Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Prace nad utworzeniem w Trzebnicy podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W środę 20 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy miało miejsce kolejne spotkanie Burmistrza Gminy Trzebnica Pana Marka Długozimy z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE). Pan Burmistrz zaprosił do Trzebnicy na robocze spotkanie Panią Lidię Czechowską- Dyrektora Działu Infrastruktury i Inwestycji oraz Pana Radosława Kreczmańskiego- Menadżera ds. inwestycji LSSE.

Środowe spotkanie było konsekwencją niedawnego spotkania Burmistrza Gminy Trzebnica z Prezesem Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Rafałem Jurkowlańcem, na którym wyrażono obustronną wolę podjęcia współpracy mającej na celu powstanie w Trzebnicy podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Burmistrz Gminy Trzebnica zabiega o utworzenie w Trzebnicy strefy aktywności gospodarczej w celu rozwoju przedsiębiorczości oraz utworzenia nowych miejsc pracy. Niebawem zaistnieją ku temu dogodne warunki, dzięki budowie drogi szybkiego ruchu S5, która dzięki staraniom burmistrza powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Trzebnicy. Naturalną konsekwencją utworzenia drogi ekspresowej pomiędzy Trzebnicą a Wrocławiem będzie bowiem zwiększenie atrakcyjności Trzebnicy dla potencjalnych inwestorów tworzących znaczną liczbę miejsc pracy.

Środowe spotkanie z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miało na celu zapoznanie się z ofertą Trzebnicy „na miejscu”. Obecni na spotkaniu pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przedstawili szczegółowe informacje na temat nieruchomości, które na mocy nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica przeznaczone zostały pod działalność inwestycyjną. Omówione zostały między innymi kwestie wielkości terenów inwestycyjnych, ich skomunikowania drogami publicznymi oraz odległości od niezbędnych mediów i infrastruktury komunalnej (prąd, gaz, woda, kanalizacja). Omówione zostały również kolejne etapy dalszej współpracy. Wizytujący nasze miasto przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej bardzo pozytywnie wypowiadali się o ofercie Trzebnicy, która po wybudowaniu drogi S5 stanowić będzie atrakcyjną lokalizację dla potencjalnych inwestorów.

- W związku z planowanym utworzeniem w Trzebnicy podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej już dzisiaj spotykam się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych lokalizacji pod budowę swoich zakładów. Utworzenie w Trzebnicy strefy aktywności gospodarczej o którą konsekwentnie zabiegam, w sposób znaczący przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i polepszenia koniunktury gospodarczej naszej gminy oraz zwiększenia jej dochodów - powiedział burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

IMG_5077.jpeg
Od lewej: Katarzyna Styperek – wydział architektury i urbanistyki, Daniel Buczak – sekretarz gminy Trzebnica, Marek Długozima – burmistrz Gminy Trzebnica, Radosław Kreczmański – menadżer ds. inwestycji LSSE, Lidia Czechowska – dyrektor działu infrastruktury i inwestycji, Jakub Szurkawski – naczelnik wydziału promocji, Andrzej Podsiadło – naczelnik wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Gminna Strefa Inwestycyjna1.jpeg