Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Gminie Trzebnica

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Gminie Trzebnica. Jest to właściwy moment do przedstawienia mieszkańcom naszej gminy założeń projektowych planowanej trasy rowerowej.

Na mocy porozumienia Burmistrza Gminy Trzebnica Pana Marka Długozimy podpisanego w 2012 roku z samorządowcami z sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, zlecone zostało opracowanie projektu ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej, która łączyła będzie wykonane już trasy rowerowe: „urwaną w polu” ścieżkę przy obecnej drodze krajowej nr 5 w Wysokim Kościele ze ścieżką rowerową wybudowaną przez Powiat Milicki. Tym samym projektowana nowa ścieżka rowerowa przebiegała będzie przez teren gmin: Wisznia Mała, Trzebnica, Prusice, Żmigród i Milicz. Projektowana trasa rowerowa charakteryzowała będzie się jednakowymi parametrami technicznymi i jednakowym oznakowaniem. Przebiegała będzie ona po trasie na której do początku lat 90-tych ubiegłego wieku poruszała się trzebnicka kolej wąskotorowa oraz po innych atrakcyjnych turystycznie terenach. Przyjrzyjmy się zatem przebiegowi omawianej trasy rowerowej w Gminie Trzebnica.

SAM_0093.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Sekretarz Daniel Buczak rozmawiają z napotkanym rowerzystą na temat pomysłu utworzenia ścieżki rowerowej biegnącej trasą kolejki wąskotorowej.

Planując przebieg trasy rowerowej przez Gminę Trzebnica kierowaliśmy się zasadą, aby uniknąć przebiegu trasy przy ruchliwych i niebezpiecznych drogach publicznych (jak ma to miejsce w przypadku trasy rowerowej przebiegającej obok drogi krajowej nr 5 z Psar do Wysokiego Kościoła) na rzecz przebiegu trasy przy atrakcjach turystycznych i punktach widokowych.

Z tego względu początek ścieżki rowerowej w Gminie Trzebnica zaplanowany został przy lesie pomiędzy Machnicami, Będkowem i Raszowem (z piękną panoramą Wrocławia). Na tym odcinku trasa rowerowa przebiegała będzie drogami polnymi, z których korzysta głównie ciężki sprzęt rolniczy. Aby uniknąć dewastacji ścieżki przez sprzęt rolniczy na omawianym odcinku zaprojektowano powstanie drogi transportu rolnego, która umożliwi bezpieczne korzystanie z trasy rowerowej zarówno przez rowerzystów, jak i przez sprzęt rolniczy. Droga transportu rolnego przebiegała będzie od początku trasy w Gminie Trzebnica (las przy Będkowie) w dwóch kierunkach: przez Będkowo do ul. Wrocławskiej w Trzebnicy oraz przez drogi polne w sąsiedztwie Raszowa do ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.

Tym samym rowerzysta jadący z Wrocławia będzie mógł wybrać jedną z dwóch alternatywnych tras dzięki którym zwiedzi Kaplicę Św. Jadwigi na Kaplicznym Wzgórzu (z panoramą miasta) lub odwiedzi zrewitalizowane ścieżki Lasu Bukowego. Projektowana droga transportu rolnego, po której przebiegała będzie trasa rowerowa będzie miała długość 4,6 km i szerokości 3,5 metra (dodatkowo pobocza o szerokości 0,75 m). Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z asfaltu. Przebieg ścieżki rowerowej w mieście Trzebnica zaplanowany został przez ulice: Wrocławską, Armii Krajowej, Korczaka i Leśną (aby umożliwić turystom zwiedzenie zrewitalizowanych byłych terenów uzdrowiskowych oraz Trzebnickiego Parku Wodnego). W tym miejscu rowerzyści będą mogli wybrać jedną z alternatywnych tras.

