęgnować. Pamiętajcie, że takie wyróżnienie to powód do dumy i zadowolenia z samego siebie, ale również mobilizacja do dalszych działań w budowaniu „świata na TAK!”. Dlatego życzę wam dużo siły i konsekwencji w podejmowaniu dalszych szlachetnych działań.” Zwrócił się również do ich rodziców – „Drodzy rodzice, możecie być w pełni zadowoleni i dumni z osiągnięć Waszych pociech, jak również z siebie samych, bo jak podkreśla każdy z nagrodzonych, to właśnie Wy – rodzice, jesteście dla tych młodych ludzi autorytetem i wzorem do naśladowania.”

Na koniec uroczystości wszystkich laureatów nagrodzono gorącymi brawami, a z głośników rozległy się fanfary.

Wśród tegorocznych nominowanych do tego zaszczytnego tytułu znaleźli się :
- szkoły podstawowe: Klaudia Kręgulewska, Łukasz Salecki, Jakub Wawruszczak, Mateusz Kruszyński, Konrad Szulc, Klaudia Trelińska, Sandra Cierniak, Alicja Frąckowiak, Agata Łożyńska, Piotr Cudak, Agnieszka Bronicka, Miłosz Makles, Marta Hruszowiec, Dominika Dziwak, Katarzyna Pop, Agata Ślusarek, Małgorzata Pawlaczek.
- gimnazja: Joanna Aniołek, Martyna Chmielewska, Gabriela Salecka, Izabela Surówka, Małgorzata Świdzińska, Aleksandra Psiurka.

Jak podkreślała kapituła konkursu, wybór był naprawdę trudny, ponieważ wszyscy kandydaci wykazują się niespotykaną aktywnością przy zachowaniu bardzo dobrych wyników w nauce. Po dokładnej analizie wszystkich zgłoszeń komisja wytypowała tegorocznych „Ośmiu Wspaniałych”. Są to: Marta Hruszowiec, Dominika Dziwak, Mateusz Kruszyński, Łukasz Salecki, Miłosz Makles, Konrad Szulc, Gabriela Salecka i Aleksandra Psiurka.
Wśród tej ósemki wytypowano także Pierwszego Wspaniałego – w kategorii szkół podstawowych wybrano Miłosza Maklesa, a w kategorii gimnazjów – Gabrielę Salecką.

 IMG_2996.jpeg
Występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy pod dyrekcją p. Haliny Bolisęgi.

IMG_3059.jpeg
Pokaz tańca uczennic należących do chóru.

IMG_3022.jpeg
Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu.

IMG_3094.jpeg
Wspólne zdjęcie laureatów z Burmistrzem Gminy Trzebnica - Markiem Długozimą.
 

Przedstawiamy sylwetki laureatów:

Aleksandra Psiurka kadr.jpeg Aleksandra Psiurka to aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły i wsi uczennica klasy I Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim, która jest też przewodniczącą szkoły. Od 4 lat należy do zespołu „Jordan” działającym przy Parafii w Koczurkach. Interesuje się fotografiką, podróżami i muzyką. Autorytetem Oli jest Matka Teresa z Kalkuty. W przyszłości chciałaby zostać policjantką. Największym jej marzeniem jest podróż do krajów ogarniętych biedą. Chce fotografować losy najbiedniejszych ludzi, aby zorganizować wystawę fotograficzną, by w ten sposób wzbudzić w ludziach potrzebę pomagania ubogim.


Dominika Dziwak kadr.jpeg Dominika Dziwak jest uczennicą klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, czynnie angażująca się w akcje: "Pomoc dla Bogatyni", "Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców Trzebnicy", "Wigilijne dzieło pomocy" i innych. Członkini chóru przy SP2 i Scholi parafialnej. Uczestniczyła w występach, m.in. w Domu Dziecka w Jaszkotlu oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością opiekuje się 4-letnią Igą, córką sąsiadów. Najważniejsze wartości Dominiki to: prawdomówność, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość, rzetelność i życzliwość.

