UWAGA! Od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Komunikat


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Trzebnica informuje, że druczki do opłat za odbiór odpadów komunalnych na rok 2014 będą rozsyłane do mieszkańców w styczniu 2014 r. Od 1 stycznia 2014 roku zgodnie z Uchwałą nr XLII/482/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku opłatę za gospodarowanie dopadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, za dany miesiąc do końca każdego miesiąca. Wysokość ponoszonej przez mieszkańców opłaty pozostaje bez zmian, nie zmienia się również nr konta bankowego, na który Państwo dotychczas płaciliście. Każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do Gminy, otrzyma wydruk z należnymi miesięcznymi opłatami. Jeśli do kogoś taka informacja nie dotrze do końca miesiąca, prosimy o zgłoszenie się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 127-129, nr tel: 388 81 76, 388 81 77, 388 81 78.