Pierwsza z nich poprzez ulice 3-go Maja i Harcerską łączyła będzie się z trasą przebiegającą przez Raszów i kończącą się na ul. Oleśnickiej. Ta odnoga omawianej ścieżki rowerowej umożliwiała będzie poprzez ścieżkę rowerową przy ul. Czereśniowej zwiedzenie średniowiecznej Rotundy Pięciu Stołów oraz skorzystania z punktu widokowego na Winnej Górze z piękną panoramą Trzebnicy. Stojąc na skrzyżowaniu szlaków rowerowych przy ul. Leśnej rowerzyści będą mieli również możliwość wyboru drugiej alternatywnej trasy prowadzącej przez ul. 1- go Maja, Wrocławską (z pętlą przy Dworcu Kolejowym dla rowerzystów, którzy zdecydują się przyjechać do Trzebnicy szynobusem z Wrocławia). Przy ul. Wrocławskiej rowerzyści będą mogli zapoznać się z historią Trzebnickiej Kolejki Wąskotorowej. W pobliżu pomnika Armii Radzieckiej wybudowana zostanie bowiem ekspozycja kolejki wąskotorowej prezentująca fragment trakcji wąskotorowej, jej historyczny tabor oraz tablicę z opisem historii Trzebnickiej Kolejki Wąskotorowej.

mapka trasy rowerowej.jpeg

Mapa trasy rowerowej biegnącej po terenie Gminy Trzebnica.

Z tego miejsca ścieżka rowerowa przebiegała będzie trasą dawnej kolejki wąskotorowej nasypem pomiędzy Parkiem Solidarności a kompleksem boisk Orlik, ulicą Grunwaldzką, ulicą Jana Pawła II (możliwość zwiedzenia Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej), ulicą Piwniczną, Milicką, Siostry Hilgi Brzoski, Prusicką, następnie poprzez Nowy Dwór do Brzykowa w kierunku Pawłowa Trzebnickiego (Gmina Prusice). Taki przebieg ścieżki rowerowej pozwoli turystom na zapoznanie się z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi Trzebnicy. Łączna długość ścieżki rowerowej w Gminie Trzebnica (poza drogą transportu rolnego, przez którą przebiegała będzie trasa rowerowa) wyniesie 18,6 km. Na terenach zabudowanych oraz poza miejscowościami ścieżka rowerowa wykonana zostanie z betonu asfaltowego, na terenie miasta Trzebnica jako warstwę ścieralną przewidziano również użycie kostki betonowej, natomiast na terenach leśnych ścieżka rowerowa wykonana zostanie z mieszanki żwirowej stabilizowanej cementem. W miejscach gdzie pozwalają na to warunki terenowe zostały zaprojektowane odcinki ścieżek rowerowych o szerokości 2 metrów (oraz 0,5 metra pobocza).

W miejscach, gdzie warunki terenowe nie pozwalają na wyznaczenie nowych tras rowerowych, ścieżkę rowerową poprowadzono po istniejących chodnikach lub ulicach uzupełniając je o nowe oznakowanie pionowe i poziome. W miejscach po których trasa rowerowa przebiegała będzie po chodnikach, ich nawierzchnia zostanie poszerzona, tak aby można było przeprowadzić na nich ruch rowerowy oraz pieszy. Trasa rowerowa szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej wyposażona zostanie w niezbędną infrastrukturę turystyczną. Będą ją między innymi stanowiły tzw. PIT STOPY, czyli miejsca odpoczynku wyposażone w tablicę informacyjną (z mapą trasy), wiatę, ławki, stolik, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

projekt wiaty przystankowej przy ścieżce rowerowej.jpeg
Projekt wiaty przystankowej przy ścieżce rowerowej.

Szacowany koszt wykonania ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Gminie Trzebnica wyniesie około 8,5 mln złotych. Z powodu znaczących kosztów budowy ścieżki rowerowej samorządowcy- sygnatariusze porozumienia zabiegają o wpisanie omawianego projektu na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pozwoliłoby to na szybkie pozyskanie niezbędnego dofinansowania z pominięciem długotrwałej i niepewnej procedury konkursowej.

Burmistrz Gminy Trzebnica podjął również starania mające na celu powstanie ścieżki rowerowej pomiędzy Trzebnicą a Obornikami Śląskimi. Propozycja takiego projektu zgłoszona została bowiem przez Gminę Trzebnica do listy zadań, które będą mogły ubiegać się o dofinansowania z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- osobnej puli środków unijnych przeznaczonych dla dużych aglomeracji miejskich (zarówno Trzebnica, jak i Oborniki Śląskie objęte są Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). Realizacja omawianych projektów stanowiła będzie kolejną ważną dla mieszkańców naszej gminy oraz regionu inwestycję turystyczno- rekreacyjną. Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych pozwoli na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Trzebnicy, stanowiła będzie również istotne udogodnienie komunikacyjne dla mieszkańców naszej gminy.


Daniel Buczak
Sekretarz Gminy Trzebnica