Gabriela Salecka kadr.jpeg Gabriela Salecka, uczennica kl. III b Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Miła i serdeczna w kontaktach z rówieśnikami. Chętnie angażuje się w różne inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Bierze udział w wielu konkursach o różnej tematyce, wykonuje ozdoby na gazetki klasowe i szkolne. Pomaga sprzątaniu kościoła, dekorowaniu go, sprząta opuszczone groby, a także śpiewa w chórze szkolnym. Pomaga też swojej babci i dziadkowi w codziennych obowiązkach, a także koleżankom z klasy i swojej kuzynce w nauce. Działa w szkolnym wolontariacie. Odwiedza osoby starsze w ZOL-u w Trzebnicy, przygotowuje paczki mikołajkowe dla dzieci potrzebujących, opiekuje się zwierzętami ze schroniska, wspiera akcje pomocy dzieciom. Odwiedza dzieci w przedszkolu i organizuje im zabawy.

Konrad Szulc kadr.jpeg Konrad Szulc to pogodny, zawsze uśmiechnięty uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Lubiany przez rówieśników i nauczycieli. Pełni funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego oraz przewodniczącego swojej klasy. Uczęszcza na zajęcia świetlicy wychowawczo – profilaktycznej, na której chętnie służy pomocą młodszym kolegom. Nie pozostaje obojętny na krzywdę drugiego człowieka, co przejawia się w zaangażowaniu w akcję „Góra Grosza”, czy zbieranie nakrętek po napojach na zakup wózków inwalidzkich. Uczestniczy w licznych konkursach, zawodach sportowych, podczas których odnosi sukcesy.


Łukasz Salecki kadr.jpeg Łukasz Salecki to uczeń klasy V SP w Kuźniczysku, który wyróżnia się dużą kulturą osobistą, jest sympatyczny i koleżeński, a przy tym niezwykle skromny. Stara się być wszędzie tam, gdzie czuje się potrzebny. Utalentowany muzycznie rozwija swoje zdolności pobierając naukę gry na gitarze. Chętnie dzieli się swoim talentem i pomaga młodszemu koledze w grze na tym instrumencie. Wolne chwile spędza z niepełnosprawnym dziadkiem, poprawiając jego nastrój śpiewem lub recytacją. Aktywny w szkole i parafii, uczestnik wielu akcji charytatywnych.Marta Hruszowiec kadr.jpeg Marta Hruszowiec, uczennica klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, jest osobą pogodną, pozytywnie i przyjaźnie nastawioną do innych, łatwo nawiązuje kontakty zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. Jej największą pasją jest taniec, lubi też śpiewać, dlatego należy do szkolnego chóru i do scholi przy Bazylice Św. Jadwigi. Uprawia różne dyscypliny spotrowe, zdobywając czołowe miejsca na zawodach. Swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole i w środowisku, angażuje się w prace wolontariatu, a także w akcje na rzecz ochrony środowiska.


Mateusz Kruszyński kadr.jpeg Mateusz Kruszyński to chłopiec bardzo żywiołowy, dający innym pozytywną energię. Jest uczniem klasy piątej Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Bierze udział w licznych imprezach organizowanych na arenie szkoły. Chłopiec bardzo ambitny, a trudności go nie zniechęcają. Angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Uczęszcza również na zajęcia pozalekcyjne oraz uczestniczy w licznych konkursach. Mateusz brał czynny udział w akcji „Góra Grosza”, w której jego klasa zyskała miano „Złotej Klasy” za największą ilość uzbieranych groszy. Od najmłodszych lat interesuje się muzyką. Jego pasja to gra na perkusji. Wraz z kolegami stworzył zespół „The Quatroo”, który odgrywa bardzo ważną rolę w życiu lokalnej społeczności.


Miłosz Makles kadr.jpeg Miłosz Makles uczeń klasy VI A w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Od dwóch lat należy do Szkolnego Klub Wolontariatu, którego jest liderem. Godnie reprezentuje szkołę na świętach szkolnych i państwowych. Kiedy widzi kogoś w potrzebie zawsze chętnie pomaga. Dzieli się swoją wiedzą pomagając innym w nauce. Zawsze służy pomocą sąsiadom m.in. w odśnieżaniu podjazdu zimą czy pracach ogrodowych. Jest doskonałym sportowcem - reprezentował szkołę w wielu zawodach sportowych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zajmując wysokie miejsca. W przyszłości chciałby zostać strażakiem i być zawsze gotowym do niesienia pomocy.