• EN
  • DE

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica

W dniu 30 maja br. Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pod nazwą: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica” w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.

Całkowity koszt projektu wynosi 29 665,42 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 21 619,60 zł, co stanowi 78,71% kosztów kwalifikowanych zadania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 41,18 Mg. Zadanie to umożliwi usunięcie wyrobów zawierających azbest z 12 posesji.

Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w opracowanym Programie usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.