• EN
  • DE

Komfort i bezpieczeństwo

Ścieżka pieszo-rowerowa powstająca na trasie z Sulisławic do Trzebnicy kształtuje się w szybkim tempie. Zakończono prace związane z korytowaniem, co pozwala na zobrazowanie wielkości prowadzonej inwestycji. Roboty wykonuje firma „Brukpol” ze Strzelec Wielkich.

Dwukilometrowy odcinek będzie częścią większego projektu ścieżek rowerowych prowadzących po Gminie Trzebnica – szlakiem dawnej kolei wąskotorowej. Cały projekt wart jest ponad 11 milionów złotych. Znajdą się tam również ścieżki prowadzące do Będkowa, Księginic oraz ul. Wrocławską, ul. Armii Krajowej, wokół Stawów Trzebnickich, ul. 1 Maja, ul. Obrońców Pokoju, ul. Kolejową, nowo dodaną Aleją Zakochanych biegnącą po nasypie dawnej wąskotorówki, ul. Grunwaldzką, następnie fragmentem starej trasy kolei wąskotorowej do ul. Henryka Brodatego, ul. Piwniczną, ul. Milicką, łącznikiem ul. Siostry Hilgi Brzoski, ul. Prusicką oraz drogą w kierunku Nowego Dworu i Brzykowa do granicy z Gminą Prusice. Ze ścieżką prowadzącą do Sulisławic łączyć się będzie ta biegnąca ul. 3 Maja, ul. Wesołą, ul. Oleśnicką oraz ul. Czereśniową. Tymi wszystkimi odcinkami pojedziemy jeszcze w tym roku, podobnie jak ścieżką z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, która powstaje w sąsiedztwie remontowanej obecnie drogi. Łącznie daje to ponad 25 kilometrów dróg rowerowych. Dodatkowo powstanie dworzec autobusowy w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz 143 nowe miejsca parkingowe.

Dwukilometrowy odcinek będzie częścią większego projektu ścieżek rowerowych prowadzących po Gminie Trzebnica – szlakiem dawnej kolei wąskotorowej. Cały projekt wart jest ponad 11 milionów złotych. Znajdą się tam również ścieżki prowadzące do Będkowa, Księginic oraz ul. Wrocławską, ul. Armii Krajowej, wokół Stawów Trzebnickich, ul. 1 Maja, ul. Obrońców Pokoju, ul. Kolejową, nowo dodaną Aleją Zakochanych biegnącą po nasypie dawnej wąskotorówki, ul. Grunwaldzką, następnie fragmentem starej trasy kolei wąskotorowej do ul. Henryka Brodatego, ul. Piwniczną, ul. Milicką, łącznikiem ul. Siostry Hilgi Brzoski, ul. Prusicką oraz drogą w kierunku Nowego Dworu i Brzykowa do granicy z Gminą Prusice. Ze ścieżką prowadzącą do Sulisławic łączyć się będzie ta biegnąca ul. 3 Maja, ul. Wesołą, ul. Oleśnicką oraz ul. Czereśniową. Tymi wszystkimi odcinkami pojedziemy jeszcze w tym roku, podobnie jak ścieżką z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, która powstaje w sąsiedztwie remontowanej obecnie drogi. Łącznie daje to ponad 25 kilometrów dróg rowerowych. Dodatkowo powstanie dworzec autobusowy w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz 143 nowe miejsca parkingowe.

Zadowolona ze swojej części inwestycji jest sołtys Sulisławic Honorata Krzemińska: – To naprawdę inwestycja imponująca i zaprojektowana z wielkim rozmachem. Nas najbardziej cieszy fakt, że zyskujemy bezpośrednie i bardzo bezpieczne połączenie z Trzebnicą. Szeroka ścieżka była marzeniem mieszkańców, a teraz to marzenie staje się rzeczywistością. Dziękujemy burmistrzowi za spełnienie danej nam obietnicy – kończy.

Ciąg tych ścieżek jest bardzo ważny ze względu na poprawę komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców, ale również turyści skorzystają na możliwości zwiedzenie naszej Gminy na rowerze. Ta w Sulisławicach jest szczególnie ważna dla mieszkańców ze względu na bliskie sąsiedztwo niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej prowadzącej do Cerekwicy. Staram się dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, stąd te i inne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo – mówił burmistrz Marek Długozima.

Wszystkie inwestycje w ramach projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica" będą gotowe jeszcze w tym roku.