UWAGA! Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr OR.0050.31.2019  Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 29 marca 2019 roku informujemy, że w dniu 2 maja 2019 roku (czwartek) Urząd Miejski w Trzebnicy będzie nieczynny. Dyżur pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego w godzinach od 7.30 do 15.30.. W zamian Urząd będzie otwarty 25 maja 2019 roku (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

  • EN
  • DE

Chodnik w Koczurkach oficjalnie otwarty

W poniedziałek 2 marca, w miejscowości Koczurki odbyło się oficjalne otwarcie chodnika, który powstał dzięki partnerstwu Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego. W otwarciu udział wzięli Burmistrz Marek Długozima oraz Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwi również dotarcie do miejscowego kościoła czy przystanku autobusowego.

Chodnik otwierali również: przewodniczący rady powiatu Mariusz Szkaradziński, trzebnicka radna Barbara Trelińska, Paweł Kaźmierczak p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, Wiesław Sadłocha nadzorujący budowę z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ksiądz proboszcz Artur Kochmański, Dominik Budziak sołtys Brzezia oraz przedstawiciele wykonawcy.

- Cieszy mnie owocna współpraca pomiędzy Starostwem a Gminą, która wcześniej nie była możliwa – powiedział burmistrz i dodał -  Dzięki niej, po raz pierwszy od ośmiu lat, w obrębie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica powstają chodniki, sprzyjające znaczniej poprawie bezpieczeństwa. Teraz dla mieszkańców Koczurek, a następnie Kuźniczyska, gdzie również powstanie chodnik, tak by dzieci miały bezpieczną drogę do szkoły. To kolejny element owocnej współpracy na drodze rozwoju naszej Gminy i Powiatu - zakończył.

- Bardzo dobra współpraca, na równych warunkach, to podstawa rozwoju. Jestem bardzo zadowolony z sytuacji w jakiej obecnie znajdują się relacje Powiatu z Gminą Trzebnica, bo dzięki nim możemy wspólnie budować lepszą przyszłość naszego regionu – powiedział starosta Waldemar Wysocki.

Inwestycja ta, to również wielki sukces sołtysa Stanisława Jakuska, który zabiegał o powstanie chodnika. Oprócz niego, została również wykonana zatoczka autobusowa oraz utwardzony wjazd na parking parafialny. Ustalenia o poszerzeniu inwestycji o ten właśnie wjazd podjęli burmistrz wraz ze starostą na wniosek proboszcza Artura Kochmańskiego.  Wcześniej Gmina Trzebnica w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonała również progi spowalniające na drodze przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.

IMG_8075.jpegW otwarciu udział wzięli Burmistrz Marek Długozima, Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki, przewodniczący rady powiatu Mariusz Szkaradziński, trzebnicka radna Barbara Trelińska, Paweł Kaźmierczak p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, Wiesław Sadłocha nadzorujący budowę z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ksiądz proboszcz Artur Kochmański, Dominik Budziak sołtys Brzezia oraz przedstawiciele wykonawcy.

IMG_8089.jpegNowy chodnik wybudowany dzieki partnerstwu Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego.

IMG_8080.jpegProboszcz Artur Kochamński poświęcił nowy chodnik.

IMG_8074.jpegUtwardzony wjazd na parking parafialny.

IMG_7067.jpegInwestycja ta, to również wielki sukces sołtysa Stanisława Jakuska, który zabiegał o powstanie chodnika. Na zdjęciu podczas roboczego spotkania z Burmistrzem Markiem Długozimą, Starostą Waldemarem Wysockim, Wiesławem Sadłochą nadzorującym budowę z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy oraz ksiądzem proboszczem Arturem Kochamańskim.