• EN
  • DE

Nowy harmonogram wywozu odpadów

Zachecamy do zapoznania się z nowym harmonogramem wywozu odpadów, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Miasto Trzebnica
Sołectwa Gminy Trzebnica
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - miasto Trzebnica
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - sołectwa Gminy Trzebnica